ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Δ.Σ. & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Δευτέρα 24 Απριλίου 2017 13:30

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τρίτη 11 Απριλίου 2017 13:30

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 13:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 19:00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017 14:00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017 14:00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017 14:00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017 14:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ(ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Κυριακή 05 Μαρτίου 2017 11:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017 18:30
1 2 3 4 5 11