Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
προμήθεια φωτοτυπιών σχεδίων για τις υπηρεσίες του Δήμου..
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 456ΤΩΞ0-Ξ9Φ 02/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 163 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια κορνιζών.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 456ΤΩΞ0-ΙΧΔ 02/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 165 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Κατάταξη των υπαλλήλων στους βαθμούς του Ν. 4024/2011
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 457ΓΩΞ0-0ΕΜ 29/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 17295 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ανάγκη του Δήμου για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης - απολύμανσης
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 457ΡΩΞ0-4Ξ5 21/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 131 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ανάγκη του Δήμου για προμήθεια σχαρών ομβρίων .
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 457ΡΩΞ0-95Σ 21/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 144 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ανάγκη του Δήμου για την παροχή υπηρεσιών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 457ΡΩΞ0-Ε3Α 21/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 115 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθειας υλικών για έκτακτες ανάγκες του Δήμου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 457ΡΩΞ0-ΟΤΗ 21/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 153 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 45ΒΧΩΞ0-ΩΗΑ 09/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 142 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ανάγκη του Δήμου για την παροχή υπηρεσιών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 45ΒΧΩΞ0-ΙΕ1 09/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 131 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ανάγκη του Δήμου για προμήθεια χρωμάτων και συναφών υλικών.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 45ΒΧΩΞ0-Χ9Δ 09/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 143 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ανάγκη του Δήμου για προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 45ΒΧΩΞ0-ΙΤ1 09/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 148 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ανάγκη του Δήμου για την παροχή υπηρεσιών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 45ΒΧΩΞ0-ΦΙΜ 09/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 82 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Εκτός έδρας μετακίνηση
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 45ΟΥΩΞ0-ΑΜ9 31/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 136 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 45ΟΗΩΞ0-Γ92 25/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 139 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 45ΟΗΩΞ0-72Ι 25/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 138 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθειας των υλικών.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 45Ο9ΩΞ0-ΡΗΟ 18/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 125 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθειας υλικών για έκτακτες ανάγκες του Δήμου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 45Ο9ΩΞ0-ΡΣΠ 18/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 132 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Την ανάγκη της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου για προμήθεια βιβλίων.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 45Ο9ΩΞ0-ΕΦΞ 18/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 124 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
«Περικοπή εξόδων κίνησης υπαλλήλων »
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 45Π5ΩΞ0-Ω0Χ 04/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15073 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
«Περικοπή εξόδων κίνησης υπαλλήλων »
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 45Π5ΩΞ0-ΒΝ5 04/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15302 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
1 121 122 123 124 125 130