Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 600ΕΩΞ0-1Δ9 26/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 25-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εξέταση αίτησης για άδεια προσωρινής εγκατάστασης λειτουργίας ψυχαγωγικής παιδιάς «ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ» στη Τ.Κ. Αμμουδιάς του Δήμου Πάργας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ω5ΥΕΩΞ0-4ΔΟ 27/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 24-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου (πλατεία Δ.Κ. Καναλλακίου) για την υλοποίηση της εκδήλωσης «Γιορτή Μελιού 2021».
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΥΤ8ΩΞ0-ΦΛΡ 22/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 23-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΜΔ3ΩΞ0-ΨΣ9 13/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 18-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση εφαρμογής κυκλοφοριακής μελέτης στη Δ.Κ. Καναλλακίου Δήμου Πάργας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΑΜΙΩΞ0-ΠΡΑ 07/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 2-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση εφαρμογής κυκλοφοριακής μελέτης στη τ.κ. Λούτσας Δήμου Πάργας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΚΖΞΩΞ0-9ΩΡ 07/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 3-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στην επιχείρηση του κ. Θεοδόρογλου Δημήτριου με την επωνυμία «ΑΝΕΜΕΛΙΑ» που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λούτσας (παραλία) του Δήμου Πάργας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΣΓΡΩΞ0-Δ5Θ 07/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 15-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στην επιχείρηση του κ . Βλασίου Χρήστου του Σπυρίδωνος με την επωνυμία «ΑΝΕΜΩΛΙΑ ΟΕ» που βρίσκεται στην Κοινότητα Αγίας του Δήμου Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΖΧΡΩΞ0-ΙΗΒ 07/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 14-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (πρώην κοινοτικού γραφείου) στην τ.κ. Κουκκουλίου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΗ3ΤΩΞ0-6ΦΞ 17/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 12-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση δωρεάν παραχώρησης δημοτικής έκτασης της Τ.Κ. Καστρίου επί του αγροτεμαχίου με αριθμό 183 εκτάσεως τριάντα οκτώ (38) στρεμμάτων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου προς εξυπηρέτηση των ενεργειακών αναγκών του ΤΟΕΒ Αχέροντα
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ψ9ΕΑΩΞ0-ΦΨ9 25/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 5-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στην επιχείρηση ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ της κ. Τσιρώνη Φωτεινής του Δονάτου, που βρίσκεται στην Τ.Κ.Λούτσας(παραλία).
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΦ4ΟΩΞ0-Θ5Ε 07/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 11-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης του εξ΄αναβολής θέματος σχετικά με την ανάκληση ή μη της υπ΄αριθμ. 7985/05-06-2013 άδειας λειτουργίας «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΨΗΤΟΠΩΛΕΊΟ, ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ» της εταιρείας «Villa Rossa Ε.Ε.».
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΛΞΓΩΞ0-0ΚΒ 07/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 10-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης για την χωροθέτηση νέου κοιμητηρίου στη Δ.Κ. Πάργας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΗ2ΗΩΞ0-ΗΞΘ 22/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 8-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Επανακαθορισμός των ορίων της τ.κ. Ναρκίσσου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ω5ΔΑΩΞ0-Ζ4Φ 19/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 9-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έκφραση γνώμης για την θέση στάθμευσης λεωφορείων και οικίσκου εξυπηρέτησης για την έκδοση εισιτηρίων του ΚΤΕΛ Πρέβεζας Α.Ε. στην Δ.Κ. Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΝΔΒΩΞ0-504 09/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 6-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 7985/05-06-2013 άδειας λειτουργίας «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΨΗΤΟΠΩΛΕΊΟ, ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ» της εταιρείας «Villa Rossa Ε.Ε.»
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΖΨ0ΩΞ0-0Χ8 07/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 4-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση εισόδου-εξόδου σε επιχείρηση επι αγροτικής οδού εκτός οικισμού στο αγροτεμάχιο 28 του αναδασμού αγροκτήματος Καναλλακίου 2006
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΚ4ΡΩΞ0-Λ8Ρ 07/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 7-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση εφαρμογής κυκλοφοριακής μελέτης στη Δ.Κ. Πάργας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9ΤΘΘΩΞ0-ΘΗΛ 07/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 1-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Καθορισμός θέσεων περιπτέρου στην τ.κ. Μεσοποτάμου και στην τ.κ. Αγιάς Δήμου Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ω8ΤΥΩΞ0-ΡΨΜ 22/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 4-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης για την απαγόρευση διέλευσης οχημάτων κατά τους θερινούς μήνες στην οδό της παραλίας της τ.κ. Λούτσας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΦΟ2ΩΞ0-9Λ6 21/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 18-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 14