ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΣΣΗ ΑΝΔΡΕΑ

ΑΔΑ: 6ΗΒΗΩΞ0-ΡΟΟ 23 Νοεμβρίου 2017

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

ΑΔΑ: 6Ξ2ΚΩΞ0-Σ0Η 23 Νοεμβρίου 2017

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΡΙΤΣΙΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΔΑ: ΩΣΡΓΩΞ0-ΞΓ7 22 Νοεμβρίου 2017

Ορισμός Αντιδημάρχου

ΑΔΑ: Ω025ΩΞ0-7ΞΟ 15 Νοεμβρίου 2017

Ορισμός Αντιδημάρχου

ΑΔΑ: 61Ρ2ΩΞ0-850 15 Νοεμβρίου 2017

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΡΙΤΣΙΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ

ΑΔΑ: 6Ν5ΩΩΞ0-Ν3Β 16 Νοεμβρίου 2017

ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

ΑΔΑ: Ω63ΠΩΞ0-ΟΧΑ 10 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΔΑ: 6ΠΖΘΩΞ0-ΩΑΦ 9 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΑΔΑ: 621ΞΩΞ0-ΣΧΒ 9 Νοεμβρίου 2017

ΑΔΕΙΑ ΛΟΧΕΙΑΣ ΠΑΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΔΑ: 66ΙΞΩΞ0-ΕΝΓ 8 Νοεμβρίου 2017
1 2 3 43