Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στο Τ.Κ. Σκεπαστού
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-3ΩΕ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 30 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στο Τ.Κ. Κορώνης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-ΠΨΗ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 29 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στο Τ.Κ. Καστρίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-ΒΦΩ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 28 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στο Τ.Κ. Βαλανιδούσσας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-3ΞΜ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 27 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ψήφιση οφειλών πρ/σμού οικ. Έτους 2011 Δήμου Πάργας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-ΑΕΓ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 26 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Σύνταξη πρ/σμού εσόδων εξόδων οικ. έτους 2011 Δήμου Πάργας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-ΔΦΞ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 24 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Εγκριση παράτασης σύμβασης έργου: «Λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Πάργας».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-1Υ7 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 23 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Χορήγηση κατ\' αποκοπήν εξόδων κίνησης Νομικού Συμβούλου Τάσση Ανδρέα μηνός Ιανουαρίου 2011
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΘΣΩΞ0-ΗΙ 26/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 6932 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ
Την ανάγκη Περιμετρική Οδός Τ.Δ Καναλλακίου Μελέτη Οδοποίας (απο Ο.Τ 1 έως 173) Πρώτος Λογαριασμός 70% (οφειλή)..
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΘΓΩΞ0-ΑΥ 17/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 6088 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ανάθεση Ελέγχου Απογραφής Έναρξης Δήμου Πάργας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΞ0-Υ 20/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 1018 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Καθορισμός όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Σκεπαστού
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΞ0-Λ 20/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 1018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Καθορισμός όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Θεμέλου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΞ0-Μ 20/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 1018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Καθορισμός όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Kυψέλης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΞ0-Ο 20/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 1018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Καθορισμός όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Ναρκίσσου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΞ0-5 20/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 1018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Καθορισμός όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Βαλανιδορράχης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΞ0-2 20/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 1018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Καθορισμός όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Κορώνης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΞ0-Ω 20/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 1018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Καθορισμός όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Βουβοποτάμου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΞ0-Σ 20/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 1018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Καθορισμός όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη Τοπική Κοινότητα Καστρίου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΞ0-Φ 20/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 1018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
« Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας έργου: Αναβάθμιση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Πάργας, Επέκταση –αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Πάργας».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΞ0-Χ 20/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 1018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Αναπροσαρμογή συντελεστών για τα Δ.Τ.,Δ.Φ. και ΤΑΠ για το οικονομικό έτος 2011
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΞ0-8 20/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 1018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
1 127 128 129 130