Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αποδοχή και κατανομή της Α΄δόσης χρηματοδότησης έτους 2023 του Δήμου Πάργας από ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ρ140ΩΞ0-ΔΛ4 09/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 16-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση παράτασης της σύμβασης της μελέτης με τίτλο «Οριστικές μελέτες και μελέτη εφαρμογής για τη δημιουργική επαναχρήση του κτηρίου ΒΑΣΙΛΑ στη Δ.Κ.Πάργας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΝΒΖΩΞ0-Τ78 06/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 380-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Αποδοχή της χρηματοδότησης και αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Πάργας για την ενταγμένη πράξη «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΓΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 1.468.000,00 ευρώ (με τον Φ.Π.Α.).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΤΓ1ΩΞ0-Τ0Θ 03/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 321-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Τροποποίηση της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πάργας».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΣ2ΥΩΞ0-ΖΦΜ 03/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 371-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πρέβεζας όπου συνεκδικάζονται οι αριθμ. 212/2022 και αριθμ. 215/2022 αιτήσεις αναστολής που άσκησε ο Δήμος Πάργας κατά των Νικολάου Γάκη κλπ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 67ΝΠΩΞ0-ΑΑ5 03/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 11-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης για παραλαβή των παραδοτέων Α Φάσης (Α1 και Α2)πρότασης στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για την πρόσκληση με κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΡΠΨΦΩΞ0-Σ7Μ 02/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 1-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2023.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΒΒΞΩΞ0-2ΩΒ 31/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 15-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1η Αναμόρφωση πρ-σμου οικ. Έτους 2023.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΕΕ4ΩΞ0-Ψ07 31/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 14-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Καθορισμός των όρων Δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων αυτόνομων φωτιστικών και ελέγχου κυκλοφορίας Προϋπολογισμού 551.800,00 ευρώ (με τον Φ.Π.Α.).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Σ9ΣΩΞ0-ΤΕ0 31/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 24-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Καθορισμός των όρων Δημοπράτησης του έργου ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΡΓΑΣ Προϋπολογισμού 2.243.252,58 ευρώ (με τον Φ.Π.Α.).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΘΨΤΩΞ0-ΞΘ2 31/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 23-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση 3ου πρακτικού του διαγωνισμού με θέμα «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και ιστών για την ΧΖΛ στη Δ.Κ. Πάργας».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΙ0ΒΩΞ0-ΑΞΝ 26/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 6-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση 2ου πρακτικού του διαγωνισμού με τίτλο «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SMART CITIES ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΡΓΑΣ».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΑ7ΨΩΞ0-ΝΑΟ 26/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 7-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση αναγκαιότητας ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη οδού παράκαμψης Καναλλακίου».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ0ΒΛΩΞ0-ΨΟ1 26/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 344-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων προς αντίκρουση της αίτησης ακυρώσεως της Ευτέρπης Πάνου, η οποία επαναφέρεται προς συζήτηση μετά την έκδοση της αριθμ. 33/2021 απόφασης του ΣτΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ρ2Ζ9ΩΞ0-Φ8Λ 25/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 10-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στη πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών και υποβολής της Πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΡΓΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ρ7Ψ7ΩΞ0-Χ6Δ 24/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 4-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στην πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” και υποβολής της Πράξης με τίτλο: «Ολιστικό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης δικτύων ύδρευσης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Γ96ΩΞ0-ΒΘΖ 24/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 3-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Αποδοχή χρηματοδότησης και αναμόρφωσης προϋπολογισμού για την ενταγμένη πράξη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΡΓΑΣ».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΧΒΩΩΞ0-9Ω5 24/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 2-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών του Δήμου Πάργας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΨ44ΩΞ0-6ΡΛ 24/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 369-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση και εξειδίκευση δαπανών πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Πάργας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ1Ξ5ΩΞ0-Υ34 20/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 374-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων κατά της ανακοπής ΚΕΔΕ του Τσοβίλη Αθανάσιου κατά του Δήμου Πάργας .
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΩΑ8ΩΞ0-ΒΩΡ 19/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 86-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 4 5 115