Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Ξ98ΩΞ0-ΤΟΘ 03/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 8390/03-08-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 339/2021 ΑΔΑ: Ψ8Ξ8ΩΞ0-1ΗΣ απόφασης δημάρχου και τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 170/2021 απόφασης Δημάρχου περί συγκρότησης επιτροπής ελέγχου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα κλπ) και αιγιαλού.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 628ΕΩΞ0-ΨΑ7 02/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 344/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 342-2021 : ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΤΙΧΩΞ0-42Τ 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 8284 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης τουΚΗΥ 9967 οχήματος του Δήμο Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΓΔΣΩΞ0-ΞΕΡ 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 8214.29-07-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 343/2021 :Πρόσληψη ναυαγοσώστη
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΓΥ5ΩΞ0-ΔΑ7 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 8294 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 341-2021 "Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ,δίμηνης διάρκειας "
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΙΦ5ΩΞ0-ΟΟΥ 29/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 8241 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 170/2021 απόφασης Δημάρχου περί συγκρότησης επιτροπής ελέγχου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα κλπ) και αιγιαλού.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ8Ξ8ΩΞ0-1ΗΣ 26/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 339/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
«Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΙΝΧ 7347 μισθωμένου οχήματος για τον Δήμο Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΙΒΔΩΞ0-Ω9Τ 26/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 7981 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΟΥ Ν.4354/2015
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΞ6ΤΩΞ0-ΧΓΤ 22/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 7938/22-07-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Συγκρότηση επιτροπής.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΙ5ΥΩΞ0-ΒΔΕ 16/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 328/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 311/2021 :Διακοπή απασχόλησης λόγω παραίτησης ωφελούμενου προγράμματος ΟΑΕΔ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ω8ΤΠΩΞ0-4ΧΟ 15/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 311 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 312/2021 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 67ΠΞΩΞ0-ΝΚΨ 14/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 7546 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΜ8ΗΩΞ0-ΩΨΩ 08/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 7313/07-07-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 635ΓΩΞ0-ΗΟΧ 08/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 7312/07-07-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Ω6ΨΩΞ0-ΕΦ0 08/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 7311/07-07-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 291/2021 για αναγνώριση προϋπηρεσίας υπαλλήλου και χορήγηση Μ.Κ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΨΑ6ΩΞ0-ΧΦΒ 05/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 7225 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 268/2021:Πρόσληψη προσωπικού για την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΕΤΟΩΞ0-1ΘΣ 01/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 7013 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 278/2021 : Παράταση συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προσωπικού που προσλήφθηκε για την αντιμετώπιση της διασποράς COVID-19.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Λ17ΩΞ0-ΟΟ3 01/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 7100 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 277/2021 : Παράταση συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προσωπικού που προσλήφθηκε για την αντιμετώπιση της διασποράς COVID-19.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ86ΣΩΞ0-8ΘΟ 01/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 7099 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΚΗH 6007 και ΚΗΙ 8340 υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ685ΩΞ0-ΧΜΚ 29/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 6938 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 4 5 6 129