Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων Δήμου Πάργας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45ΨΨΩΞ0-Κ11 21/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 852011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για προμήθεια υλικών ύδρευσης και αντλιοστασίων Δήμου Πάργας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45ΨΨΩΞ0-ΦΓΦ 21/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 842011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου για την στέγαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Δήμου Πάργας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45ΨΨΩΞ0-50Φ 21/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 832011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Απ΄ευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην θέση Φαλόπα» (Πρ/σμού 12.607,82Ε με ΦΠΑ).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45ΨΨΩΞ0-ΗΩ0 21/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 822011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Απ΄ευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου: «Αγροτική Οδοποιία Καναλλακίου»(Πρ/σμού 6.850,00Ε με ΦΠΑ).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45ΨΨΩΞ0-ΦΚΙ 21/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 812011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΠ΄ευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων(Πρ/σμού 14.500 Ε με ΦΠΑ).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45ΨΨΩΞ0-62Ε 21/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 802011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Απ΄ευθείας ανάθεση γεωλογική έρευνα και μελέτης για το έργο: Σύνδεση Καναλλακίου με Ε.Ο. Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας (Πρ/σμού 8.011,88Ε)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45ΨΨΩΞ0-4ΗΨ 21/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 752011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Απ΄ευθείας ανάθεση γεωτεχνικής μελέτης για το έργο: Σύνδεση Καναλλακίου με Ε.Ο. Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45ΨΨΩΞ0-ΝΦΗ 21/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 742011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Καθορισμός όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Δήμου Πάργας -Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ΄42/2011 απόφασης οικ. επιτροπής ως προς το άρθρο 21
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45ΨΨΩΞ0-6ΥΔ 21/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 732011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια λαμπτήρων φωτισμού.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-Ω23 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 69 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Καθορισμός όρων ανοικτού διαγωνισμού για την μεταφορά μαθητών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-ΘΧΚ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 68 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Δ.Κ. Καναλλακίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-ΤΔ4 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 67 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Καθορισμός όρων διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Κορυφούλας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-6Ψ4 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 66 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Εξέταση ενστάσεων δημοπρασίας προμήθειας λαμπτήρων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-ΦΙ9 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 65 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Καθορισμός όρων ανοικτού διαγωνισμού για την μεταφορά μαθητών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-ΧΥΟ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 64 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής μηχανών αντλητικών συγκροτημάτων Δήμου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-Κ3Ο 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 63 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στο Τ.Κ. Βαλανιδούσσας για εγκατάσταση φωτοβολταικού πάρκου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-ΥΥΔ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 61 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Υποβολή οικονομικών στοιχείων (εσόδων – εξόδων) Α εξαμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του πρ/σμού οικονομικού έτους 2011 ».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-Ω0Α 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 60 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-ΖΟΥ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 59 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για άσκηση ενδίκων μέσων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-ΠΓ8 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 57 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
1 113 114 115 116 117 118