Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.ΔΗ.Σ 0,10% Συμβάσεων ΧΕΠ: Α/43,Α/46,Α/47,Α/48
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9ΡΠΝ46ΜΔΒΖ-ΡΙΞ 02/11/2023 Αρ. Πρωτ.: Δ/31 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Χαρτοσημο 3% Συμβάσεων,ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% Συμβάσεων ΧΕΠ: Α/43,Α/46,Α/47,Α/48
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9ΕΘΙ46ΜΔΒΖ-ΚΘΤ 02/11/2023 Αρ. Πρωτ.: Δ/32 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Φόρος 4% ΧΕΠ: Α/44,Α/48,Α/49
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 67Ε246ΜΔΒΖ-ΖΩ7 02/11/2023 Αρ. Πρωτ.: Δ/33 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Φόρος 8% ΧΕΠ: Α/43,Α/46,Α/47
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΥΥΚ46ΜΔΒΖ-989 02/11/2023 Αρ. Πρωτ.: Δ/34 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΚΚΑΘΑΡ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΙΘ 935802130-011 ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.ΠΑΡΓΑΣ (ΑΠΟ 25-08-2023 ΕΩΣ 24-09-2023)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΔΑΛ46ΜΔΒΖ-ΦΦ4 30/10/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/53 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΚΚΑΘΑΡ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΙΘ 935827923-011 ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.ΠΑΡΓΑΣ (ΑΠΟ 28/08/2023 ΕΩΣ 19/10/2023)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6Ε0746ΜΔΒΖ-06Γ 30/10/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/52 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΚΚΑΘΑΡ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΙΘ 935823905-017 ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.ΠΑΡΓΑΣ (ΑΠΟ 24/08/2023 ΕΩΣ 18/10/2023)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 688Ψ46ΜΔΒΖ-Ν9Κ 30/10/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/51 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. 03/2023 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΝΔΙ46ΜΔΒΖ-ΗΚΚ 13/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 03/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εξέταση αίτησης για παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2023 για τοποθέτηση Στάντ 2μ για πώληση καλαμποκιού.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6Σ3746ΜΔΒΖ-ΧΗ4 05/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 124/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εξέταση αίτησης για παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2023 για τοποθέτηση Στάντ 2μ για έκθεση τοπικών προϊόντων μελιού στην θέση ‘’KAMINI”.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΛΖΖ46ΜΔΒΖ-ΜΥΩ 05/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 100/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εξέταση αίτησης για παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2023 για τοποθέτηση Στάντ 2μ για πώληση καλαμποκιού.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6Τ2146ΜΔΒΖ-7ΣΔ 05/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 99/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εξέταση αίτησης για παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2023 για τοποθέτηση Στάντ 2μ για πώληση καλαμποκιού.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 94Τ246ΜΔΒΖ-ΕΦ9 05/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 98/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εξέταση αίτησης για παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2023 για τοποθέτηση Στάντ 2μ για πώληση καλαμποκιού.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 653Σ46ΜΔΒΖ-0Σ1 05/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 97/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εξέταση αίτησης για παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2023 για τοποθέτηση Στάντ 2μ για πώληση καλαμποκιού.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 60Ε246ΜΔΒΖ-ΔΧΦ 05/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 56/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εξέταση αίτησης για παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2023 για τοποθέτηση Στάντ 2μ για έκθεση τοπικών προϊόντων μελιού στην θέση ‘’KAMINI”.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 929Ρ46ΜΔΒΖ-Λ7Γ 05/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 55/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εξέταση αίτησης για προσδιορισμό θέσης προσάραξης στην προκυμαία Πάργας για το έτος 2023
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ω8Π446ΜΔΒΖ-ΧΩΝ 05/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 96/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εξέταση αίτησης για προσδιορισμό θέσης προσάραξης στην προκυμαία Πάργας για το έτος 2023
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ψ6Υ246ΜΔΒΖ-ΑΥΨ 05/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 95/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εξέταση αίτησης για προσδιορισμό θέσης προσάραξης στην προκυμαία Πάργας για το έτος 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 91ΛΖ46ΜΔΒΖ-ΡΚΧ 05/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 54/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εξέταση αίτησης παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα για το έτος 2023 για ανάπτυξη ξαπλωστρών και ομπρελών στην παραλία Κρυονερίου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΗ7746ΜΔΒΖ-ΦΧΖ 05/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 61/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Επισκευή και συντήρηση πλακόστρωτων και πεζοδρομίων χερσαίων ζωνών λιμένων
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΡΕΖ546ΜΔΒΖ-ΑΞΕ 05/10/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/43 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1 2 3 4 95