Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Απαλλαγή των πληγέντων για όλο το υπόλοιπο του έτους 2020 από την υποχρέωση καταβολής πάγιου τέλους επι του λογαριασμού ύδρευσης για τα ακίνητα που επλήγησαν από στο σεισμό».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 685ΒΩΞ0-5ΡΙ 25/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 40-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απαλλαγή των πληγέντων από τον σεισμό την 21η Μαρτίου 2020 από την υποχρέωση καταβολής πάγιου τέλους επί του λογαριασμού ύδρευσης για τα ακίνητα που επλήγησαν από τον σεισμό
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ7ΚΔΩΞ0-ΒΣΡ 25/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 54-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απαλλαγή των πληγέντων για το έτος 2021 από την υποχρέωση καταβολής δημοτικών τελών και φόρων για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα που επλήγησαν από το σεισμό
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΡΦ2ΩΞ0-Δ67 25/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 53-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παροχή επιδόματος στέγασης των αγροτικών ιατρών στο Κέντρο Υγείας Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Μ2ΞΩΞ0-63Ψ 25/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 46-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Στέγαση άστεγου σε τροχόσπιτο στις εγκαταστάσεις του πρώην Τεχνικού Σχολείου Καναλλακίου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΧΖ6ΩΞ0-ΦΟΞ 17/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 45-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (πρώην κοινοτικού γραφείου) στην τ.κ. Κουκκουλίου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9023ΩΞ0-ΒΚ5 17/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 56-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση λύσης της ένδικης διαφοράς του Δήμου Πάργας με την εταιρία με διακριτικό τίτλο «Εταιρεία Διαχείρισης Υγρών και Αποβλήτων Ο.Ε.».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΗΤΓΩΞ0-ΑΞΧ 09/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 62-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση χωροθέτησης του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΖΖ6ΩΞ0-4ΟΝ 09/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 29-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
3η Αναμόρφωση προυπολογισμού οικ. Έτους 2021 .
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΘΥΤΩΞ0-ΟΤΚ 09/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 61-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Β΄ κατανομή από τους ΚΑΠ έτους 2021 ποσού 36.300,00 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ5Β4ΩΞ0-4ΣΡ 07/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 57-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση παραχώρησης δημοτικής έκτασης της Τ.Κ. Καστρίου επι του αγροτεμαχίου με αριθμό 183, έκτασης 38 στρ. για την εγκατάσταση φωτοβολταικού πάρκου προς εξυπηρέτηση των ενεργειακών αναγκών του ΤΟΕΒ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΦΜΩΩΞ0-Υ0Ο 07/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 44-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Τροποποίηση της αριθμ 129/2020 απόφασης του Δ.Σ. περί μείωσης των τελών σύνδεσης με το βιολογικό της Δ.Ε. Πάργας με απαλοιφή της αναδρομικότητας ισχύος αυτής.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΗΔΝΩΞ0-Ν59 28/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 49-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 96Ζ0ΩΞ0-ΠΜΧ 28/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 60-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Υποβολή αιτήματος για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Ανθούσας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ω0ΥΥΩΞ0-ΘΛΞ 24/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 43-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση αιτήματος της εταιρίας με την επωνυμία «LAFARGE BETON Α.Ε.Ε.» για την διαγραφή ποσού που βεβαιώθηκε σε βάρος της εταιρίας με την επωνυμία «Λατομεία Μυλωνά ΑΒΕΕ» δυνάμει της υπ’αριθμ 209/2004 ταμειακής βεβαίωσης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ05ΖΩΞ0-ΝΕΕ 18/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 40-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση επιχορήγησης σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Πάργας προς εξόφληση ληξιπρόθεσμης οφειλής ΙΚΑ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΧΤΗΩΞ0-ΠΙ1 18/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 36-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Τροποποίηση της με αριθ.144/2019 απόφασης Δ.Σ. με αντικατάσταση του παραιτηθέντος αιρετού –μέλους της επιτροπής διαχείρισης και αξιολόγησης των αιτήσεων εγγραφής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο .
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΑΛ2ΩΞ0-3ΣΥ 18/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 33-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης γης και ύδατος των υδρογεωτρήσεων στην θέση «Όξυνη» Δήμου Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΖΛΜΩΞ0-Γ1Ε 18/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 26-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έκφραση γνώμης επί αιτήματος Γ. Σερίφη για την χορήγηση άδειας τοποθέτησης πλωτής εξέδρας στο Βάλτο Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΠΕΕΩΞ0-ΗΝΧ 18/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 24-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκ νέου εκμίσθωση για αγροτική καλλιέργεια δημοτικών αγροτεμαχίων
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΖΓ2ΩΞ0-10Κ 17/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 41-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 4 46