ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού αστικού ακινήτου επί των οδών Σαντοβίτσης 7-9 στην Κυψέλη Αθηνών.

ΑΔΑ: 6ΒΖΥΩΞ0-Ξ9Κ 20 Φεβρουαρίου 2018

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 10/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας σε απαίτηση της Ελπίδας Σκούφαλου.

ΑΔΑ: 7ΣΘΡΩΞ0-161 20 Φεβρουαρίου 2018

Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη συζήτηση της αγωγής των Ανδρέα Τάσση και Χριστίνας Κριτσιμά κατά του Δήμου Πάργας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας.

ΑΔΑ: ΨΖΦΦΩΞ0-Ω9Η 20 Φεβρουαρίου 2018

Απόφαση οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως.

ΑΔΑ: 61ΑΞΩΞ0-4ΨΝ 28 Φεβρουαρίου 2018

Έγκριση 2ου Πρακτικού Δημοπρασίας, για την ανάθεση του έργου : «ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΕΩΤΡΥΣΗΣ (ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ) ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ».

ΑΔΑ: 655ΜΩΞ0-ΘΨΠ 20 Φεβρουαρίου 2018

Έγκριση και διάθεση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 160 του ΔΚΚ.

ΑΔΑ: 628ΖΩΞ0-ΩΧΓ 28 Ιανουαρίου 2018

Καθορισμός της ανά ώρα αποζημίωσης ιδιωτικών μηχανημάτων – οχημάτων κλπ, για το έτος 2018, που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές κλπ), στο Δήμο Πάργας.

ΑΔΑ: ΩΣΑ9ΩΞ0-58Β 28 Ιανουαρίου 2018

Απόφαση οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως.

ΑΔΑ: 6890ΩΞ0-Η4Κ 22 Δεκεμβρίου 2017

Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμών.

ΑΔΑ: 7Δ80ΩΞ0-ΡΘΤ 29 Ιανουαρίου 2018

«Καθορισμός όρων εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ.Κυψέλης».

ΑΔΑ: ΩΣ1ΤΩΞ0-ΝΟΗ 28 Ιανουαρίου 2018
1 2 3 4 5 46