ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Καθορισμός όρων Δημοπράτησης του έργου : « Ανάπλαση Κεντρικού Άξονα Καναλλακίου από Διασταύρωση Οδών Αχέροντος με Σουλίου έως Διασταύρωση Οδών Αγίου Παντελεήμονα με Κύπρου».

ΑΔΑ: ΨΡ3ΘΩΞ0-510 27 Μαρτίου 2018

Έγκριση προτάσεων ανάληψης δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων οικ. έτους 2018.

ΑΔΑ: 9ΒΠ2ΩΞ0-4ΛΘ 27 Μαρτίου 2018

Έγκριση προτάσεων ανάληψης δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων (οφειλών) οικ. έτους 2018.

ΑΔΑ: 6Ε5ΥΩΞ0-ΜΒΩ 27 Μαρτίου 2018

Έγκριση και διάθεση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 160 του ΔΚΚ.

ΑΔΑ: ΩΨΣ3ΩΞ0-ΗΤΓ 28 Ιανουαρίου 2018

Απόφαση οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως.

ΑΔΑ: Ω6Τ9ΩΞ0-Ρ9Ε 13 Μαρτίου 2018

Καθορισμός όρων δημοπρασίας για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού –παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων τροχήλατων, αυτοκινούμενων ή μη, αναψυκτηρίων (ΚΑΝΤΙΝΕΣ).

ΑΔΑ: ΩΞΝΖΩΞ0-1ΤΚ 12 Μαρτίου 2018

Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Πάργας, οικονομικού έτους 2018.

ΑΔΑ: ΨΩΑ5ΩΞ0-1Ρ4 1 Μαρτίου 2018

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στις Τ.Κ Αχερουσίας , Αμμουδιάς, Θεμέλου, και Μεσοποτάμου.

ΑΔΑ: 7Ν8ΧΩΞ0-ΗΣΡ 20 Φεβρουαρίου 2018

Ορισμός δικηγόρου για «Κατάθεση προτάσεων και παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας προς αντίκρουση της από 19/12/2017 αγωγής του Ευθύμιου Τσίγγου.

ΑΔΑ: ΩΟΡΜΩΞ0-ΜΜΠ 1 Μαρτίου 2018

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικού αστικού ακινήτου στην Δ.Κ.Πάργας.

ΑΔΑ: ΨΕΦ8ΩΞ0-2ΜΨ 20 Φεβρουαρίου 2018
1 2 3 4 46