Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
προμήθεια των αναφερόμενων ειδών.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4Γ1ΩΞ0-Β3Σ 16/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 155 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4Γ1ΩΞ0-7Ψ5 16/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 153 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια των ανταλλακτικών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4Γ1ΩΞ0-ΥΨΦ 16/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 149 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια δομικών υλικών.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4Γ1ΩΞ0-Ζ9Ω 16/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 148 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια των αναφερόμενων ειδών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4Γ1ΩΞ0-2ΜΥ 16/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 86 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4Γ6ΩΞ0-ΚΝΕ 08/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 145 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
παροχή υπηρεσίας που αφορά τον ποιοτικό έλεγχο νερού.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4Γ6ΩΞ0-ΛΑΘ 08/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 140 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4Γ6ΩΞ0-ΔΒΦ 08/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 130 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια των αναφερόμενων ειδών.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4Γ6ΩΞ0-ΔΚ3 08/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 129 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια των ανταλλακτικών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4Γ6ΩΞ0-9ΔΞ 08/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 122 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου απαιτούνται εργασίες επισκευής μεταλλικών κάδων απορριμμάτων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β413ΩΞ0-ΓΥ3 23/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 126 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθειας των ειδών για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β413ΩΞ0-ΣΨΥ 23/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 125 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια δομικών υλικών.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β413ΩΞ0-0Κ2 23/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 124 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια δομικών υλικών.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β413ΩΞ0-9ΩΚ 23/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 123 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια ειδών ευπρεπισμού και καθαριότητας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β413ΩΞ0-ΑΤΑ 23/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 121 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
εργασίες επισκευής των οχημάτων καθαριότητας για την απρόσκοπτη λειτουργία .
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β413ΩΞ0-ΨΩ0 23/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 115 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια των αναφερόμενων ειδών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β413ΩΞ0-Λ4Ω 23/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 114 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθειας για την εύρυθμη λειτουργία των παιδικών σταθμών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β413ΩΞ0-Φ72 23/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 100 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια των αναφερόμενων ειδών.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β413ΩΞ0-4ΧΑ 23/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 98 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Δήμου για προμήθεια καθρεπτών οδικής κυκλοφορίας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β414ΩΞ0-ΙΨΨ 02/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 113 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
1 124 125 126 127 128 138