ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Δ.Σ. & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 14:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 19:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δευτέρα 06 Φεβρουαρίου 2017 19:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017)

Δευτέρα 06 Φεβρουαρίου 2017 18:00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017 08:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017 18:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017 13:30

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016 18:30

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016 11:00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016 18:30
1 2 3 4 5 10