Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έγκριση δωρεάν παραχώρησης δημοτικής έκτασης της Τ.Κ. Καστρίου επί του αγροτεμαχίου με αριθμό 183 εκτάσεως τριάντα οκτώ (38) στρεμμάτων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου προς εξυπηρέτηση των ενεργειακών αναγκών του ΤΟΕΒ Αχέροντα
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ψ9ΕΑΩΞ0-ΦΨ9 25/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 5-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στην επιχείρηση ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ της κ. Τσιρώνη Φωτεινής του Δονάτου, που βρίσκεται στην Τ.Κ.Λούτσας(παραλία).
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΦ4ΟΩΞ0-Θ5Ε 07/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 11-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης του εξ΄αναβολής θέματος σχετικά με την ανάκληση ή μη της υπ΄αριθμ. 7985/05-06-2013 άδειας λειτουργίας «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΨΗΤΟΠΩΛΕΊΟ, ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ» της εταιρείας «Villa Rossa Ε.Ε.».
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΛΞΓΩΞ0-0ΚΒ 07/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 10-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης για την χωροθέτηση νέου κοιμητηρίου στη Δ.Κ. Πάργας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΗ2ΗΩΞ0-ΗΞΘ 22/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 8-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Επανακαθορισμός των ορίων της τ.κ. Ναρκίσσου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ω5ΔΑΩΞ0-Ζ4Φ 19/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 9-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έκφραση γνώμης για την θέση στάθμευσης λεωφορείων και οικίσκου εξυπηρέτησης για την έκδοση εισιτηρίων του ΚΤΕΛ Πρέβεζας Α.Ε. στην Δ.Κ. Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΝΔΒΩΞ0-504 09/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 6-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 7985/05-06-2013 άδειας λειτουργίας «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΨΗΤΟΠΩΛΕΊΟ, ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ» της εταιρείας «Villa Rossa Ε.Ε.»
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΖΨ0ΩΞ0-0Χ8 07/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 4-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση εισόδου-εξόδου σε επιχείρηση επι αγροτικής οδού εκτός οικισμού στο αγροτεμάχιο 28 του αναδασμού αγροκτήματος Καναλλακίου 2006
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΚ4ΡΩΞ0-Λ8Ρ 07/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 7-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση εφαρμογής κυκλοφοριακής μελέτης στη Δ.Κ. Πάργας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9ΤΘΘΩΞ0-ΘΗΛ 07/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 1-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Καθορισμός θέσεων περιπτέρου στην τ.κ. Μεσοποτάμου και στην τ.κ. Αγιάς Δήμου Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ω8ΤΥΩΞ0-ΡΨΜ 22/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 4-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης για την απαγόρευση διέλευσης οχημάτων κατά τους θερινούς μήνες στην οδό της παραλίας της τ.κ. Λούτσας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΦΟ2ΩΞ0-9Λ6 21/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 18-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Τροποποίηση της αριθ.14/20 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ,περί έγκρισης εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης Δ.Κ.Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΣΥΖΩΞ0-Ι2Ε 21/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 17-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Άδεια προσωρινής εγκατάστασης λειτουργίας ψυχαγωγικής παιδειάς «ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ» στη τ.κ. Αμμουδιάς
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΕΚΙΩΞ0-9ΔΓ 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 20-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ω2Υ7ΩΞ0-7ΥΑ 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 19-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στην τ.κ. Βουβοποτάμου στα Ο.Τ.16 ΚΑΙ Ο.Τ. 17 .
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 65ΥΓΩΞ0-ΝΩΙ 23/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 11-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ω6ΝΠΩΞ0-Α1Τ 22/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 13-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
: Έγκριση εφαρμογής κυκλοφοριακής μελέτης για την Δ.Κ. Πάργας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ψ4ΝΦΩΞ0-Ψ61 10/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 14-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ενεργοποίηση του προγράμματος «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων –ΤΠΣ» του ΥΠΕΝ.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9ΟΣΛΩΞ0-ΘΗΡ 02/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 16-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ω8Ο2ΩΞ0-Λ6Τ 02/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 12-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
«Τροποποίηση της αριθ.15/2019 περί εξέτασης αιτήματος του ΤΟΕΒ ΑΧΕΡΟΝΤΑ για παραχώρηση δημοτικής έκτασης για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών».
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΜΥΨΩΞ0-ΙΟ8 05/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 8-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 4 5 15