Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα (Καφέ- Μπαρ , Ψητοπωλείο) του κ. Μπίντζιου Ελευθερίου στην Τ.Κ. Αμμουδιάς του Δήμου Πάργας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΧ30ΩΞ0-Σ2Β 09/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 8-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παράταση ωραρίου μουσικής χρήσης μουσικών οργάνων στις επιχειρήσεις 1) του κ. Τάσιου Γεώργιου και 2) της κας.Τσιρώνη Φωτεινής με την επωνυμία « PRIME » στην Τ.Κ.Λούτσας (παραλία) του Δήμου Πάργας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6Ο38ΩΞ0-ΝΕΒ 09/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 7-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παράταση ωραρίου μουσικής χρήσης μουσικών οργάνων στην επιχείρηση της κας. Λιβανού Χρυσούλας –Σταυρούλας με την επωνυμία « CUBA BEACH BAR » που βρίσκεται στην Τ.Κ.Λούτσας (παραλία) του Δήμου Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΙΛΠΩΞ0-ΞΧΕ 04/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 5-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση κανονισμού υπαίθριας διαφήμισης του Δήμου Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΤΟΗΩΞ0-Θ9Χ 28/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 17-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση παρέμβασης και καθορισμός του δικτύου ποδηλατοδρόμων που αποτυπώνεται στην μελέτη με τίτλο, «Οριστική Μελέτη Δικτύου Ποδηλατοδρόμων Νομού Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)» στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δήμου Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΝΒΜΩΞ0-Σ09 24/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 4-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης της Δ.Κ.Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΞ49ΩΞ0-ΒΚΜ 01/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 3-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ω2Ξ2ΩΞ0-ΠΕ4 07/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 2-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του Δήμου Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9ΨΦΦΩΞ0-ΔΒ5 31/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 1-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης επι του θέματος σχετικά με την ανάκληση ή μη της υπ΄αριθμ. 7985/05-06-2013 άδειας λειτουργίας «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΨΗΤΟΠΩΛΕΊΟ, ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ» της εταιρείας «Villa Rossa Ε.Ε.».
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΛ0ΡΩΞ0-ΨΓ9 10/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 26-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 600ΕΩΞ0-1Δ9 26/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 25-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εξέταση αίτησης για άδεια προσωρινής εγκατάστασης λειτουργίας ψυχαγωγικής παιδιάς «ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ» στη Τ.Κ. Αμμουδιάς του Δήμου Πάργας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ω5ΥΕΩΞ0-4ΔΟ 27/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 24-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου (πλατεία Δ.Κ. Καναλλακίου) για την υλοποίηση της εκδήλωσης «Γιορτή Μελιού 2021».
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΥΤ8ΩΞ0-ΦΛΡ 22/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 23-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΜΔ3ΩΞ0-ΨΣ9 13/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 18-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση εφαρμογής κυκλοφοριακής μελέτης στη Δ.Κ. Καναλλακίου Δήμου Πάργας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΑΜΙΩΞ0-ΠΡΑ 07/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 2-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση εφαρμογής κυκλοφοριακής μελέτης στη τ.κ. Λούτσας Δήμου Πάργας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΚΖΞΩΞ0-9ΩΡ 07/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 3-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στην επιχείρηση του κ. Θεοδόρογλου Δημήτριου με την επωνυμία «ΑΝΕΜΕΛΙΑ» που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λούτσας (παραλία) του Δήμου Πάργας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΣΓΡΩΞ0-Δ5Θ 07/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 15-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στην επιχείρηση του κ . Βλασίου Χρήστου του Σπυρίδωνος με την επωνυμία «ΑΝΕΜΩΛΙΑ ΟΕ» που βρίσκεται στην Κοινότητα Αγίας του Δήμου Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΖΧΡΩΞ0-ΙΗΒ 07/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 14-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (πρώην κοινοτικού γραφείου) στην τ.κ. Κουκκουλίου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΗ3ΤΩΞ0-6ΦΞ 17/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 12-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση δωρεάν παραχώρησης δημοτικής έκτασης της Τ.Κ. Καστρίου επί του αγροτεμαχίου με αριθμό 183 εκτάσεως τριάντα οκτώ (38) στρεμμάτων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου προς εξυπηρέτηση των ενεργειακών αναγκών του ΤΟΕΒ Αχέροντα
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ψ9ΕΑΩΞ0-ΦΨ9 25/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 5-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στην επιχείρηση ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ της κ. Τσιρώνη Φωτεινής του Δονάτου, που βρίσκεται στην Τ.Κ.Λούτσας(παραλία).
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΦ4ΟΩΞ0-Θ5Ε 07/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 11-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 4 5 16