Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α.Δ.Σ για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 73ΘΠΩΞ0-0ΛΥ 16/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 36/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Α.Δ.Σ για επανεξέταση αιτήσεων επαγγελματιών για παραχώρηση κοιν. χώρου στην Χ.Ζ.Λ Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 7ΧΧ6ΩΞ0-Π3Υ 16/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 41/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Α.Δ.Σ για εξέταση αίτησης του Καλδάνη Νικόλαου για παραχώρηση κοιν. χώρων για το έτος 2017 εντός της Χ.Ζ.Λ Πάργας Καλδάνης Νικόλαος
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 64ΡΦΩΞ0-115 16/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 6/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Α.Δ.Σ για εξέταση αιτήσεων επαγγελματιών για παραχώρηση κοιν. χώρων για το έτος 2017 εντός της Χ.Ζ.Λ Πάργας σταντ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 7ΔΙΩΩΞ0-9ΚΨ 16/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 10/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Α.Δ.Σ για εξουσιοδότηση Προέδρου για υποβολή αίτησης προς την ΔΕΔΔΗΕ για ρύθμιση οφειλών για την αριθ.35823905-01 παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 7ΚΓΝΩΞ0-ΙΦΘ 13/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 40/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Α.Δ.Σ για εξέταση αίτησης της κ. Ντούτση Παναγιώτα του Κων-νου για παραχώρηση χώρου επί του αιγιαλού εντός της Xερσαία Ζώνης Λιμένα Πάργας στην θέση «Μπροστά Κρυονέρι» για την ανάπτυξη ομπρελών& ξαπλώστρων .
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ω7Θ3ΩΞ0-Α0Γ 13/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 39/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Α.Δ.Σ για εξέταση αίτησης του κ. Μπουζούρη ΄Αγγελου του Κων-νου για παραχώρηση χώρου επί του αιγιαλού εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Πάργας στην θέση «Μπροστά Κρυονέρι» για την ανάπτυξη ομπρελών& ξαπλώστρων .
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΚΨΡΩΞ0-ΛΛΓ 13/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 38/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Α.Δ.Σ για εξέταση αίτησης του κ. Παπαθανασίου Ευάγγελου του Αχιλλέα για παραχώρηση χώρου επί του αιγιαλού εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Πάργας στην θέση «Μπροστά Κρυονέρι» για την ανάπτυξη ομπρελών& ξαπλώστρων .
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΞΟΕΩΞ0-ΘΕΜ 13/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 38/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Α.Δ.Σ για Εξέταση αίτησης της Ζώτου Γεωργίας για παραχώρηση κοιν. χώρου στην Χ.Ζ.Λ Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 7ΧΓΩΩΞ0-4Μ0 07/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 34/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Α.Δ.Σ για Καθορισμός όρων μίσθωσης τμημάτων αιγιαλού στην Χ.Ζ.Λ Πάργας .
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΒΥΤΩΞ0-7ΑΘ 07/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 33/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Α.Δ.Σ για πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας δίμηνης διάρκειας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 64ΨΚΩΞ0-6ΕΑ 07/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 32/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Α.Δ.Σ για εξέταση αίτησης του Ντούκα Αδριανού του Λουκά για παραχώρηση κοιν. χώρου εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Πάργας για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΙΧΝΩΞ0-ΑΝ2 07/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 28/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Α.Δ.Σ για εξέταση αίτησης του κ. Παπαθανασίου Ευάγγελου του Αχιλλέα για παραχώρηση χώρου επί του αιγιαλού εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Πάργας στην θέση «Μπροστά Κρυονέρι» για την ανάπτυξη ομπρελών& ξαπλώστρών
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΒΓΩΩΞ0-616 07/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 25/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εξέταση αιτήσεων για παραχώρηση κοιν. χώρων εντός της Χ.Ζ.Λ Πάργας για το έτος 2017
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9ΡΜΨΩΞ0-Ε5Ο 31/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 3/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόφαση για απευθείας ανάθεση εκδήλωσης "Μουσική εκδήλωση την 26-2-2017 Ηχητική κάλυψη "
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΡΡ7ΑΩΞ0-ΥΟΙ 23/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 2/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ " Καθαρισμός του παντοροϊκού αγωγού και των φρεατίων τα οποία βρίσκονται στην Χ.Ζ.Λ Πάργας"
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9Φ2ΒΩΞ0-ΔΓΕ 23/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 1/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ψήφιση πιστώσεων Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων οικον. έτους 2017 .
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 7ΔΝΘΩΞ0-ΙΝ9 14/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 1/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ψήφιση πιστώσεων (οφειλών) Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων οικον. έτους 2017
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ω0Ν7ΩΞ0-ΗΚΞ 14/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 2/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
΄Επιπλα Σκεύη
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΜ8ΔΩΞ0-ΟΚΤ 08/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 168 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΑΡΕΩΞ0-Ψ0Ψ 08/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 166 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
1 36 37 38 39 40 45