Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έγκριση εισόδου-εξόδου σε γήπεδο ιδιοκτησίας ΑΧΕΡΩΝ ΜΠΕΤΟ – ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε., εκτός οικισμού Κορώνης, του Δήμου Πάργας, Νομού Πρέβεζας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΖΔΕΩΞ0-6ΣΤ 28/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 19-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης για : α) Την ανάκληση της αριθμ 11/2023 απόφασης της Ε.Π.Ζ. και β) την έγκριση εκ νέου της προσκύρωσης δημοτικής έκτασης επι της οδού Αγ. Δημητρίου 30 στην τ.κ. Καναλλακίου στην ιδιοκτησία Ράπτη Γεώργιου του Ιωάννη.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 66ΛΔΩΞ0-ΘΒ1 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 16-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση του σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Δήμου Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΝΞΩΩΞ0-ΝΣ5 31/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 15-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση εισόδου-εξόδου κτηρίου για κατασκευή Ξενοδοχείου 4 αστέρων, εκτός οικισμού Αγίας Κυριακής, του Δήμου Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΩΛΙΩΞ0-652 18/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 14-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εξέταση αίτησης για χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής στην επιχείρηση ΚΥΕ «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ» του κ . Μάρκου Νάστα του Νικολάου, που βρίσκεται στην Κ. Λούτσας του Δήμου Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΡΠ8ΙΩΞ0-ΛΕ7 18/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 13-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εξέταση αίτησης για χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής στην επιχείρηση ΚΥΕ «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ» της κ. Hazizi Entela του Pelivan που βρίσκεται στην τ.κ. Θεμέλου του Δήμου Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΧΩΛΩΞ0-ΞΥΖ 18/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 12-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση προσκύρωσης δημοτικής έκτασης επι της οδού Αγ. Δημητρίου 30 στην τ.κ. Καναλλακίου στην ιδιοκτησία Ράπτη Γεώργιου του Ιωάννη.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΚΙΤΩΞ0-ΟΨΧ 09/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 11-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παράταση ωραρίου μουσικής χρήσης μουσικών οργάνων στην επιχείρηση του Γκόγκα Χρήστου με την επωνυμία «Επιχείρηση μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος)» που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αμμουδιάς του Δήμου Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΕΧΕ3ΩΞ0-ΓΣΦ 07/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 10-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παράταση ωραρίου μουσικής χρήσης μουσικών οργάνων στην επιχείρηση του Παπανικολάου Βασίλειου του Κωνσταντίνου με την επωνυμία «TAVERNA VASSILIS» που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ανθούσας του Δήμου Πάργας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 63ΓΟΩΞ0-ΔΡΠ 07/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 9-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παράταση ωραρίου μουσικής χρήσης μουσικών οργάνων στην επιχείρηση της Ντούτση Ιφιγένειας με την επωνυμία «ΚΑΛΛΙΘΕΑ» που βρίσκεται στην Τ.Κ. Βαλανιδορράχης ,οικ. Τσουκνίδας του Δήμου Πάργας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΡΛΕΩΞ0-ΤΔ3 07/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 8-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παράταση ωραρίου μουσικής χρήσης μουσικών οργάνων στην επιχείρηση της Λιβανού Χρυσούλας -Σταυρούλας με την επωνυμία «CUBA BEACH BAR Ε.Ε.» που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λούτσας (παραλία) του Δήμου Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΙΧΡΩΞ0-49Ξ 07/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 7-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση χωροθέτησης θέσεων στάθμευσης οχημάτων για ΑΜΕΑ στη Δ.Κ. Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΙ62ΩΞ0-Υ3Ω 21/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 21-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παράταση ωραρίου μουσικής χρήσης μουσικών οργάνων στην επιχείρηση της Τσιρώνη Φωτεινής του Δονάτου με την επωνυμία «PRIME» που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λούτσας (παραλία) του Δήμου Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 632ΦΩΞ0-ΛΨΒ 17/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 6-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παράταση ωραρίου μουσικής χρήσης μουσικών οργάνων στην επιχείρηση του Καραβαγγέλη Νικόλαου του Νικολάου με την επωνυμία «delta sea side» που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αμμουδιάς του Δήμου Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9Π8ΖΩΞ0-ΤΟ6 17/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 5-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παράταση ωραρίου μουσικής χρήσης μουσικών οργάνων στην επιχείρηση του κ . Τόλη Σταύρου του Χαρίση με την επωνυμία «SUNSET» που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αμμουδιάς του Δήμου Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΖ0ΗΩΞ0-ΧΡΡ 17/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 3-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παράταση ωραρίου μουσικής χρήσης μουσικών οργάνων στην επιχείρηση του κ . Γκίζα Θωμά του Ευαγγέλου που βρίσκεται στην Κοινότητα Αγιάς του Δήμου Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6Ν4ΣΩΞ0-9ΤΩ 14/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 4-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Επικαιροποίηση της αριθμ 27/2021 απόφασης της επιτροπής με θέμα «Έγκριση εισόδου-εξόδου κτηρίου για επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρικών, οργάνων και συσκευών και γενικά την ηλεκτρική εγκατάσταση των αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (Συνεργεί
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΖΥΒΩΞ0-ΒΩΥ 06/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 2-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εξέταση αίτησης για έγκριση χωροθέτησης θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ στη τ.κ. Αγιάς.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9ΣΖΕΩΞ0-ΦΓΡ 29/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 22-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Βελτίωση δημοτικού δρόμου στην τ.κ. Κορώνης ύστερα από αίτηση του Γκόντη Αθανάσιου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9ΛΦ9ΩΞ0-ΛΙΘ 06/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 1-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης του εξ΄αναβολής θέματος σχετικά με την ανάκληση ή μη της υπ΄αριθμ. 7985/05-06-2013 άδειας λειτουργίας «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΨΗΤΟΠΩΛΕΊΟ, ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ» της εταιρείας «Villa Rossa Ε.Ε.».
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΘΟΓΩΞ0-ΥΔΗ 28/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 26-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 16