Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έγκριση κανονισμού λειτουργίας πεζόδρομων Δήμου Πάργας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ε3ΠΣΩΞ0-Φ5Ω 30/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 31-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης σχετικά με την λειτουργία της επιχείρησης ΥΕ με τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΜΒΟΣ Ο.Ε.».
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΚΕ4ΩΞ0-ΗΟΔ 23/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 29-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Γνωμοδότηση για την ανάθεση υπηρεσιών έρευνας ,καταγραφής και οργάνωσης στοιχείων αποτύπωσης (τοπογραφικών-κτηματολογικών) της περιοχής επέκτασης Σχεδίου Οικισμού Τσουκνίδας Δ.Ε.Φαναρίου Δήμου Πάργας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 66ΑΓΩΞ0-Φ4Κ 21/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 30-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Γνωμοδότηση για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην τ.κ. Ναρκίσσου για την εγκατάσταση κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΖΙΨΩΞ0-ΝΜΙ 28/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 28-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση για την τοποθέτηση τιμητικής πλακέτας εις μνήμη του Άλκη Αλκαίου στην ομώνυμη πλατεία στη Δ.Κ. Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΙΨ0ΩΞ0-3Ρ6 28/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 27-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση των παραδοτέων της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ & ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ».
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΟ4ΧΩΞ0-3ΚΕ 25/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 25-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Αποδοχή προσφοράς κληροδοτήματος «Β.Ε. ΒΑΣΙΛΑ» για την τοποθέτηση μαρμάρινης βρύσης έξω από τον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΘΣ6ΩΞ0-ΤΞΒ 26/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 24-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παράταση ωραρίου μουσικής χρήσης μουσικών οργάνων στην επιχείρηση ΥΕ της κας. Ντούτση Ιφιγένειας του Φωτίου που βρίσκεται στην τ.κ. Βαλανιδορράχης (οικ. Τσουκνίδας) του Δήμου Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΟΡ6ΩΞ0-Τ2Ο 21/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 23-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση εισόδου-εξόδου κτηρίου για επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρικών, οργάνων και συσκευών και γενικά την ηλεκτρική εγκατάσταση των αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (Συνεργείο-επαγγελματικό εργαστήριο χαμηλής όχλησης), εκτός ρυμοτομικού σχε
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΝΥΜΩΞ0-Λ8Λ 13/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 27-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Σταδίου Πάργας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ρ5ΟΨΩΞ0-24Ν 01/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 22-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση εισόδου-εξόδου για το υπό ανέγερση νέο κτίριο μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στο υπ’ αρ. 47 Αγροτεμάχιο Αναδασμού 1991, εκτός Οικισμού Χόχλας Τ.Κ. Κουκουλιού στον Δήμου Πάργας».
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΡΦΙΣΩΞ0-3Ν0 01/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 21-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παράταση ωραρίου μουσικής χρήσης μουσικών οργάνων στην επιχείρηση ΥΕ του κ. Μακελιάρη Αθανασίου του Σπυρίδων που βρίσκεται στην τ.κ. Βαλανιοδρράχης του Δήμου Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9ΓΚΥΩΞ0-ΠΞΚ 01/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 20-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παράταση ωραρίου μουσικής χρήσης μουσικών οργάνων στην επιχείρηση ΥΕ του κ. Γκίζα Θωμά του Ευαγγέλου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγιάς του Δήμου Πάργας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΩΤΗΩΞ0-1ΩΗ 01/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 19-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης για την στέγαση της φιλαρμονικής και των μουσικών τμημάτων του Δήμου Πάργας στο κτήριο εντός του αύλειου χώρου του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου-Λυκείου ,της Δ.Κ. Καναλλακίου
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6082ΩΞ0-6ΓΒ 28/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 15-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης για ήπιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δ.Κ. Πάργας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΝ1ΕΩΞ0-Χ77 20/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 14-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παράταση ωραρίου μουσικής χρήσης μουσικών οργάνων στην επιχείρηση ΥΕ της κας. ΧΑΖΙΖΙ ΕΝΤΕΛΑΣ του ΠΕΛΙΒΑΝ που βρίσκεται στην Κοινότητα Θεμέλου του Δήμου Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΜΣ6ΩΞ0-Ν02 20/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 17-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
: Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου ( Υποκατηγορία Α2, ομάδα 9η & 4η, α/α 128): «Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος & επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ. , με υδρογεώτρηση, η οποία πρόκειται να εγκατασ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9ΡΧΖΩΞ0-6ΝΤ 04/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 16-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παράταση ωραρίου μουσικής χρήσης μουσικών οργάνων στην επιχείρηση Υ.Ε της κας . Λιβανίου Ευαγγελίας του Στέφανου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αμμουδιάς του Δήμου Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ε861ΩΞ0-Α9Θ 02/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 10-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παράταση ωραρίου μουσικής χρήσης μουσικών οργάνων στην επιχείρηση ΥΕ του κ. Τσάβου Στέφανου του Θωμά που βρίσκεται στην Τ.Κ. Βαλανιδορράχης του Δήμου Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6Υ73ΩΞ0-2ΑΚ 02/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 12-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παράταση ωραρίου μουσικής χρήσης μουσικών οργάνων στην επιχείρηση του κ. Τόλη Σταύρου του Χαρίση με την επωνυμία «SUNSET » που βρίσκεται στην Κοινότητα Αμμουδιάς του Δήμου Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΣΦΜΩΞ0-6ΜΘ 02/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 11-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 4 16