ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ανάκληση άδειας λειτουργίας Κ.Υ.Ε «Επιχείρησης Αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών (ΜΠΑΡ, ΟΠΕΝ-ΜΠΑΡ)» που βρίσκεται στην Τ.Κ Λούτσας (παραλία).

ΑΔΑ: 78ΑΒΩΞ0-Ε4Β 6 Οκτωβρίου 2017

Εξέταση αίτησης για παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ.

ΑΔΑ: ΩΥΜΝΩΞ0-856 7 Αυγούστου 2017

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πάργας

ΑΔΑ: 7ΓΧΕΩΞ0-30Ξ 7 Αυγούστου 2017

Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στην αίθουσα (κλειστή αίθουσα πελατών) επιχείρηση της εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΩΤΣΗΣ» που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αμμουδιάς του Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: 7ΓΑΒΩΞ0-Ε5Ρ 24 Απριλίου 2017

Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης προχείρου γεύματος (οβελιστήριο)» του κ. Τζίμα Ευσταθίου του Νικολάου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λούτσας (παραλία) του Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: ΩΜΜ2ΩΞ0-4ΩΔ 24 Απριλίου 2017

Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος « πώληση τυποποιημένων παγωτών ,αναψυκτικών, ποτών, ειδών σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας κ.λ.π. σε εμπορικό κατάστημα» της κ. Παππά Μαρίας του Δωρόθεου που βρίσκεται την Τ.Κ. Αμμουδιάς του Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: 7ΙΕΔΩΞ0-Θ70 24 Απριλίου 2017

Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το διάστημα από 03-03-2017 έως 31-08-2019.

ΑΔΑ: 61ΛΔΩΞ0-9ΣΛ 31 Μαρτίου 2017

Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος-ψησταριά)της Κ. Παππά Ευστρατίας του Κων/νου, στην Τ.Κ.Λούτσας(παραλία Λούτσας).

ΑΔΑ: 75Τ6ΩΞ0-Φ13 31 Μαρτίου 2017

Χορήγηση ανανέωσης άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα Υ.Ε. «ΜΠΑΡ-ΟΠΕΝ ΜΠΑΡ» της κ. Ανυφαντή Σταυρούλας του Ευαγγέλου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λούτσας(παραλία Λούτσας)του Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: ΩΔΑ1ΩΞ0-3Τ2 23 Δεκεμβρίου 2016

Χορήγηση ανανέωσης άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στην αίθουσα και στον υπαίθριο χώρο της επιχείρησης «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» του κ. Κοντοδήμα Ευάγγελου του Σπυρίδωνα που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λούτσας(παραλία Λούτσας)του Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: 73ΠΑΩΞ0-Σ9Χ 23 Δεκεμβρίου 2016
1 2 3 12