Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΠΑΡ» της Μαρίας Ζώγκου του Δημητρίου στην παραλιακή ζώνη της Λούτσας στην Τ.Κ.Λούτσας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β437ΩΞ0-8ΤΨ 10/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 13 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ»του Κοσμά Σωτηρίου του Παύλου στην Τ.Κ. Αμμουδιάς και ανάκληση της υπ΄αριθμ.11/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β437ΩΞ0-6ΛΘ 10/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 12 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για το έτος 2013
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β437ΩΞ0-Π48 10/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 20 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ»της Γιαννούλας Γκόγκα του Σταμάτη στην Τ.Κ. Αμμουδιάς.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β437ΩΞ0-ΗΤΛ 10/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 11 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β4Λ5ΩΞ0-1ΙΘ 26/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 4 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς στις Δημοτικές Ενότητες Πάργας και Φαναρίου
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β4Λ5ΩΞ0-ΕΣ1 26/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 3 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ-ΚΑΦΕΣ»της Ελένης Βάσση του Ευστρατίου στην Τ.Κ. Αμμουδιάς.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β4Λ5ΩΞ0-Ε4Π 26/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 10 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ» του Δημητρίου Βασιλείου στην Τ.Κ. Βαλανιδοράχης.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β4Λ5ΩΞ0-Ο7Ζ 26/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 9 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Τροποποίηση του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς στις Δημοτικές Κοινότητες Πάργας και Καναλλακίου και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β4Λ5ΩΞ0-7Η9 26/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 7 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Απόφαση για παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομίων σε επαγγελματίες στο Δήμο Πάργας και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β4Λ5ΩΞ0-7ΧΗ 26/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 6 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Απόφαση για συζήτηση θέματος εκτός ημερησίας διατάξεως.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β4Λ5ΩΞ0-ΓΟ8 26/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2011 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πάργας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β49ΛΩΞ0-ΒΝΧ 07/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 2/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ » της Τσιρώνη Φωτεινής του Δονάτου στην παραλία Λούτσας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β49ΛΩΞ0-ΜΞΜ 07/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 1/2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Χορήγηση Προέγκρισης για άδεια ίδρυσης και λειτουργία καταστήματος «Κομμωτήριο» της Κουτελά Δήμητρας στην Τ.Κ. Αγιάς
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ0ΩΞ0-ΝΝΠ 30/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 342011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εισήγηση για ίδρυση, λειτουργία και χωροθέτηση Λαϊκής Αγοράς στις Δημοτικές Ενότητες Πάργας και Φαναρίου
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ0ΩΞ0-ΜΦΠ 30/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 332011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Εισήγηση για την λειτουργία κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Πάργας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 45ΨΨΩΞ0-751 21/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 312011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Εισήγηση για την λειτουργία κανονισμού κοιμητηρίου Δήμου Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 45ΨΨΩΞ0-ΣΒΚ 21/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 302011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ του Τσαούση Νικόλαου του Σπυρίδωνος στην παραλία Λούτσας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 45ΨΨΩΞ0-ΡΞ7 21/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 292011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΜΠΑΡ-ΟΠΕΝ ΜΠΑΡ» του Μήτου Σπυρίδωνα του Αντωνίου στην παραλία Λούτσας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 45ΨΨΩΞ0-15Γ 21/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 282011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ της Δήμας Αναστασίας του Βασιλείου στην Τ.Κ. Μεσοποτάμου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 45ΨΨΩΞ0-Υ30 21/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 272011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 10 11 12 13 14