Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
«Α.Δ.Σ για εξέταση αίτησης της εταιρείας Μπάτσιος &ΣΙΑ Ο.Ε για παραχώρηση κοιν. χώρου εμβαδού 25,65 τ.μ στην Χ.Ζ.Λ. Πάργας για τοποθέτηση σταντ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ψ2ΝΜΩΞ0-ΡΦΖ 04/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 52/207 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
«Α.Δ.Σ για έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραβαλής εργασιών »
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΨΖΕΩΞ0-ΟΝΜ 04/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 51/2015 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
"Α.Δ.Σ για εξέταση αίτησης του Δήμα Σπυρίδωνα του Γεωργίου για παραχώρηση κοιν.χώρου εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Πάργας για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2017"
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6Ζ7ΧΩΞ0-Σ3Ρ 04/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 50/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
«Α.Δ.Σ για εξέταση αίτησης του . Σακαρέλη Σπυρίδωνα του Ιωάννη για παραχώρηση κοιν.χώρου εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Πάργας για τοποθέτηση πάγκων –σταντ για πώληση βιβλίων»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 73Ω5ΩΞ0-ΨΗ9 04/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 49/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόφαση Προέδρου Δ.Λ.Τ Πάργας για παραχώρηση κοιν. χώρου στην Χ.Ζ.Λ για το έτος 2017
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΖ04ΩΞ0-3Χ0 03/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 460/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόφαση Προέδρου Δ.Λ.Τ.Πάργας για πρόσληψη προσωπικού (2) διάρκειας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ψ5ΡΝΩΞ0-ΡΧ2 03/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 441/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Άδεια χρήσης χώρου (αιγιαλού ) για τοποθέτηση ξαπλώστρων - ομπρελών στην παραλία « Μπροστά Κρυονέρι» στην Χ.Ζ.Λ Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΝ6ΑΩΞ0-ΝΥ8 28/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 392/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Άδεια χρήσης χώρου (αιγιαλού ) για τοποθέτηση ξαπλώστρων - ομπρελών στην παραλία « Μπροστά Κρυονέρι» στην Χ.Ζ.Λ Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΞΠ7ΩΞ0-ΕΦΘ 28/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 390/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόφαση Προέδρου Δ.Λ.Τ Πάργας για παραχώρηση κοιν. χώρου στην Χ.Ζ.Λ. Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΕΟΣΩΞ0-ΚΩΛ 26/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 360/20017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόφαση Προέδρου Δ.Λ.Τ Πάργας για παραχώρηση κοιν. χώρου
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΚΕΟΩΞ0-673 26/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 215/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόφαση Προέδρου Δ.Λ.Τ Πάργας για παραχώρηση κοιν. χώρου
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΗΑΒΩΞ0-ΧΝΡ 26/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 7/207 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Α.Δ.Σ για Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλίας "Μπροστά Κρυονέρι έτους 20017"
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΑΥΑΩΞ0-ΝΛ6 23/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 30/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόφαση Προέδρου Δ.Σ για απευθείας ανάθεση "Παροχή Ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλίας Κρυονερίου Πάργας",
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΜΜΒΩΞ0-2ΡΕ 23/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 383/23/06/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόφαση Προέδρου Δ.Σ για απευθείας ανάθεση της "Μουσική εκδήλωση την 23-06-2017 στην Χ.Ζ.Λ. Πάργας"
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΣΩΜΩΞ0-67Δ 23/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 385/23-06-2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9ΑΖΗΩΞ0-ΩΒΜ 21/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 335/19-06-2015 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Α.Δ.Σ για εξέταση αίτησης της κ.Τσόχλα Αγγελική για παραχώρηση κοιν. χώρου για το έτος 2017 εντός της Χ.Ζ.Λ Πάργας. .Τσόχλα Αγγελική
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6Ο3ΨΩΞ0-ΙΙΦ 16/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 8/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Α.Δ.Σ για εξέταση αιτήσεων για παραχώρηση κοιν. χώρων εντός της Χ.Ζ.Λ Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6Ο3ΩΩΞ0-ΩΑΥ 16/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 7/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Α.Δ.Σ για εξέταση της αίτησης της κ. Χαλκή Αλίκης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ω8Θ6ΩΞ0-Γ7Ψ 16/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 44/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Α.Δ.Σ για εξέταση της αίτησης του Σακαρέλη Σπυρίδωνα για παραχώρηση κοιν. χώρου στην Χ.Ζ.Λ.Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΧΨΞΩΞ0-ΝΕ9 16/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 43/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Α.Δ.Σ για εξέταση αίτησης του Τσανεκλίδη Χαράλαμπου του Αναστασίου για παραχώρηση κοιν. χώρου στην Χ.Ζ.Λ Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ω96ΗΩΞ0-01Β 16/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 42/2007 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 35 36 37 38 39 45