ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Δ.Σ. & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 13:30

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τρίτη 06 Ιουνίου 2017 13:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τετάρτη 07 Ιουνίου 2017 18:30

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΚΤΑΚΤΗ)

Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 09:00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σάββατο 27 Μαΐου 2017 09:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δευτέρα 22 Μαΐου 2017 18:00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δευτέρα 22 Μαΐου 2017 13:00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δευτέρα 08 Μαΐου 2017 13:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 20:00

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Δευτέρα 24 Απριλίου 2017 13:30
1 2 3 4 5 12