Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προυπολογισμού οικ. Έτους 2023 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΗΨ8ΩΞ0-73Υ 24/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 138-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εκμίσθωση με τις διατάξεις περί δημοπρασιών δημοτικού ακινήτου το οποίο βρίσκεται στην κοινότητα Αχερουσίας .
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΑ75ΩΞ0-ΛΚΖ 24/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 128-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση ή μη αιτήσεων παράτασης μισθώσεων δημοτικών ακινήτων (αποθηκών) στο κέντρο της Δ.Κ. Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΦ86ΩΞ0-ΦΗΙ 22/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 137-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πάργας για τραπεζικές συναλλαγές με την ΕΤΕ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΡΩΡ0ΩΞ0-ΣΘΡ 11/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 135-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση αιτήματος ανταλλαγής ιδιόκτητης έκτασης της Αρτεμισίας Παππά με δημοτική έκταση στην τ.κ. Λούτσας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9Γ31ΩΞ0-ΡΨ4 11/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 129-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προυπολογισμού οικ. Έτους 2023 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΗΗ6ΩΞ0-ΙΘΟ 07/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 139-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προυπολογισμού οικ. Έτους 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΕΑ8ΩΞ0-92Ε 07/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 134-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός Εκπροσώπων για συγκρότηση επιτροπής ορισμού πολυσύχναστων παραλιών για λήψη θαλασσίων λουτρών περιοχής δικαιοδοσίας Λιμεναρχείου Πρέβεζας για το έτος 2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΓ8ΝΩΞ0-ΒΜ0 04/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 141-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός Εκπροσώπων για συγκρότηση επιτροπής ορισμού πολυσύχναστων παραλιών για λήψη θαλασσίων λουτρών περιοχής δικαιοδοσίας Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας για το έτος 2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ω8ΓΣΩΞ0-ΙΗ4 04/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 140-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία αστικού ακινήτου του Δήμου επι της οδού Αγ. Αποστόλων στη τ.κ. Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΕΜΟΩΞ0-Ζ2Τ 28/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 125-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση χωροθέτησης σημείων στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στη Δ.Κ. Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 91Θ1ΩΞ0-ΛΣ3 28/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 86-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Επικύρωση της αριθμ 132/2023 απόφασης της οικονομικής επιτροπής σχετικά με τον πλειοδοτικό διαγωνισμό μίσθωσης της θέσης καντίνας στην παραλία Αη-Γιαννάκης στην Δ.Ε. Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Σ3ΤΩΞ0-ΝΩΔ 17/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 126-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Συμμετοχή του Δήμου Πάργας στη Δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2023-
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ04ΙΩΞ0-Μ2Κ 12/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 130-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός ειδικού διαχειριστή για την υποβολή αιτήσεων άδειας επισκευής δημοτικών κτηρίων.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Χ94ΩΞ0-80Ο 12/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 116-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2023-2024
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΒΠ6ΩΞ0-8ΥΖ 11/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 121/2023 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Δήμου Πάργας οικ. Έτους 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΣΥΜΩΞ0-ΒΔΟ 07/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 123-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προυπολογισμού οικ. Έτους 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ13ΧΩΞ0-ΡΗΥ 07/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 122-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση Ολοκλήρωσης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πάργας» με κωδικό ΟΠΣ:5002148 στο ΕΣΠΑ 2014-2020, σε συνέχεια του αριθμ πρωτ. 1765/16-6-2023 εγγράφου της ΕΥΔ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ8ΔΗΩΞ0-ΧΞΓ 05/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 127-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης του Δήμου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Ρ8ΒΩΞ0-5ΓΡ 03/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 91-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση αιτήματος διαγραφής οφειλών τελών ύδρευσης και λοιπών τελών και προστίμων λόγω σφαλμάτων και αχρεωστήτως καταβληθέντων.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ30ΓΩΞ0-Μ9Ψ 03/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 112-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 4 60