Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕ- ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ» του Μάρκου Διονύσιου του Ιωάννη στην παραλία Λούτσας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 45ΟΛΩΞ0-039 21/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 23 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕ- ΜΠΑΡ» εντός Ξενοδοχείου του Κασκάνη Νικόλαου του Ιωάννη στην παραλία Λούτσας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 45ΟΛΩΞ0-ΨΧ4 21/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εισήγηση για παραχώρηση κοιν. χώρων –πεζοδρομίων σε επαγγελματίες στην Δημ. Ενότητα Πάργας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 45ΟΛΩΞ0-Ω84 21/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 7 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ» του Ντόκου Δημήτριου του Αναστασίου στην παραλία Λούτσας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 45ΟΛΩΞ0-ΚΗΒ 21/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» του Σμπόνια Ιωάννη του Πέτρου στην παραλία Λούτσας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 45ΟΛΩΞ0-ΕΥΡ 21/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ -ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ » του Πούλια Ευάγγελου του Σωτηρίου στην παραλία Λούτσας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 45ΟΛΩΞ0-ΒΓΧ 21/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ » της Τερνέζη Χριστίνας του Χρήστου στην παραλία Λούτσας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 45ΟΛΩΞ0-ΥΨΖ 21/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ -ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» του Γκέλη Νικόλαου του Σταύρου στην Παραλία Λούτσας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 45ΟΛΩΞ0-67Ω 21/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 17 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΦΑΣΤ ΦΟΥΝΤ-Υπηρεσίες Εστιατορίου του Δημητρίου Βασίλειου του Νικολάου στην Τ.Κ. Βαλανιδορράχης
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 45ΟΛΩΞ0-Λ7Ω 21/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 16 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ (Μίνι Μάρκετ) της Νικολάου Δήμητρας στην παραλία Λούτσας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 45ΟΛΩΞ0-513 21/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΜΠΑΡ» της Κασκάνη Παρασκευής του Βασιλείου στην Παραλία Λούτσας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 45ΟΛΩΞ0-6ΧΡ 21/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 14 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Προέγκριση άδειας λειτουργίας κινητής καντίνας στην Κερέντζα Βαλανιδορράχης του Δημητρίου Θωμά του Βασιλείου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 45ΟΛΩΞ0-8ΨΠ 21/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 13 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ στην εταιρεία ΠΑΠΠΑΣ Ι. –ΚΟΣΜΑΣ Β. ΖΔΡΑΒΟΣ Β. Ο.Ε.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 45ΟΛΩΞ0-ΝΓΧ 21/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 12 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος«ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» του Μήτου-Κώτση Σπυρίδων του Κων/νου στην Παραλία Λούτσας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 45ΟΛΩΞ0-4ΒΦ 21/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 11 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ» του Μακρή Ιγνάτιου του Κων/νου στην Παραλία Λούτσας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 45ΟΛΩΞ0-ΥΕ7 21/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 10 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» της Τσιρώνη Φωτεινής του Δονάτου στην Παραλία Λούτσας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 45ΟΛΩΞ0-ΡΕΟ 21/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 9 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» στην παραλία Λούτσας στον Γκέλη Νικόλαο του Σταύρου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 45ΟΛΩΞ0-0Κ1 21/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 8 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος«ΟΥΖΕΡΙ- ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ-ΤΣΙΠΟΥΡΑΔΙΚΟ» στην Ρουμπή Παρασκευή του Αναστασίου στο Μεσοπόταμο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 45ΟΛΩΞ0-6Κ4 21/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 6 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακή ρύθμιση στην Δ.Κ. Καναλλακίου
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 45ΟΛΩΞ0-Λ9Β 21/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 26 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ –ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» του Μακρή Ιγνάτιου του Κων/νου στην παραλία Λούτσας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 45ΟΛΩΞ0-Ψ6Ι 21/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 25 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 11 12 13 14