Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έγκριση αίτησης με αριθμ.πρωτ.: 576/20-09-2023 του Συνδιασμού ‘’ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ΄΄ για παραχώρηση χρήσης τμήματος της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα για την προεκλογική ομιλία του επικεφαλής του συνδιασμού και υποψήφιου Δημάρχου Πάργας κ. Αχιλλέα Γκούμα την Παρασκευ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9Σ3246ΜΔΒΖ-ΔΟ7 02/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 131/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση μηνιαίoυ κλεισίματος χρηματικής διαχείρισης ταμείου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας από 01/08/2023 έως 31/08/2023
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6Η8746ΜΔΒΖ-ΙΟΛ 02/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 130/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΓΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ‘’ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΄΄ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΚΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9ΘΚ646ΜΔΒΖ-Υ72 02/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 586/29-09-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση αίτησης με αριθμ.πρωτ.: 582/27-09-2023 του Συνδιασμού ‘’ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ΄΄ για παραχώρηση χρήσης τμήματος της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα για την προεκλογική ομιλία του επικεφαλής του συνδιασμού και υποψήφιου Δημάρχου Πάργας Πέτρου Αθανασίου Δέσκα την Δ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΕΦ046ΜΔΒΖ-ΨΜ6 02/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 129/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΓΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ‘’ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΄΄ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 20:00 ΕΩΣ ΤΙΣ 22:00 ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΓΑΣ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ω83Π46ΜΔΒΖ-ΟΧΑ 02/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 585 /29-09-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση αίτησης με αριθμ.πρωτ.: 579/25-09-2023 του Συνδιασμού ‘’ΝΕΑ ΠΝΟΗ΄΄ για παραχώρηση χρήσης τμήματος της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα για την προεκλογική ομιλία του επικεφαλής του συνδιασμού και υποψήφιου Δημάρχου Πάργας κ. Ιωάννη Δήμα την Τετάρτη 04 Οκτωβ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 678546ΜΔΒΖ-ΛΜ1 02/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 128/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Χαρακτηρισμός θεμάτων μη συμπεριλαμβανομένων στην ημερήσια διάταξη ως κατεπείγοντα, προς συζήτηση, συνεδρίαση 11/2023 του Δ.Σ.του Δ.Λ.Τ. Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9ΘΚΘ46ΜΔΒΖ-ΖΒΛ 02/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 127/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΓΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ‘’ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ -ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΄΄ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΥΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΓΑΣ Κ. ΝΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΗΚ246ΜΔΒΖ-ΜΝ3 02/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 588/29-09-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση μηνιαίoυ κλεισίματος χρηματικής διαχείρισης ταμείου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας από 01/07/2023 έως 31/07/2023
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΠΨΤ46ΜΔΒΖ-Υ1Α 28/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 122/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΝ0Τ46ΜΔΒΖ-6Ρ5 28/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/44 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Έγκριση μηνιαίoυ κλεισίματος χρηματικής διαχείρισης ταμείου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας από 01/06/2023 έως 30/06/2023
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9Γ2Δ46ΜΔΒΖ-ΡΦΦ 27/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 120/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
117/2023
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΜΝ646ΜΔΒΖ-326 27/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 117/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εξέταση Αίτησης με αρ.πρώτ.: 449/17-07-2023 για τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στον κοινόχρηστο χώρο της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΖΙ146ΜΔΒΖ-Ε7Ω 27/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 114/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Χαρακτηρισμός θεμάτων,μη συμπεριλαμβανομένων στην ημερήσια διάταξη ως κατεπείγοντα, προς συζήτηση.αρίθμ 9ο Πρακτικό 2023 Δευτέρα 17/07/2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9ΗΔΣ46ΜΔΒΖ-45Ε 27/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 113/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση Ανάθεσης Καθαριότητας Χερσαίας Ζώνης Λιμένα σε Εταιρία Καθαρισμού.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 64ΡΑ46ΜΔΒΖ-ΗΗΦ 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 106/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λοιπά έξοδα τρίτων - Καθαρισμός κτιρίου Λιμενικού Ταμείο και Χερσαίας Ζώνη Λιμένα
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ψ5ΒΡ46ΜΔΒΖ-ΣΩΜ 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/42 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Προμήθεια ηλεκτρονικών κλειδιών (κάρτες) κιβωτίων παροχής ηλεκτρικού και ύδατος (pillar)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6Φ3Υ46ΜΔΒΖ-ΣΞΡ 22/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/35 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Προμήθεια μπαρών χώρων στάθμευσης οχημάτων (Βυθιζόμενο κολωνάκι)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9ΠΞΜ46ΜΔΒΖ-39Μ 22/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/39 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Προμήθεια γραφικής ύλης και υλικών γραφείου
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΙΖ346ΜΔΒΖ-7ΧΝ 22/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/37 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Δαπάνες καθαρισμού Θαλασσίων ζωνών Λιμενών (Μέρος σύμβασης)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΧΩΦ46ΜΔΒΖ-Ξ5Σ 22/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/36 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1 2 3 4 5 95