Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου του Ντούσκα Νικόλαου του Δημητρίου για αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩΞ0-Ε 13/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 4510 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου του τον Ντάση Φώτιου του Πέτρου για αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩΞ0-0 13/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 4648 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου του Μπίτζιου Σωτήριου του Κωνσταντίνου για αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩΞ0-Θ 13/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 4520 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου του Κωλέτσης Χρήστος του Νικολάου για αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩΞ0-Ζ 13/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 4388 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου τον Κόντο Δημήτριο του Αναστασίου για αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩΞ0-Υ 13/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 4636 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου του Καλιάμη Χρήστο του Σπυρίδων για αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩΞ0-Κ 13/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 4490 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου του Ιωάννου Ιωάννης του Γρηγορίου χρόνου για αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩΞ0-Π 13/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 4497 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου του Ιωάννου Αλέξανδρο του Ευαγγέλου για αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩΞ0-Ρ 13/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 4530 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου της Δημητρίου Δάφνη του Βασιλείου για αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩΞ0-5 13/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 4509 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου του Γκόγκα Δημήτριο του Ηλία για αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩΞ0-1 13/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 4598 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου για αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα τον Αποστόλου Θωμά του Αποστόλου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩΞ0-Μ 13/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 4549 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Χορήγηση προσωρινής άδειας λιανικής πωλήσεων σιγαρέτων, που να ισχύει από 1-06-2011 έως 31-10-2011 της κ.Νίκα Ανδρονίκης του Αθανασίου και της Αικατερίνης, κατοίκου Δημοτικής Κοινότητας Πάργας ,του Δήμου Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΚΩΞ0-3 12/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 5760 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Χορήγηση προσωρινής άδειας λιανικής πωλήσεων σιγαρέτων, που να ισχύει από 1-06-2011 έως 31-10-2011 της κ. Κλοτσώνη Αριστέας του Δημοσθένη και της Στασινής, κατοίκου Δημοτικής Κοινότητας Πάργας ,του Δήμου Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΚΩΞ0-Α 12/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 5240 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Χορήγηση προσωρινής άδειας λιανικής πωλήσεων σιγαρέτων, που να ισχύει από 1-06-2011 έως 31-10-2011 στον κ. Σπανό Βασίλειου του Ελευθερίου και της Μαρίας , κάτοικο Δημοτικής Κοινότητας Πάργας , Δήμου Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΚΩΞ0-Ι 12/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 5238 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Χορήγηση προσωρινής άδειας λιανικής πωλήσεων σιγαρέτων, που να ισχύει από 1-06-2011 έως 31-10-2011 Χορηγούμε στον κ. Τούση Νικηφόρου του Κωνσταντίνου και της Μαρίας , κάτοικο Τοπικής Κοινότητας Ανθούσας , Δήμου Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΚΩΞ0-Μ 12/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 4032 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Χορήγηση προσωρινής άδειας λιανικής πωλήσεων σιγαρέτων, που να ισχύει από 1-06-2011 έως 31-10-2011 στον κ. Νικολάου Νικόλαου του Γεωργίου και της Παρασκευής , κάτοικο Τοπικής Κοινότητας Ανθούσας , Δήμου Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΚΩΞ0-1 12/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 4890 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Χορήγηση προσωρινής άδειας λιανικής πωλήσεων σιγαρέτων, που να ισχύει από 1-06-2011 έως 31-10-2011 στον κ. Γκίκα Δημήτριο του Γεωργίου και της Δήμητρας , κάτοικο Τοπικής Κοινότητας Ανθούσας , Δήμου Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΚΩΞ0-Ξ 12/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 4442 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Χορήγηση προσωρινής άδειας λιανικής πωλήσεων σιγαρέτων, που να ισχύει από 1-06-2011 έως 31-10-2011 στην κ. Κόντου Γαρυφαλλιάς του Νικολάου και της Ευτυχίας , κάτοικο Δημοτικής Κοινότητας Πάργας , Δήμου Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΚΩΞ0-Τ 12/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 3842 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Χορήγηση προσωρινής άδειας λιανικής πωλήσεων σιγαρέτων, που να ισχύει από 1-06-2011 έως 31-10-2011 στην κ.Γκόγκα Θεοδώρας του Γεωργίου και της Γιαννούλας, , κάτοικο Τοπικής Κοινότητας Αμμουδιάς , Δήμου Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΚΩΞ0-9 12/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 4622 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩΞ0-Π 08/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 12 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
1 151 152 153