Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΑΥ:Ειδική Εισφορά ΟΑΕΔ Ν. 3986/11 1%
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΘΠΛ46ΜΔΒΖ-ΙΦΡ 08/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 455 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 24/2021:ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 64ΖΓ46ΜΔΒΖ-ΔΗΟ 07/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 449 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 28/2021:ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Πρόγραμμα έργων ανάπτυξης λιμένα (ΠΕΑΛ) Πάργας»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΖΨΒ46ΜΔΒΖ-9ΚΖ 07/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 453 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 27/2021:ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών Πάργας»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΙΘ146ΜΔΒΖ-ΚΟ2 07/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 452 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 26/2021:ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝA ΠΑΡΓΑΣ»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 925146ΜΔΒΖ-ΦΛ0 07/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 451 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 25/2021:Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης «ΒΥΘΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑ- ΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΓΙΑ ΧΖΛ ΤΟΥ ΔΛΤ ΠΑΡΓΑΣ»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΖΨΨ46ΜΔΒΖ-375 07/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 450 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 125/2021:Εξέταση αίτησης του Συλλόγου Ιδιοκτητών ενοικ.δωματίων, επιπλωμένων διαμερισμάτων, τουριστικών και αγροτουριστικών καταλυμάτων Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 61ΕΗ46ΜΔΒΖ-2ΦΠ 03/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 125 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 23/2021 :Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΚΠΟΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΟΝ846ΜΔΒΖ-ΘΘΑ 03/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 444 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΑΥ Ε45:ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΚΠΟΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΡΠΛ46ΜΔΒΖ-Λ27 03/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 443 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 19/2021:ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΓΑΣ»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ω0ΣΔ46ΜΔΒΖ-ΟΟΑ 01/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 435 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 20/2021:ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΏΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΓΑΣ»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΒΙ846ΜΔΒΖ-ΘΦΩ 01/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 435 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 21/2021:ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ω5ΥΑ46ΜΔΒΖ-ΚΧΟ 01/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 436 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 22/2021 : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΞΦΧ46ΜΔΒΖ-ΞΨΥ 01/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 437 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 55/2021 :1η Αναμόρφωση προυπ/σμού οικον.έτους 2021
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΧΩΚ46ΜΔΒΖ-Π0Θ 31/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 55 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παράταση Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ιωάννου Ιωάννη
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9Ξ7ΑΩΞ0-0ΤΣ 26/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 9244 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 18/2021 :Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙ ΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΡΠΜΖ46ΜΔΒΖ-5Λ2 26/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 426 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΑΥ Ε44/2021:Δαπάνες καθαρισμού Θαλασσίων ζωνών Λιμενών
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΜΠΒ46ΜΔΒΖ-4ΑΚ 26/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 425 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
XEΠ 23/2021:Προμήθεια υδραυλικών ειδών
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΘ3146ΜΔΒΖ-ΜΔΥ 25/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 23 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 15/2021: : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6Ξ1146ΜΔΒΖ-ΗΚ5 24/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 409 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΑΥ Ε-41:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΨΧΖ46ΜΔΒΖ-ΔΗΗ 24/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 408 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
1 2 3 4 43