ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Δ.Σ. & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τετάρτη 06 Απριλίου 2016 10:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δευτέρα 04 Απριλίου 2016 18:30

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016 13:30

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016 17:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τρίτη 22 Μαρτίου 2016 18:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016 18:30

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δευτέρα 07 Μαρτίου 2016 13:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016 18:30

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δευτέρα 08 Φεβρουαρίου 2016 19:00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016 13:30
1 8 9 10 11 12