Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άδεια παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΔΒΗΩΞ0-ΕΟ0 19/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 6774/19-07-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στην επιχείρηση «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» του κ. Μακελιάρη Αθανασίου, που βρίσκεται στην Τ.Κ.Βαλανιδορράχης του Δήμου Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ψ4ΒΓΩΞ0-Υ0Λ 19/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 11/2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στην επιχείρηση «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ» του κ. Τάσιου Γεωργίου του Ευαγγέλου που βρίσκεται στην Τ.Κ.Λούτσας (παραλία) του Δήμου Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ψ4ΑΓΩΞ0-51Φ 19/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 10/2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παραχώρηση χώρου στάθμευσης έμπροσθεν του Ι.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Καναλλάκι.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΣΒΑΩΞ0-ΤΨ2 02/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 2/2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων ετών 2017-2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6Α9ΒΩΞ0-ΖΣ7 19/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 6/2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση εισόδου-εξόδου για την ανέγερση Βιοτεχνικού Κτιρίου επί αγροτικής οδού Αναδασμού Καναλλακίου
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΔΗΦΩΞ0-ΥΥΒ 19/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 5/2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στην επιχείρηση ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ της κ. Τσιρώνη Φωτεινής του Δονάτου, που βρίσκεται στην Τ.Κ.Λούτσας(παραλία).
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ψ4Β0ΩΞ0-8ΟΒ 19/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 4/2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στην επιχείρηση «ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» της εταιρείας «CUBABEACHBAR E.E» που βρίσκεται στην Τ.Κ.Λούτσας (παραλία) του Δήμου Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΟΧΠΩΞ0-ΝΚΒ 19/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 3/2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παραχώρηση χώρου στάθμευσης παραπλεύρως του Ι.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Καναλλάκι.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ψ0Ψ2ΩΞ0-6ΜΣ 19/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 2/2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εξέταση πρότασης τροποποίησης σχεδίου πόλεως στα Ο.Τ. 64 και Ο.Τ. 83 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Καναλλακίου, Δήμου Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΕΟ5ΩΞ0-ΣΒ1 19/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 1/2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εξέταση πρότασης τροποποίησης σχεδίου πόλεως στα Ο.Τ. 10, Ο.Τ. 11 και Ο.Τ. 13 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Καναλλακίου, Δήμου Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΠΘΙΩΞ0-3ΤΓ 16/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 18/2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ανάκληση ή μη αδειών ΚΥΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 949ΦΩΞ0-ΝΩΓ 13/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 17/2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Συζήτηση θεμάτων από 1ο έως 7ο .
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΑ7ΞΩΞ0-ΙΑΜ 13/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 16/2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης επέκτασης οικισμού Τ.Κ.Μεσοποτάμου (Τοπογραφικής , Γεωλογικής και Πολεοδομικής).
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 7Δ51ΩΞ0-821 13/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 14/2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ανάκληση ή μη της αριθμ. Πρωτ. 2577/10-03-2011 άδειας λειτουργίας ΚΥΕ «καφέ-μπάρ ,οβελιστήριο » της κ.Φιλοσόφου Ελένης του Μιχαήλ, που βρίσκεται στην Δ.Κ.Πάργας και στην οδό Β.Ε.Βασιλά και Γρ. Λαμπράκη του Δήμου Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΛΕ5ΩΞ0-6ΞΦ 29/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 15/2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
«Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως».
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΖΜΦΩΞ0-Χ6Ζ 24/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 12/2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση εισόδου-εξόδου σε υπό ίδρυση εγκατάσταση επί Αγροτικής Οδού οδού εκτός Ρ.Σ. Καναλλακίου και εντός αναδασμού Δήμου Πάργας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ω2ΛΑΩΞ0-Β04 23/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 13/2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παράταση χρήσης μουσικών οργάνων στην επιχείρηση «Μαζικής Εστίασης παραγωγής πλήρους γεύματος (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)» του κ. Κύργιου Οδυσσέα του Χρήστου, που βρίσκεται στην Τ.Κ.Αμμουδιάς του Δήμου Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6Ρ82ΩΞ0-7ΧΣ 26/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 9/2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Άδεια προσωρινής εγκατάστασης λειτουργίας ψυχαγωγικής παιδιάς «ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ» στον κ.MUCAJ FESTIM TOY KADRI στην πλατεία της Τ.Κ.Αμμουδιάς του Δήμου Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΠΛΥΩΞ0-Η0Ι 25/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 8/2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
« Έγκριση εισόδου-εξόδου σε υπό ίδρυση εγκατάσταση επί Αγροτικής οδού εντός του Ρ.Σ. Καναλλακίου Δήμου Πάργας»
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΥΞΒΩΞ0-7Υ2 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 7/2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 4 5 14