Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έγκριση αίτησης παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα για το έτος 2024 στην ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΡΚΟΥ Χ. ΜΑΡΚΟΥ Φ. για την τοποθέτηση εκδοτηρίου εισιτηρίων.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΗ2Τ46ΜΔΒΖ-0ΑΚ 03/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 053/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση αίτησης παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα για το έτος 2024 στον Βασίλειο ΓΙΟΥΓΛΗ του Αναστασίου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός με την επωνυμία ‘’SPICE”
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 61Σ146ΜΔΒΖ-29Λ 03/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 052/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση αίτησης παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα για το έτος 2024 στην ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΛΕΜΒΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΠΑΡΓΑΣ για την τοποθέτηση εκδοτηρίου εισιτηρίων.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΑΩΝ46ΜΔΒΖ-ΚΑΔ 03/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 051/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση αίτησης παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα για το έτος 2024 στην εταιρεία ΔΟΝ.ΠΑΠΠΑΣ Ε.Π.Ε για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός με την επωνυμία ‘’ ’ΤΟ ΣΟΥΛΙ ”. Στην
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΨΝΘ46ΜΔΒΖ-Ρ2Κ 03/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 050/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση αίτησης παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα για το έτος 2024 στον Κωνσταντίνο ΚΩΤΣΙΟ του Δημητρίου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός με την επωνυμία ‘‘’SODEIA”
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΓΣΟ46ΜΔΒΖ-4ΛΚ 03/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 049/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση αίτησης παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα για το έτος 2024 στην Ανδρομάχη ΖΩΤΟΥ του Αθανασίου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός με την επωνυμία ‘“CAPTAINS”
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΘΝΘ46ΜΔΒΖ-ΥΚΝ 03/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 46/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση αίτησης παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα για το έτος 2024 στον Σταύρο ΚΕΝΤΡΟ του Ελευθερίου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός με την επωνυμία ‘’POΝΤΕ’’.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΨΓΕ46ΜΔΒΖ-ΞΥ8 03/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 045/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση αίτησης παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα για το έτος 2024 στην εταιρεία ΚΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός με την επωνυμία ‘’IL POSTO’’.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9ΠΡ146ΜΔΒΖ-Β1Θ 03/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 044/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2024 (Αφορά τα δύμηνα)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΚΜΞ46ΜΔΒΖ-291 03/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/17 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Έγκριση αίτησης παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα για το έτος 2024 στον Βασίλειο ΧΑΛΚΗ του Διονυσίου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός με την επωνυμία ‘’DELEAR ”
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 68Δ946ΜΔΒΖ-ΛΘΗ 03/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 048/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση αίτησης παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα για το έτος 2024 στην εταιρεία Π.ΡΙΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός με την επωνυμία ‘’CARAVEL”
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΕΒΤ46ΜΔΒΖ-ΠΗ1 03/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 047/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση αίτησης της Αικατερίνης Γεωργίου του Γεωργίου για παραχώρηση άδειας διέλευσης στην χερσαία ζώνη λιμένα Πάργας για το έτος 2024 για την μεταφορά αποσκευών επισκεπτών με προορισμό το νησί των Παξών
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΝΖΧ46ΜΔΒΖ-Ν0Η 03/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 066/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση αίτησης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Χερσαία Ζώνη Λιμένα Πάργας στον Σύλλογο Γυναικών ‘’ΔΗΙΔΑΜΕΙΑ’’ για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κατά την Πασχαλινή Περίοδος.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 93Σ746ΜΔΒΖ-ΧΓΝ 03/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 065/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση αίτησης παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα για το έτος 2024 στην Ελένη ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ του Ευαγγέλου για την τοποθέτηση Σταντ εμπορευμάτων έμπροσθεν του καταστήματός της.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 944Ψ46ΜΔΒΖ-8ΙΕ 03/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 064/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση αίτησης παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα για το έτος 2024 στον Δημήτριο ΜΠΟΥΑ του Αθανασίου για την τοποθέτηση Σταντ εμπορευμάτων έμπροσθεν του καταστήματός του.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ρ6ΝΨ46ΜΔΒΖ-ΠΨ7 03/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 063/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση αίτησης παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα για το έτος 2024 στην Ευγενία ΣΙΑΝΟΥ του Ανδρέα για την τοποθέτηση Σταντ εμπορευμάτων έμπροσθεν του καταστήματός της.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ψ3ΥΛ46ΜΔΒΖ-11Η 03/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 062/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη Απόφασης σχετικά με την αίτηση για παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα στην Ελένη ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ για τοποθέτηση σταντ – πινακίδας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΘΜΜ46ΜΔΒΖ-45Δ 03/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 043/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση αίτησης παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα για το έτος 2024 στον Σπυρίδων ΓΚΙΚΑ του Κωνσταντίνου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματος με την επωνυμία ‘‘ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟ’’.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΕΖΨ46ΜΔΒΖ-ΛΣΙ 03/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 042/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση μηνιαίου κλεισίματος χρηματικής διαχείρισης ταμείου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας από 01/03/2024 έως 31/03/2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 60ΒΕ46ΜΔΒΖ-ΣΧ7 03/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 040/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση μηνιαίου κλεισίματος χρηματικής διαχείρισης ταμείου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας από 01/02/2024 έως 29/02/2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9ΛΛΚ46ΜΔΒΖ-ΡΥ8 03/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 039/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 4 106