Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΑΕΔ 55-67 (ΑΝΑΝΕΩΣΗ -ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ(ΑΠΟ 21-12-2021 ΜΕΧΡΙ 20-12-2022) ΓΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2022
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ρ0ΨΠ46ΜΔΒΖ-Ψ3Γ 29/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/87 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ψ45Γ46ΜΔΒΖ-1Ω7 29/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 780 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6Ω9046ΜΔΒΖ-ΘΘΗ 29/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 780 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 164/2022:Λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση της ένωσης οικον.φορέων ΜARNET A.T.E.και ENVIROPLAN A.E. για παράταση προ-θεσμίας υποβολής μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΤΓΝ46ΜΔΒΖ-Ζ3Α 28/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 164 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΙΘ.37/2022:Απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης - ΝΕΑ ΣΚΑΛΑ ΣΤΟ ΣΑΡΑΚΙΝΙΚΟ-
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ψ4ΤΙ46ΜΔΒΖ-Σ7Φ 22/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 771 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
AΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 160/2022:4η Αναμόρφωση του προυπ/σμού οικον.έτους 2022 του Δ.Λ.Τ.Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6Ι2146ΜΔΒΖ-Α5Ψ 20/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 160 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΡΨΚ146ΜΔΒΖ-1Β8 19/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/83 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΚΟΕΜΝ (ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ) 2021
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 651Α46ΜΔΒΖ-ΟΝΑ 19/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/82 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Απόδοση εργοδοτικών εισφορών ΙΚΑ για παιδικές κατασκηνώσεις
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ρ64Ε46ΜΔΒΖ-ΡΡΗ 18/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/74 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
«ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΡΟΙΚΟ ΑΓΩΓΟ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΓΑΣ »
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΣ8346ΜΔΒΖ-7Ι7 18/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/81 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου για το έτος 2021
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΛΡΜ46ΜΔΒΖ-11Α 18/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/77 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Απόδοση ποσού στον ΕΛΟΑΝ από εισπράξεις προστίμων του ΚΟΚ (3%) έτους 2022
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΕΩΡΦ46ΜΔΒΖ-ΚΕΩ 18/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/76 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Απόδοση ποσού στο ΜΤΝ από εισπράξεις προστίμων του ΚΟΚ (5%) έτους 2022
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΡ5Ο46ΜΔΒΖ-ΟΗΩ 18/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/75 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Προμήθεια υλικών συντήρησης
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΩΡΖ46ΜΔΒΖ-ΙΤΞ 16/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/80 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΓΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΔΒ746ΜΔΒΖ-Λ5Ψ 16/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/79 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΓΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9ΒΦ146ΜΔΒΖ-ΘΦΔ 16/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/78 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 36/2022:ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΕΟΖΡ46ΜΔΒΖ-ΝΤΕ 16/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 756 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Εκπόνηση μελέτης με τίτλο «ΒΥΘΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΓΙΑ ΧΖΛ ΤΟΥ ΔΛΤ ΠΑΡΓΑΣ»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΤΑ046ΜΔΒΖ-ΤΟΥ 15/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/73 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Πρόστιμο Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας για το 2021
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 968Η46ΜΔΒΖ-9ΧΟ 15/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/72 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Πρόστιμο Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας για το 2020
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΖΛΕ46ΜΔΒΖ-ΩΡΒ 15/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/71 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1 2 3 4 5 75