Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ορισμός μελών επιτροπής Διαχείρισης και Αξιολόγησης των αιτήσεων εγγραφής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πάργας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΩΣΝΩΞ0-ΥΩΤ 15/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 12-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη δακοκτονίας περιόδου 2024 ,Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΛ51ΩΞ0-8Ρ7 15/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 14-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση παράτασης του έργου με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Πάργας».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Ξ7ΦΩΞ0-8ΩΑ 14/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 187-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών δημοτικών ακινήτων της παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ.270/1981.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ17ΛΩΞ0-0ΩΜ 07/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 21-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης για διακοπή και αφαίρεση υδρομετρητών στην Δ.Κ. Βαλανιδορράχης και του οικισμού Τσουκνίδας που κάνουν παράνομη υδροδότηση
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΤΖ5ΩΞ0-Θ54 07/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 142-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάργας στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Ηπείρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 68Α6ΩΞ0-ΤΥΦ 06/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 26-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση του υπ΄αριθμ. 4/2023 πρακτικού εγγραφής-διαγραφής νηπίων στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΓΝΕΩΞ0-ΘΦΡ 06/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 15-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Συγκρότηση ειδικής επιτροπής-ομάδας εργασίας εγγραφών νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ7ΗΜΩΞ0-ΛΔΛ 06/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 13-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Άνοιγμα δύο νέων τραπεζικών λογαριασμών προκειμένου να κατατίθεται η χρηματοδότηση: α) για την πράξη «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πάργας» με Κωδικό ΟΠΣ 6002958 και β) για την πράξη «Συνέχιση λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Πά
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΡΘΚΑΩΞ0-ΡΗΔ 06/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 25-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης έγκρισης του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πάργας για το οικονομικό έτος 2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΗ0ΕΩΞ0-Φ3Β 05/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 3-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας ,απογευματινής λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπηρεσιών του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΖ85ΩΞ0-5ΨΜ 05/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 172-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση χορήγησης επιδόματος ενοικίου στους αγροτικούς ιατρούς των Κ.Υ. του Δήμου για το έτος 2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΔΜΨΩΞ0-2ΩΠ 01/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 27-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός εκπροσώπου καθώς και αναπληρωτή αυτού, προκειμένου συσταθεί Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα που ευρίσκονται στα χωρικά ύδατα περιοχής δικαιοδοσίας και εντός της ζώνης ευθύνης του Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας για τον καθορισμό των ειδών θαλασσίων μέσ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ3ΑΝΩΞ0-Π9Σ 01/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 19-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός εκπροσώπου καθώς και αναπληρωτή αυτού, προκειμένου συσταθεί Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα που ευρίσκονται στα χωρικά ύδατα περιοχής δικαιοδοσίας και εντός της ζώνης ευθύνης του Λιμεναρχείου Πρέβεζας για τον καθορισμό των ειδών θαλασσίων μέσων αν
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Ι9ΩΩΞ0-ΛΔΟ 01/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 18-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων στα χωρικά ύδατα περιοχής δικαιοδοσίας και εντός της ζώνης ευθύνης του Λιμεναρχείου Πρέβεζας για το έτος 2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΖΤ6ΩΞ0-6ΛΧ 01/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 17-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων στα χωρικά ύδατα περιοχής δικαιοδοσίας και εντός της ζώνης ευθύνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας για το έτος 2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΔΠΡΩΞ0-Ω7Π 01/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 16-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση προσωρινής αλλαγής της θέσης λειτουργίας της λαϊκής αγοράς της Δ.Ε. Πάργας ενόψει εκτέλεσης εργασιών διαμόρφωσης της οδού.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΠΩ6ΩΞ0-5Θ0 01/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 9-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός υπαλλήλων για συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών και προμηθειών για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΙΖΙΩΞ0-ΝΜΗ 31/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 20-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός μελών για την συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Λιμενικό Ταμείο Δήμου Πάργας».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9Β9ΧΩΞ0-ΩΛΛ 31/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 11-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της συζήτησης των εκτός της ημερήσιας διάταξης θεμάτων.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΦΠΑΩΞ0-ΣΤΑ 30/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 4-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 4 5 64