ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Δ.Σ. & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015 18:30

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Παρασκευή 06 Νοεμβρίου 2015 13:30

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τρίτη 03 Νοεμβρίου 2015 13:30

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015 13:30

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 13:30

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015 13:00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 19:00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Παρασκευή 02 Οκτωβρίου 2015 19:00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015 13:30

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2015 12:00
   
1 10 11 12