Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ανάθεση εργασιών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΞ0-9ΟΩ 25/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 32 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Απόφαση οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΞ0-Ψ9Υ 25/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 31 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: Κατασκευή τεχνικού (γέφυρα) του έργου «Σύνδεση Καναλλακίου με Ε.Ο. Πρέβεζας –Ηγουμενίτσας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΣΩΞ0-ΑΧΘ 16/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 44 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Έγκριση συμμετοχής και έγκριση πίστωσης ποσού 760,00 € για συμμετοχή σε σεμινάριο υπαλλήλων του Δήμου)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΞ0-ΝΥ3 28/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 30 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ΄αριθμ. 19/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πάργας, κατά της υπ΄αριθμ. 25/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας, κατά της υπ΄αριθμ. 82/2013 απόφασης του Μον/λούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας και κατά
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΞ0-04Δ 28/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 29 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια μηχανοκίνητης σκούπας (σάρωθρο οδικού δικτύου)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΞ0-ΑΙ8 28/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 28 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου του έργου: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ¨TALKING LANDS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΞ0-ΘΙΝ 28/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 27 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου του έργου: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ¨NETLAM
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΞ0-2Τ8 28/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 26 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου του έργου: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ¨INNOVOIL¨.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΞ0-Ψ5Υ 28/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 25 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Έγκριση πρακτικών Ανοιχτού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου του έργου:»ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ¨ADRION ART ¨/ Υποέργο2: Συλλογή και ψηφιοποίηση Υλικού στο πλαίσιο του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΞ0-ΡΕΑ 28/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 24 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Έγκριση πρακτικών Ανοιχτού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου του έργου:»ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ¨ADRION ART ¨/Υποέργο 1:Διαχείριση, επικοινωνία και προώθηση στο πλαίσιο του προγράμματος εδαφικής συνεργα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΞ0-Ρ6Μ 28/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 23 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Απόφαση οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΞ0-ΛΩΥ 28/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 22 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:« Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Δαπάνης και Διάθεση πιστώσεων (οφειλών) οικονομικού έτους 2013».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΞ0-ΖΝΠ 28/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 21 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Έγκριση των όρων της διακήρυξης για την δημοπράτηση του υποέργου Κατασκευή τεχνικού (γέφυρα) του έργου «Σύνδεση Καναλλακίου με Ε.Ο. Πρέβεζας –Ηγουμενίτσας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΞ0-75Ε 28/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 20 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Απόφαση οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΞ0-ΒΨΘ 28/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 19 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Δαπάνης και Διάθεση πιστώσεων οικονομικού έτους 2013
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΞ0-ΔΧΚ 28/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 18 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Δαπάνης και Διάθεση πιστώσεων (οφειλών) οικονομικού έτους 2013
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΞ0-Ω3Φ 28/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 17 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Εξέταση ενστάσεων για την προκήρυξη της μελέτης «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΡΑΧΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΞ0-ΑΡΓ 28/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 16 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Σύνταξη πρ/σμού εσόδων εξόδων οικ. έτους 2013 Δήμου Πάργας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΞ0-ΛΝ2 28/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 15 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
(Εκτός ημερησίας διατάξεως) : «Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Κ.Αντωνίου Νάστα ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πρέβεζας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΞ0-ΨΓ8 28/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 14 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
1 113 114 115 116 117 129