Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Απόδοση ΑΕΠΠ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9ΛΜΛ46ΜΔΒΖ-ΖΑ5 10/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 139 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Απόδοση φόρων 20%
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΙ1Π46ΜΔΒΖ-ΤΑ7 10/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 140 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2022 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ψ33Π46ΜΔΒΖ-Π77 10/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 115 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Χ.Ζ.Λ. ΠΑΡΓΑΣ (ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ)»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΘΦΥ46ΜΔΒΖ-ΝΧΟ 08/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 129/08-04-2024 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΣΤΗΝ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΡΓΑΣ»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6Ι8Α46ΜΔΒΖ-03Υ 05/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 123/05-04-2024 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ (PILLAR)»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ψ58446ΜΔΒΖ-ΚΨΛ 05/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 127/05-04-2024 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΝΑΝΤΙ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΙΘ 935823905-017 ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.ΠΑΡΓΑΣ(ΑΠΟ 21/12/2023 ΕΩΣ 15-02-2024)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΩ8Π46ΜΔΒΖ-32Χ 04/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/6 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΚΚΑΘΑΡ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΙΘ 935802130-011 ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.ΠΑΡΓΑΣ(ΑΠΟ 26-01-2024 ΕΩΣ 25-02-2024)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ψ7ΩΒ46ΜΔΒΖ-Υ9Τ 04/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/5 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων- Διμοσίευση συνοπτικής κατάστασης προυπολογισμού εσόδων - εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 94ΑΕ46ΜΔΒΖ-ΣΩΦ 04/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/4 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών Μαρτίου 2024
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 62Ρ446ΜΔΒΖ-ΓΝΤ 04/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9ΝΣΔ46ΜΔΒΖ-ΝΝΒ 04/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 75 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Τηλεπικοινωνιακοί λογαριασμοί (συμπεριλαμβάνονται προηγούμενες χρεώσεις από 08/10/2023 έως 07-12-2023)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9ΥΙΜ46ΜΔΒΖ-Τ4Ρ 04/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/8 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΝΑΝΤΙ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΙΘ 935827923-011 ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.ΠΑΡΓΑΣ (ΑΠΟ 21/12/2023 ΕΩΣ 18-02-2024)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΝΩΗ46ΜΔΒΖ-8ΚΩ 04/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/7 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΥΠΜ46ΜΔΒΖ-Γ4Α 01/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 116 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Τηλεπικοινωνιακοί λογαριασμοί
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ψ3ΞΡ46ΜΔΒΖ-Μ6Ξ 01/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 115 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Χ.Ζ.Λ. ΠΑΡΓΑΣ (ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ)»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 69ΠΩ46ΜΔΒΖ-ΝΟΤ 29/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 109/29-03-2024 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Οικοδομικές εργασίες για την Χ.Ζ.Λ. Πάργας (εργασία διάστρωσης σκυροδέματος)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΙΚ546ΜΔΒΖ-ΛΧΓ 29/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 108 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Συντήρηση και επισκευή κιβωτίων παροχής ηλεκτρικού και ύδατος (pillar)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΡΩΡ146ΜΔΒΖ-8ΙΤ 29/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 104 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ (PILLAR)»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΣΔΓ46ΜΔΒΖ-Ξ5Ξ 29/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 105/29-03-2024 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Δαπάνες χερσαίας ζώνης Λιμένα
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6Υ8946ΜΔΒΖ-ΖΘΩ 29/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 100 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
1 2 3 4 5 103