Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τροποποίηση της αριθ.14/20 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ,περί έγκρισης εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης Δ.Κ.Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΣΥΖΩΞ0-Ι2Ε 21/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 17-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Άδεια προσωρινής εγκατάστασης λειτουργίας ψυχαγωγικής παιδειάς «ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ» στη τ.κ. Αμμουδιάς
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΕΚΙΩΞ0-9ΔΓ 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 20-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ω2Υ7ΩΞ0-7ΥΑ 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 19-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στην τ.κ. Βουβοποτάμου στα Ο.Τ.16 ΚΑΙ Ο.Τ. 17 .
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 65ΥΓΩΞ0-ΝΩΙ 23/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 11-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ω6ΝΠΩΞ0-Α1Τ 22/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 13-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
: Έγκριση εφαρμογής κυκλοφοριακής μελέτης για την Δ.Κ. Πάργας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ψ4ΝΦΩΞ0-Ψ61 10/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 14-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ενεργοποίηση του προγράμματος «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων –ΤΠΣ» του ΥΠΕΝ.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9ΟΣΛΩΞ0-ΘΗΡ 02/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 16-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ω8Ο2ΩΞ0-Λ6Τ 02/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 12-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
«Τροποποίηση της αριθ.15/2019 περί εξέτασης αιτήματος του ΤΟΕΒ ΑΧΕΡΟΝΤΑ για παραχώρηση δημοτικής έκτασης για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών».
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΜΥΨΩΞ0-ΙΟ8 05/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 8-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
«Έγκριση εισόδου-εξόδου σε Επιχείρηση (Βιοτεχνία Μεταλλοτεχνίας – Κατασκευής μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών) επί Αγροτικής Οδού εκτός σχεδίου του Αναδασμού αγροκτήματος Καναλακίου του Δήμου Πάργας»
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 62ΧΗΩΞ0-9Υ1 29/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 5-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
«Έγκριση εισόδου-εξόδου σε Επιχείρηση (Βιοτεχνία Πλυσίματος και καθαρίσματος κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων) επί Δημοτικής Οδού εκτός οικισμού της Αγ. Κυριακής της Δ.Κ. Πάργας του Δήμου Πάργας»
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ω5ΣΨΩΞ0-83Κ 29/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 3-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο της πράξης “Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δήμου ΠΑΡΓΑΣ μέσω της υπόγειας αποθήκευσης των δημοτικών απορριμμάτων”
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΖΗ8ΩΞ0-8ΨΚ 28/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 7-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων σε επιχείρηση (Βιοτεχνία Χάρτου) ιδιοκτησίας Κασκάνη Παύλου στην Κοινότητα Χόχλας Δήμου Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΕΔΘΩΞ0-Ω0Υ 09/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 13/2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Χωροθέτηση κατασκευής και εξοπλισμού εγκαταστάσεως καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 655ΞΩΞ0-Ο5Ι 27/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 17/2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ανάκληση ή μη της υπ΄αριθμ. 3982/7-9-2005 άδειας λειτουργίας «καφέ-μπαρ, εστιατόριο, οβελιστήριο, πιτσαρία» του κ.Ευαγγέλου Νικολάου του Ευαγγέλου, που βρίσκεται στην οδό Ανεξαρτησίας της Δ.Κ.Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΠΖΚΩΞ0-ΒΝΟ 11/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 16/2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
«Εξέταση αιτήματος του ΤΟΕΒ ΑΧΕΡΟΝΤΑ για παραχώρηση δημοτικής έκτασης για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών».
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΧ13ΩΞ0-ΦΔΣ 30/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 15/2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
«Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το διάστημα από 01-09-2019 έως 06-11-2021».
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΩΜ9ΩΞ0-ΕΕ3 27/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 12/2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 3982/7-9-2005 άδειας λειτουργίας «καφέ-μπαρ, εστιατόριο, οβελιστήριο, πιτσαρία» του κ.Ευαγγέλου Νικολάου του Ευαγγέλου, που βρίσκεται στην οδό Ανεξαρτησίας της Δ.Κ.Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΤΓΘΩΞ0-ΖΤΑ 27/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 14/2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ω5ΔΡΩΞ0-ΖΙΦ 01/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 7/2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Άδεια παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΔΒΗΩΞ0-ΕΟ0 19/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 6774/19-07-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 4 14