Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έγκριση αίτησης παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα για το έτος 2023 στον Σταύρο Καρατζά του Γρηγορίου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματος με την επωνυμία ‘‘DELIZZIE’’.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΡΜΟΖ46ΜΔΒΖ-69Χ 04/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 30/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση αίτησης παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα για το έτος 2023 της Αικατερίνης Γεωργίου του Γεωργίου για τοποθέτηση πινακίδων έμπροσθεν του καταστήματος της.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 67ΓΥ46ΜΔΒΖ-ΟΑΚ 04/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 29/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση αίτησης παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα για το έτος 2023 της Γαρυφαλιάς Κόντου – Γκόντου του Νικολάου για ανάπτυξη στάντ εμπορευμάτων έμπροσθεν του καταστήματος της.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΥ7Δ46ΜΔΒΖ-6ΣΡ 04/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 28/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση αίτησης παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα για το έτος 2023 στην εταιρία ‘’ΠΑΡΓΑ ΜΠΑΡ ΟΕ’’ για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματος με την επωνυμία ‘’PARGA BAR’’.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 95Ε946ΜΔΒΖ-2ΕΥ 04/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 10/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση αίτησης παραχώρηση χώρου - πόστου στην παραλία Κρυονέρι για Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής στην Ευγενία Στέλιου του Ελευθερίου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΕΨΖΚ46ΜΔΒΖ-35Χ 04/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 9/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση αίτησης παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (δημιουργία πορτρέτων ζωγραφικής) εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Πάργας στην Αγγελίνα Σέλιου του Βασίλη.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ψ69946ΜΔΒΖ-Τ7Γ 04/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 11/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΡΜΧΨ46ΜΔΒΖ-Π07 04/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Ε/9 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΑΨ246ΜΔΒΖ-Ω3Φ 04/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Ε/8 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης κοιν. χώρου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Πάργας για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο ζωγραφικής στον Τρομπούκη Γεώργιο,του Βασιλείου για το έτος 2023
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9ΙΩΓ46ΜΔΒΖ-92Λ 03/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 22/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εξέταση Αίτησης με αρ.Πρωτ. 72/10-03-2023
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΡ2646ΜΔΒΖ-ΜΘΘ 03/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 14/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση διάθεσης κοιν. χώρου άνευ οικονομικού ανταλλάγματος για την διεξαγωγή του Πανελλήνιου Παργινού Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στις 12 και 13 Μαΐου 2023 στην θέση ‘’Άγκυρα’’ .
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΑΖΩ46ΜΔΒΖ-ΜΟΙ 03/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 12/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΓΑΣ ΣΤΗΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΓΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΑΡΓΙΝΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ 12 ΚΑΙ 13 ΜΑΪΟΥ 2023
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 945Ξ46ΜΔΒΖ-Λ1Π 03/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 192/03-05-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση αίτησης παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα για το έτος 2023 της Παπανδρέου Ελένης του Ευαγγέλου για ανάπτυξη στάντ εμπορευμάτων έμπροσθεν του καταστήματος της.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9Β4Β46ΜΔΒΖ-ΨΙ0 03/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 25/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση αίτησης παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα για το έτος 2023 στον Γκίκα Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματος με την επωνυμία ‘‘ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟ’’.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΞΠ546ΜΔΒΖ-ΥΒΥ 03/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 24/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα για το έτος 2023 στον Παππά Κωνσταντίνο του Σπυρίδωνος για ανάπτυξη στάντ εμπορευμάτων έμπροσθεν του καταστήματος του.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΙΡΖ46ΜΔΒΖ-Ζ55 03/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 23/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δίμηνηςδιάρκειας για την κάλυψη αναγκών στην καθαριότητα της χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Ορθη Επαναληψη.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΣΚΘ46ΜΔΒΖ-ΡΒ3 21/04/2023 Αρ. Πρωτ.: 156/19-04-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη αναγκών στην καθαριότητα της χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΠΖ746ΜΔΒΖ-ΣΤ1 21/04/2023 Αρ. Πρωτ.: 156/19-04-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορθή Επανάληψη της Απόφασης 17/2023 Κατάρτιση τεχνικού Προγράμματος Έτους 2023
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΣΘΦ46ΜΔΒΖ-ΧΡ5 31/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 17/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πρόσληψη Εποχικού Προσωπικού
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΤΟΞ46ΜΔΒΖ-8ΜΦ 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 21/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση Δαπάνης Υπερωριών Υπαλλήλων έτους 2023
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΜΧΦ46ΜΔΒΖ-Β1Υ 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 18/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 4 5 6 80