ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Εκτός έδρας μετακίνηση κ. Παπαζήση Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

ΑΔΑ: 7ΖΗΟΩΞ0-Γ1Υ 22 Φεβρουαρίου 2018

ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 6Δ6ΦΩΞ0-67Ι 15 Φεβρουαρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΔΑ: 7ΧΨ1ΩΞ0-Λ7Π 29 Ιανουαρίου 2018

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσληψης της κ.Νάστα Ξανθούλας, ως καθαρίστριας στον Ιδιωτικό Παιδικό Σταθμό με την επωνυμία «ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» ιδιοκτησίας Μαρίνας Γκίκου στην Πάργα.

ΑΔΑ: ΩΔ0ΝΩΞ0-Τ5Ζ 12 Φεβρουαρίου 2018

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

ΑΔΑ: ΩΓ2ΛΩΞ0-Δ2Υ 27 Απριλίου 2016

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΔΑ: Ω5ΣΘΩΞ0-ΝΤΙ 26 Ιανουαρίου 2018

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

ΑΔΑ: 7ΑΕΠΩΞ0-ΙΩ3 26 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ Κ.Υ.Ε

ΑΔΑ: Ω00ΣΩΞ0-ΕΓΘ 24 Ιανουαρίου 2018

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

ΑΔΑ: ΩΞΝ8ΩΞ0-Ο2Ε 19 Ιανουαρίου 2018

Χορήγηση ανανέωσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών

ΑΔΑ: 66ΘΑΩΞ0-ΔΜ4 10 Ιανουαρίου 2018
1 2 3 46