Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
« Έγκριση εισόδου-εξόδου σε υπό ίδρυση εγκατάσταση επί Αγροτικής οδού εντός του Ρ.Σ. Καναλλακίου Δήμου Πάργας»
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΥΞΒΩΞ0-7Υ2 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 7/2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
« Έγκριση εισόδου-εξόδου σε υπό ίδρυση εγκατάσταση επί Δημοτικής οδού εντός του Οικισμού της Αγιάς του Δήμου Πάργας»
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΝΥΦΩΞ0-ΗΕ3 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 6/2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στην επιχείρηση «ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» της κ Τσιρώνη Φωτεινής του Δονάτου που βρίσκεται στην Τ.Κ.Λούτσας (παραλία) του Δήμου Πάργας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΡ6ΤΩΞ0-ΓΒ5 23/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 2/2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στην επιχείρηση «ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» της εταιρίας «CUBABEACHBAR E.E» που βρίσκεται στην Τ.Κ.Λούτσας (παραλία) του Δήμου Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 7ΘΞ3ΩΞ0-Υ3Ρ 23/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 1/2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Γνωμοδότηση για τον Κανονισμό λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Πάργας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 620ΞΩΞ0-Μ9Ρ 23/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 3/2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εξέταση αίτησης για μετατόπιση περιπτέρου
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΟΦΚΩΞ0-ΔΞΡ 23/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 4/2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 8-2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για λόγους μη νόμιμης κλήτευσης της ενδιαφερόμενης και εκ νέου λήψη απόφασης περί ανάκλησης της άδειας λειτουργίας Κ.Υ.Ε «Επιχείρησης Αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδώ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 7ΧΥ8ΩΞ0-ΚΕΩ 14/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 10/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 8-2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για λόγους μη νόμιμης κλήτευσης της ενδιαφερόμενης και εκ νέου λήψη απόφασης περί ανάκλησης της άδειας λειτουργίας Κ.Υ.Ε «Επιχείρησης Αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδώ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 7ΗΥ3ΩΞ0-ΡΟ2 14/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 9/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ανάκληση άδειας λειτουργίας Κ.Υ.Ε «Επιχείρησης Αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών (ΜΠΑΡ, ΟΠΕΝ-ΜΠΑΡ)» που βρίσκεται στην Τ.Κ Λούτσας (παραλία).
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 78ΑΒΩΞ0-Ε4Β 09/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 8/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πάργας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 7ΓΧΕΩΞ0-30Ξ 10/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 7/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εξέταση αίτησης για παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΥΜΝΩΞ0-856 10/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 6/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στην αίθουσα (κλειστή αίθουσα πελατών) επιχείρηση της εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΩΤΣΗΣ» που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αμμουδιάς του Δήμου Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 7ΓΑΒΩΞ0-Ε5Ρ 25/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 5/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης προχείρου γεύματος (οβελιστήριο)» του κ. Τζίμα Ευσταθίου του Νικολάου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λούτσας (παραλία) του Δήμου Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΜΜ2ΩΞ0-4ΩΔ 25/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 4/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος « πώληση τυποποιημένων παγωτών ,αναψυκτικών, ποτών, ειδών σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας κ.λ.π. σε εμπορικό κατάστημα» της κ. Παππά Μαρίας του Δωρόθεου που βρίσκεται την Τ.Κ. Αμμουδιάς του Δήμου Πάργα
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 7ΙΕΔΩΞ0-Θ70 25/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 3/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το διάστημα από 03-03-2017 έως 31-08-2019.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 61ΛΔΩΞ0-9ΣΛ 24/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 1/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος-ψησταριά)της Κ. Παππά Ευστρατίας του Κων/νου, στην Τ.Κ.Λούτσας(παραλία Λούτσας).
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 75Τ6ΩΞ0-Φ13 04/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 2/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Χορήγηση ανανέωσης άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα Υ.Ε. «ΜΠΑΡ-ΟΠΕΝ ΜΠΑΡ» της κ. Ανυφαντή Σταυρούλας του Ευαγγέλου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λούτσας(παραλία Λούτσας)του Δήμου Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΔΑ1ΩΞ0-3Τ2 18/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 36/2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Χορήγηση ανανέωσης άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στην αίθουσα και στον υπαίθριο χώρο της επιχείρησης «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» του κ. Κοντοδήμα Ευάγγελου του Σπυρίδωνα που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λούτσας(παραλία Λούτσας)του Δήμου Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 73ΠΑΩΞ0-Σ9Χ 18/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 35/2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ» του κ. Ζιάκα Θωμά του Ιωσήφ στην Τ.Κ. Αμμουδιάς.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 63Π0ΩΞ0-ΗΦΑ 17/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 30/2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Χορήγηση ανανέωσης άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ» του Πανούση Ευαγγέλου του Σπυρίδωνα στην Τ.Κ. Μεσοποτάμου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΒΓΥΩΞ0-ΔΡ3 17/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 28/2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 4 5 6 14