Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α37ΩΞ0-1 06/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 5018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α37ΩΞ0-Π 06/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 5021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α37ΩΞ0-Μ 06/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 5619 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α37ΩΞ0-Η 06/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 4127 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΞ0-Φ 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 4830 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΞ0-Ι 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 5944 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΞ0-Ζ 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 4165 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΞ0-Ψ 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 5861 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΞ0-Λ 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 5226 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΞ0-Κ 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 5179 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
METATAΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΤΖΩΞ0-Θ 01/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 5786 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Την περικοπή των κατ΄ αποκοπή εξόδων κίνησης την 22/23/24-03-2010
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΞ0-Φ 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 0000 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΣΩΞ0-Σ 26/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 58 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Μετάταξη υπαλλήλου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΘ2ΩΞ0-4 25/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 7162 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
άδεια απλής χρήσης του αιγιαλού- παραλίας έκτασης εβδομήντα (70) τ.μ στον κ.Σερίφη Γεώργιο , στη θέση Βάλτος Πάργας για να τοποθετήσει Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής μπροστά στην επιχείρησή του
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΞ0-9 20/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 4275 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Χορήγηση προσωρινής άδειας λιανικής πωλήσεων σιγαρέτων, που να ισχύει από 01-05-2011 έως 30-10-2011
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΓΩΞ0-89 17/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 6163 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΘ0ΩΞ0-Ξ 16/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1821 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου του Τσεπέλη Γεώργιο του Αχιλλέα για αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩΞ0-2 13/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 4561 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου του Τσάτσου Σωτήριου του Θεοδώρου για αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩΞ0-6 13/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 4579 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου του Τζιμούλης Βασίλειος του Σωτηρίου για αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩΞ0-Ξ 13/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 4399 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 150 151 152 153 154