ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Απόφαση οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως.

ΑΔΑ: Ω6Τ9ΩΞ0-Ρ9Ε 13 Μαρτίου 2018

Καθορισμός όρων δημοπρασίας για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού –παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων τροχήλατων, αυτοκινούμενων ή μη, αναψυκτηρίων (ΚΑΝΤΙΝΕΣ).

ΑΔΑ: ΩΞΝΖΩΞ0-1ΤΚ 12 Μαρτίου 2018

Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Πάργας, οικονομικού έτους 2018.

ΑΔΑ: ΨΩΑ5ΩΞ0-1Ρ4 1 Μαρτίου 2018

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στις Τ.Κ Αχερουσίας , Αμμουδιάς, Θεμέλου, και Μεσοποτάμου.

ΑΔΑ: 7Ν8ΧΩΞ0-ΗΣΡ 20 Φεβρουαρίου 2018

Ορισμός δικηγόρου για «Κατάθεση προτάσεων και παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας προς αντίκρουση της από 19/12/2017 αγωγής του Ευθύμιου Τσίγγου.

ΑΔΑ: ΩΟΡΜΩΞ0-ΜΜΠ 1 Μαρτίου 2018

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικού αστικού ακινήτου στην Δ.Κ.Πάργας.

ΑΔΑ: ΨΕΦ8ΩΞ0-2ΜΨ 20 Φεβρουαρίου 2018

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού αστικού ακινήτου επί των οδών Σαντοβίτσης 7-9 στην Κυψέλη Αθηνών.

ΑΔΑ: 6ΒΖΥΩΞ0-Ξ9Κ 20 Φεβρουαρίου 2018

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 10/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας σε απαίτηση της Ελπίδας Σκούφαλου.

ΑΔΑ: 7ΣΘΡΩΞ0-161 20 Φεβρουαρίου 2018

Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη συζήτηση της αγωγής των Ανδρέα Τάσση και Χριστίνας Κριτσιμά κατά του Δήμου Πάργας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας.

ΑΔΑ: ΨΖΦΦΩΞ0-Ω9Η 20 Φεβρουαρίου 2018

Απόφαση οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως.

ΑΔΑ: 61ΑΞΩΞ0-4ΨΝ 28 Φεβρουαρίου 2018
1 2 3 45