ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 8-2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για λόγους μη νόμιμης κλήτευσης της ενδιαφερόμενης και εκ νέου λήψη απόφασης περί ανάκλησης της άδειας λειτουργίας Κ.Υ.Ε «Επιχείρησης Αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών (ΜΠΑΡ, ΟΠΕΝ-ΜΠΑΡ)» της κ. Ανυφαντή Σταυρούλας του Ευαγγέλου, που βρίσκεται στην Τ.Κ Λούτσας (παραλία).

ΑΔΑ: 7ΧΥ8ΩΞ0-ΚΕΩ 20 Νοεμβρίου 2017

Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 8-2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για λόγους μη νόμιμης κλήτευσης της ενδιαφερόμενης και εκ νέου λήψη απόφασης περί ανάκλησης της άδειας λειτουργίας Κ.Υ.Ε «Επιχείρησης Αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών (ΜΠΑΡ, ΟΠΕΝ-ΜΠΑΡ)» της κ. Ανυφαντή Σταυρούλας του Ευαγγέλου, που βρίσκεται στην Τ.Κ Λούτσας (παραλία).

ΑΔΑ: 7ΗΥ3ΩΞ0-ΡΟ2 13 Νοεμβρίου 2017

Ανάκληση άδειας λειτουργίας Κ.Υ.Ε «Επιχείρησης Αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών (ΜΠΑΡ, ΟΠΕΝ-ΜΠΑΡ)» που βρίσκεται στην Τ.Κ Λούτσας (παραλία).

ΑΔΑ: 78ΑΒΩΞ0-Ε4Β 6 Οκτωβρίου 2017

Εξέταση αίτησης για παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ.

ΑΔΑ: ΩΥΜΝΩΞ0-856 7 Αυγούστου 2017

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πάργας

ΑΔΑ: 7ΓΧΕΩΞ0-30Ξ 7 Αυγούστου 2017

Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στην αίθουσα (κλειστή αίθουσα πελατών) επιχείρηση της εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΩΤΣΗΣ» που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αμμουδιάς του Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: 7ΓΑΒΩΞ0-Ε5Ρ 24 Απριλίου 2017

Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης προχείρου γεύματος (οβελιστήριο)» του κ. Τζίμα Ευσταθίου του Νικολάου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λούτσας (παραλία) του Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: ΩΜΜ2ΩΞ0-4ΩΔ 24 Απριλίου 2017

Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος « πώληση τυποποιημένων παγωτών ,αναψυκτικών, ποτών, ειδών σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας κ.λ.π. σε εμπορικό κατάστημα» της κ. Παππά Μαρίας του Δωρόθεου που βρίσκεται την Τ.Κ. Αμμουδιάς του Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: 7ΙΕΔΩΞ0-Θ70 24 Απριλίου 2017

Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το διάστημα από 03-03-2017 έως 31-08-2019.

ΑΔΑ: 61ΛΔΩΞ0-9ΣΛ 31 Μαρτίου 2017

Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος-ψησταριά)της Κ. Παππά Ευστρατίας του Κων/νου, στην Τ.Κ.Λούτσας(παραλία Λούτσας).

ΑΔΑ: 75Τ6ΩΞ0-Φ13 31 Μαρτίου 2017
1 2 3 12