Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μετάταξη υπαλλήλου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΘ2ΩΞ0-4 25/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 7162 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
άδεια απλής χρήσης του αιγιαλού- παραλίας έκτασης εβδομήντα (70) τ.μ στον κ.Σερίφη Γεώργιο , στη θέση Βάλτος Πάργας για να τοποθετήσει Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής μπροστά στην επιχείρησή του
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΞ0-9 20/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 4275 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Χορήγηση προσωρινής άδειας λιανικής πωλήσεων σιγαρέτων, που να ισχύει από 01-05-2011 έως 30-10-2011
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΓΩΞ0-89 17/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 6163 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΘ0ΩΞ0-Ξ 16/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1821 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου του Τσεπέλη Γεώργιο του Αχιλλέα για αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩΞ0-2 13/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 4561 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου του Τσάτσου Σωτήριου του Θεοδώρου για αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩΞ0-6 13/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 4579 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου του Τζιμούλης Βασίλειος του Σωτηρίου για αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩΞ0-Ξ 13/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 4399 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου του Τζίμα Νικόλαο του Λάζαρου για αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩΞ0-Λ 13/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 4445 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου του Σπυρίδωνος Χρήστο του Δημητρίου για αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩΞ0-Η 13/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 4389 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου του Σμπόνιας Νικόλαος του Μιχαήλ για αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩΞ0-Ο 13/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 4397 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου της Ρεπάνη Άννας του Βύρωνα για αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩΞ0-Δ 13/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 4595 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου του Πήλιο Χρήστο του Σπυρίδων για αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩΞ0-Σ 13/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 4649 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου του Πανταζή Δημήτριο του Βασιλείου για αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩΞ0-Χ 13/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 4503 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου του Ντούσκα Νικόλαου του Δημητρίου για αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩΞ0-Ε 13/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 4510 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου του τον Ντάση Φώτιου του Πέτρου για αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩΞ0-0 13/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 4648 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου του Μπίτζιου Σωτήριου του Κωνσταντίνου για αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩΞ0-Θ 13/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 4520 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου του Κωλέτσης Χρήστος του Νικολάου για αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩΞ0-Ζ 13/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 4388 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου τον Κόντο Δημήτριο του Αναστασίου για αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩΞ0-Υ 13/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 4636 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου του Καλιάμη Χρήστο του Σπυρίδων για αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩΞ0-Κ 13/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 4490 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου του Ιωάννου Ιωάννης του Γρηγορίου χρόνου για αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩΞ0-Π 13/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 4497 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 127 128 129 130