Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έγκριση του υπ΄ αρθμ. 378/17-01-2023 πρακτικού εγγραφής-διαγραφής νηπίων στον παιδικό σταθμό Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ9ΟΣΩΞ0-Ψ8Β 10/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 4-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός εκπροσώπου καθώς και αναπληρωτή αυτού, προκειμένου συσταθεί Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα που ευρίσκονται στα χωρικά ύδατα περιοχής δικαιοδοσίας και εντός της ζώνης ευθύνης του Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας για τον καθορισμό των ειδών θαλασσίων μέσ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΡΧ6ΩΞ0-ΓΒΑ 08/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 9-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Αθηνών Βασιλείου Χατζηγιαννάκη για άσκηση αίτησης αναίρεσης
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΙΣΞΩΞ0-ΘΟ2 08/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 7-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την στελέχωση της δημοτικής αστυνομίας Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΖΓΞΩΞ0-Κ7Γ 07/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 19-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων στα χωρικά ύδατα περιοχής δικαιοδοσίας και εντός της ζώνης ευθύνης του Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας για το έτος 2023
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΦΒΟΩΞ0-Ω5Μ 07/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 10-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας ,απογευματινής λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπηρεσιών του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΥ18ΩΞ0-ΤΝΖ 06/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 131-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Καθορισμός ανώτατου ποσού κάλυψης εξόδων κηδείας αιρετών –μελών Δημοτικού Συμβουλίου και μελών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΣΗ3ΩΞ0-7ΑΞ 06/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 17-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης προς τον ενιαίο Αγροκτηνοτροφικό Σύλλογο Φαναρίου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΖ9ΖΩΞ0-ΤΙΝ 06/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 21-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση οριστικής περαίωσης διαδικασίας ονοματοδοσίας οδών και πλατειών του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ4ΝΖΩΞ0-Υ3Θ 02/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 102-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. Έτους 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ404ΩΞ0-Ξ9Ι 31/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 2-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1η αναμόρφωση προυπολογισμού οικ. Έτους 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΧΠ5ΩΞ0-ΒΣΔ 31/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 1-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ψήφιση προυπολογισμού Δήμου Πάργας οικ. Έτους 2023
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΡΞ4ΩΞ0-Ζ5Κ 20/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 127-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην τ.κ. Βαλανιδούσσας για τοποθέτηση κεραιών τηλεφωνίας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΩΤ1ΩΞ0-ΕΣΓ 16/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 125-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 96ΝΞΩΞ0-ΘΩΨ 30/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 134-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην τ.κ. Ναρκίσσου για ίδρυση κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 61Ρ5ΩΞ0-Ο08 29/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 124-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Γνωμοδότηση για την υποβολή προγράμματος Δασικών έργων και εργασιών έτους 2023 της Διεύθυνσης Δασών Πρέβεζας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΑΧΔΩΞ0-ΒΙΨ 23/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 130-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022 Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΜΙ5ΩΞ0-ΖΜΡ 19/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 129-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
10η Αναμόρφωση προυπολογισμού έτους 2022 Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Κ43ΩΞ0-7ΒΗ 19/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 128-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πάργας στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9Ψ1ΕΩΞ0-5Τ4 16/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 133-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Τροποποίηση της με αριθ. 33/2021 απόφασης Δ.Σ. με αντικατάσταση του παραιτηθέντος αιρετού –μέλους της επιτροπής διαχείρισης και αξιολόγησης των αιτήσεων εγγραφής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΣΦΥΩΞ0-ΠΣΒ 16/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 132-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 4 55