Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικού πίνακα γεώτρησης Χόχλας»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ4ΑΙΩΞ0-Ι9Ε 05/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 75/3/2024 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ηλεκτρολογικές εργασίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στο Δημοτικό Μέγαρο και στο κτίριο που στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Δήμου στην Δ.Κ Καναλλακίου»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΖΠΙΩΞ0-835 28/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 15409/988/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2024-2025»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΤΩΣΩΞ0-ΘΓΝ 28/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 15406/13432 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία με τίτλο: «Χωματουργικές εργασίες στην ΤΚ Σταυροχωρίου»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΩΠΥΩΞ0-Ψ4Θ 28/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 15398/987/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της πράξης «Συνέχιση Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πάργας» και παραλαβής των παραδοτέων της δομής από 01/07/2023
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 91Ζ2ΩΞ0-Ζ89 28/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 15443 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της πράξης «Συνέχιση Δομής Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πάργας» και παραλαβής των παραδοτέων της δομής από 01/07/2023
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΣΝΦΩΞ0-ΤΘ1 28/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 15441 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παροχή Υπηρεσιών Παιδίατρου για τους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΕΩΕΩΞ0-ΠΔΝ 27/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 15356/13395 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία με τίτλο: «Δαπάνες μεταφορών αγαθών-υλικών-μηχανημάτων»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΔΝΞΩΞ0-Μ29 27/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 15350/983/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος και βελτίωση αντλιοστασίου στην θέση «πηγές Χόχλας»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΜΕΦΩΞ0-Η5Λ 22/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 15313/980/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για Χωματουργικές εργασίες στην ΤΚ Σταυροχωρίου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 673ΖΩΞ0-1Β3 21/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 15307/979/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Ηλεκτρολογικές εργασίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στο Δημοτικό Μέγαρο και στο κτίριο που στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Δήμου στην Δ.Κ Καναλλακίου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΩΚ8ΩΞ0-ΗΗΡ 21/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 15303/972023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για Δαπάνες μεταφορών αγαθών-υλικών-μηχανημάτων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΔΚ1ΩΞ0-Φ3Φ 20/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 15228/975/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία με τίτλο: Προμήθεια υλικών και εργασίες στο 2ο Νηπιαγωγείο Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΥΖ0ΩΞ0-Ω38 20/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 15195/974/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
«Ιατρός Εργασίας για το έτος 2024-2025»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΨΙ9ΩΞ0-36Θ 20/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 15249/977 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ .
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ2Σ7ΩΞ0-Χ3Λ 20/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 15239/976 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση αθλητικού Γηπέδου ΔΕ Πάργας»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 635ΩΩΞ0-ΧΓΔ 19/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 15136/973 /2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια υλικών και εργασίες στο 2ο Νηπιαγωγείο Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Ω9ΖΩΞ0-0Η9 13/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 14964/968/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΗΡΝΩΞ0-Κ1Χ 12/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 14325/30-11-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Ξ0ΕΩΞ0-ΙΤΘ 12/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 14326/30-11-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την: Συντήρηση αθλητικού Γηπέδου ΔΕ Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΟΔΠΩΞ0-4Ξ2 12/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 14869/959/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
1 2 3 4 5 153