ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού αστικού ακινήτου επί των οδών Σαντοβίτσης 7-9 στην Κυψέλη Αθηνών και εκ νέου καθορισμός όρων της δημοπρασίας.

ΑΔΑ: ΩΙΣΣΩΞ0-ΑΥΘ 27 Νοεμβρίου 2017

Έγκριση πρακτικού «2» διαγωνισμού του έργου : για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων-λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Πάργας».

ΑΔΑ: Ω9ΒΚΩΞ0-ΑΥ3 27 Δεκεμβρίου 2017

Έγκριση πρακτικού «3» ελέγχου των δικαιολογητικών του διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας «Προμήθεια ειδών δικτύου ύδρευσης και αντλιοστασίων Δ.Ε Φαναρίου – Προμήθεια υδρομέτρων».

ΑΔΑ: 7Χ78ΩΞ0-ΝΕΖ 22 Δεκεμβρίου 2017

Έγκριση πρακτικού «1» διαγωνισμού του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΣΤΟ «ΚΑΜΙΝΙ» Δ.Κ. ΠΑΡΓΑΣ »

ΑΔΑ: ΩΒΔΗΩΞ0-Σ66 22 Δεκεμβρίου 2017

Έγκριση πρακτικού «1» του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: Λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Πάργας.

ΑΔΑ: 7Χ0ΞΩΞ0-Ι59 22 Δεκεμβρίου 2017

Έγκριση πρακτικού «1» διαγωνισμού του έργου : για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων-λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Πάργας».

ΑΔΑ: ΩΔ0ΞΩΞ0-ΑΡ2 22 Δεκεμβρίου 2017

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’αριθμ.132/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας.

ΑΔΑ: Ψ19ΞΩΞ0-ΝΨΒ 27 Νοεμβρίου 2017

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’αριθμ.131/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας.

ΑΔΑ: Ψ2ΨΘΩΞ0-4ΛΠ 27 Νοεμβρίου 2017

Ανάθεση εκτέλεσης έργου: Διαμόρφωση αγροτικών δρόμων στην Τ.Κ Λούτσας.

ΑΔΑ: 7ΜΞ6ΩΞ0-ΠΛΤ 11 Δεκεμβρίου 2017

Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΣΤΟ «ΚΑΜΙΝΙ» Δ.Κ. ΠΑΡΓΑΣ»

ΑΔΑ: Ω51ΣΩΞ0-ΜΛΧ 27 Νοεμβρίου 2017
1 2 3 4 5 44