Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
προμήθεια των βιβλίων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΒΟΝ1ΩΞ0-ΦΜ3 02/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 183 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΒΟΝ1ΩΞ0-ΠΡΦ 02/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 186 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
εργασίες επισκευής του εκτυπωτή
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΒΟΝ1ΩΞ0-ΖΙ9 02/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 161 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
απόλυτη ανάγκη του Δήμου για την συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΒΟΝ1ΩΞ0-Ρ52 02/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 185 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια ειδών ευπρεπισμού και καθαριότητας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΒΟΝ1ΩΞ0-Ζ9Ω 02/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 188 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια χρωμάτων και συναφών υλικών.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΒΟΝ1ΩΞ0-ΖΥΙ 02/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 182 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ανάγκη του Δήμου για προμήθεια .
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΒΟΝ1ΩΞ0-ΙΕ0 02/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 180 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ανάγκη του Δήμου για προμήθεια χορτοκοπτικών .
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΒΟΝ1ΩΞ0-Β0Κ 02/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 162 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΒΟΝ1ΩΞ0-0ΞΝ 02/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 168 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΒΟΝ1ΩΞ0-ΨΔΩ 02/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 189 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ανάθεση παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης ολοσέλιδης διαφήμισης του Δήμου Πάργας στο ένθετο ΤΑΞΙΔΙΑ στην εφημερίδα Αγγελιοφόρο στο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Εκδοτική Βορείου Ελλάδος Α.Ε. ( έντυπο Αγγελιοφόρος )
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 45Ψ4ΩΞ0-3ΞΜ 16/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 133 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθειας διαφημιστικών φυλλαδίων για προβολή του Δήμου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 45Ψ4ΩΞ0-ΓΟΣ 16/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 158 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια σφραγίδων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 45Ψ4ΩΞ0-ΤΗ0 16/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 159 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια φυτοφαρμάκων,λιπασμάτων για τα δημοτικά γήπεδα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 45Ψ4ΩΞ0-ΟΗ4 16/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 160 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή υπηρεσιών συντήρηση κλιματιστικών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 45Ψ4ΩΞ0-Μ5Ο 16/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 155 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΓΑΣ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 456ΖΩΞ0-ΙΡΛ 13/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 19589 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την ίδρυση και λειτουργία λαϊκών αγορών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 456ΑΩΞ0-Ι33 07/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 181 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
εργασία μυοκτονίας και απεντόμωσης χώρων εντός και εκτός οικισμών του Δήμου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 456ΤΩΞ0-ΨΓΩ 02/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 145 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 456ΤΩΞ0-ΥΑΝ 02/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 149 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
υπηρεσίας για συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 456ΤΩΞ0-ΛΛΣ 02/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 164 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
1 120 121 122 123 124 130