Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 312/2021 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 67ΠΞΩΞ0-ΝΚΨ 14/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 7546 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΜ8ΗΩΞ0-ΩΨΩ 08/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 7313/07-07-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 635ΓΩΞ0-ΗΟΧ 08/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 7312/07-07-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Ω6ΨΩΞ0-ΕΦ0 08/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 7311/07-07-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 291/2021 για αναγνώριση προϋπηρεσίας υπαλλήλου και χορήγηση Μ.Κ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΨΑ6ΩΞ0-ΧΦΒ 05/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 7225 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 268/2021:Πρόσληψη προσωπικού για την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΕΤΟΩΞ0-1ΘΣ 01/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 7013 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 278/2021 : Παράταση συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προσωπικού που προσλήφθηκε για την αντιμετώπιση της διασποράς COVID-19.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Λ17ΩΞ0-ΟΟ3 01/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 7100 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 277/2021 : Παράταση συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προσωπικού που προσλήφθηκε για την αντιμετώπιση της διασποράς COVID-19.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ86ΣΩΞ0-8ΘΟ 01/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 7099 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΚΗH 6007 και ΚΗΙ 8340 υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ685ΩΞ0-ΧΜΚ 29/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 6938 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παράταση συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (3) τριών ατόμων ΥΕ-Εργατών Καθαριότητας .
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Τ3ΖΩΞ0-ΘΝΝ 28/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 6781 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής τέκνου αντί μειωμένου ωραρίου στον Χατζή Γεώργιο του Αλεξάνδρου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΡΜΑΩΞ0-ΙΘΜ 28/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 6753/24-06-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Αναθεώρηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ιδιωτικού βρεφονηπιακού σταθμού «ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΗ Ι.Κ.Ε.» που βρίσκεται στο Καναλλάκι λόγω διεύρυνσης ωραρίου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΙΛ2ΩΞ0-Θ4Π 24/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 248/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Μετακίνηση και Τοποθέτηση υπαλλήλων.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΙΕ7ΩΞ0-ΕΓΡ 24/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 251/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στον δημοτικό παιδικό σταθμό Ανθούσας στην Κοινότητα Ανθούσας Δ.Ε.Πάργας Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Α82ΩΞ0-ΒΦ6 22/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 239/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 222/2021:Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών της Πυρασφάλειας 2021.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΘΨΒΩΞ0-9ΔΞ 17/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 6439 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ω3ΥΝΩΞ0-ΧΤ6 17/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 6508/17-06-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός υπαλλήλου ως Υπευθύνου έκδοσης αποδείξεων .
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΖΧ5ΩΞ0-3ΜΗ 16/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 223/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 170/2021 απόφασης Δημάρχου περί συγκρότησης επιτροπής ελέγχου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα κλπ) και αιγιαλού.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΥΗΨΩΞ0-00Ψ 14/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 212/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 208-2021: Πρόσληψη Μαγείρισσας για Παιδικό Σταθμό του Δήμου Πάργας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΓ69ΩΞ0-Μ22 11/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 6256 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 211-2021 : Πρόσληψη προσωπικού για την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΜ6ΤΩΞ0-2Ξ0 11/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 6316 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 4 5 127