ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Καθορισμός όρων διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για προμήθεια υγρών καυσίμων –λιπαντικών για το Δήμο Πάργας .

ΑΔΑ: Ω1Ι2ΩΞ0-ΩΞΑ 24 Ιουλίου 2017

Απόφαση οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως

ΑΔΑ: ΩΖ7ΤΩΞ0-5ΑΤ 30 Οκτωβρίου 2017

Αποδοχή δωρεάς από Σπύρο Μπόμπη Εμπορικές Επιχειρήσεις στο Μονακό χρηματικού ποσού 10000 ευρώ για εκτέλεση έργου.

ΑΔΑ: ΩΚΘΛΩΞ0-753 30 Οκτωβρίου 2017

«Καθορισμός όρων ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ(ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ) ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ»

ΑΔΑ: ΨΩ5ΧΩΞ0-0ΣΣ 30 Οκτωβρίου 2017

Ανάθεση εκτέλεσης έργου: Δημοτική οδοποιία – ασφαλτόστρωση Τ.Κ Τσουκνίδας

ΑΔΑ: 6ΦΗΦΩΞ0-Μ3Ω 30 Οκτωβρίου 2017

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

ΑΔΑ: 787ΤΩΞ0-ΒΛΝ 30 Οκτωβρίου 2017

Έγκριση πρακτικού «3» ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης : Προμήθεια υλικών ύδρευσης για αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε Πάργας

ΑΔΑ: ΩΣΕ6ΩΞ0-Χ16 30 Οκτωβρίου 2017

Έγκριση πρακτικού «1» δημοπρασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: Ασφαλτόστρωση Προαυλίου 1ου Δημοτικού Σχολείου Πάργας.

ΑΔΑ: ΩΖΩΝΩΞ0-ΛΒ2 30 Οκτωβρίου 2017

Ανάθεση εκτέλεσης έργου: Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πλατείας Τ.Κ Σκαφιδωτής.

ΑΔΑ: 6ΙΥΝΩΞ0-ΗΔ8 30 Οκτωβρίου 2017

Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

ΑΔΑ: ΩΠΥΓΩΞ0-ΣΡΑ 22 Σεπτεμβρίου 2017
1 2 3 40