Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αντικατάσταση εκπροσώπου της κοινής επιτροπής παρακολούθησης για το έργο: «Περιβαλλοντική αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Ζάγανη 1.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-ΠΤΗ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 47 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Καθορισμός όρων και σύνταξη διακήρυξης για τη διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημ. έκτασης στην Τ.Κ. Βαλανιδούσσας για την εγκατάσταση φωτοβολταικού πάρκου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-ΞΕΣ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 46 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Καθορισμός όρων και σύνταξη διακήρυξης για τη διενέργεια δημοπρασίας χορήγησης άδειας χρήσης τμημάτων αιγιαλού για την τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής Δήμου Πάργας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-Β9Γ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 45 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Καθορισμός όρων και σύνταξη διακήρυξης για τη διενέργεια δημοπρασίας της παροχής υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πάργας έτους 2011.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-ΜΝ5 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 44 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στο Τ.Κ. Μουζακαιίκων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-ΒΩΙ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 43 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Καθορισμός όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Δήμου Πάργας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-ΦΥΥ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 42 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Έγκριση – κατάρτιση όρων διακήρυξης προμήθειας καυσίμων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-ΒΟΤ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 41 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια ειδών προστασίας εργαζομένων(γάλα).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-ΧΧΒ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 40 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση του Δήμου την 09-05-2011.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-ΞΧΚ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 39 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Καθορισμός όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Μουζακαιίκων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-ΦΡΜ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 38 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Καθορισμός όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Άνω Σκαφιδωτής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-95Ζ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 37 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στο Τ.Κ. Σταυροχωρίου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-ΣΧΥ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 36 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στο Τ.Κ. Βαλανιδορράχης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-8ΓΚ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 35 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στο Τ.Κ. Κυψέλης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-ΣΘΝ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 34 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στο Τ.Κ. Ναρκίσσου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-ΕΜΣ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 33 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στο Τ.Κ. Βουβοποτάμου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-ΔΕΗ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 32 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στο Τ.Κ. Θεμέλου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-ΘΒΖ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 31 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στο Τ.Κ. Σκεπαστού
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-3ΩΕ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 30 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στο Τ.Κ. Κορώνης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-ΠΨΗ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 29 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στο Τ.Κ. Καστρίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-ΒΦΩ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 28 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1 111 112 113 114 115