Αίτηση άδειας απλής χρήσης χώρου υπαίθριου εμπορίου (στάσιμο) στην χερσαία ζώνη λιμένα Πάργας

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάργας  ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για απόκτηση άδειας απλής χρήσης χώρου υπαίθριου εμπορίου (στάσιμο) στην χερσαία ζώνη λιμένα Πάργας σύμφωνα με τον Ν.2323/1995 (ΦΕΚ 145 Α) άρθρο 1 παρ.8 και όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.4264/2014, ότι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι την 8-7-2020

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας τις εργάσιμες μέρες.

Ανακοίνωση αδειας απλής χρήσης χώρου υπαίθριου εμπορίου (στάσιμο) στην χερσαία ζώνη λιμένα Πάργας