Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α3ΤΩΞ0-Ν 24/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 6127 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α3ΤΩΞ0-Χ 24/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 9467 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α3ΤΩΞ0-Μ 24/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 9466 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Αντικατάσταση της αριθμ.237/2011 άδειας - Α Δ Ε Ι Α Χρήσης Αιγιαλού –Παραλίας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α3ΘΩΞ0-Υ 22/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 6936 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Α Δ Ε Ι Α Χρήσης Αιγιαλού –Παραλίας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α3ΘΩΞ0-9 22/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 5174 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Α Δ Ε Ι Α Χρήσης Αιγιαλού –Παραλίας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α3ΘΩΞ0-Δ 22/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 2571 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Α Δ Ε Ι Α Χρήσης Αιγιαλού –Παραλίας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α3ΘΩΞ0-Π 22/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 4411 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ο Δήμος Πάργας που εδρεύει στο Δημοτικό Διαμέρισμα Καναλλακίου , ύστερα από την αριθμ. 76/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την 1/2011 Ανακοίνωση για σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου η οποία εγκρίθηκε με το Αριθ. Πρωτ. 1225/17-06-2011 έ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α3ΙΩΞ0-2 21/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 9386 ΣΥΜΒΑΣΗ
Εκτός έδρας μετακίνηση υπαλλήλου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α3ΙΩΞ0-Τ 21/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 72 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ\' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α3ΙΩΞ0-Ξ 21/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 6437 ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α3ΦΩΞ0-Ρ 20/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 4944 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α3ΦΩΞ0-Ψ 20/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1770 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α3ΦΩΞ0-0 20/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 9079 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ενημέρωση της βάσης δεδομένων «Οικονομικά Στοιχεία Δήμου Πάργας»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α3ΞΩΞ0-Ε 15/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 57 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α39ΩΞ0-7 10/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 8692 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Ορισμός υπαλλήλων στις επιτροπές βεβαίωσης καλής εκτέλεσης Εργασιών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α3ΨΩΞ0-ΡΛ 09/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 22 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
: Συγκρότηση επιτροπής σχετικά με την Διοικητική Υποστήριξη για την άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων του Δήμου σύμφωνα με τα άρθρα 94 και 95 του Ν. 3852/2010
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α36ΩΞ0-4 08/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 7114 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α3ΩΩΞ0-Ω 07/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 3978 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α3ΩΩΞ0-Φ 07/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 3978 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α3ΩΩΞ0-Α 07/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 4857 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 149 150 151 152 153 154