Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Λήψη απόφασης περί αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου και έγκριση υποβολής πρότασης για την πράξη με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ημί-μόνιμων υποδομών σε παραλίες της χώρας ,προκειμένου να βελτιωθεί η προσβασιμότητα ατόμων με κινητικά προβλήματα ή εμπ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 91ΞΜΩΞ0-ΓΡΒ 08/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 7-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εκτίμηση επαγγελματικου κινδύνου ΟΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΗΠΦΩΞ0-ΧΝΖ 08/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 2692 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Προμήθεια εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΑΦΒΩΞ0-Ι3Ι 08/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 2678 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση τμήματος του αριθμ. 293 αγροτικού ακινήτου έκτασης 3 στρ. στη τ.κ. Λούτσας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 922ΛΩΞ0-ΙΨΑ 07/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 34-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Αποδοχή και κατανομή της Α΄δόσης χρηματοδότησης έτους 2024 του Δήμου Πάργας από ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 687ΣΩΞ0-Ι4Υ 07/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 26-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ξυλουργικες εργασιες για την Δ.Ε. Πάργας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 63Β8ΩΞ0-Σ5Ν 07/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 2627 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πρέβεζας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΨΣΗΩΞ0-ΦΡ9 07/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 35-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Προμήθεια τροφών αδέσποτων ζώων Δήμος Πάργας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ45ΟΩΞ0-ΗΓΠ 04/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 2495 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δαπάνες πληρωμής κτηνιάτρων για περίθαλψη αδέσποτων ζώων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9633ΩΞ0-ΞΛ4 01/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 2412 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Προμήθεια τροφών αδέσποτων ζώων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 920ΙΩΞ0-ΛΛΜ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 2357 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Προμήθεια τροφών αδέσποτων ζώων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΓΨΙΩΞ0-3ΦΘ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 2386 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Προμήθεια τροφών αδέσποτων ζώων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΡΤΣΘΩΞ0-ΕΣΤ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 2383 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Προμήθεια τροφών αδέσποτων ζώων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΡΚ6ΧΩΞ0-ΑΟΑ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 2381 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Έκτακτες βλάβες ύδρευσης Δήμου Πάργας (Ανταλλακτικά, επισκεύες)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΖΑ9ΩΞ0-Τ2Ω 28/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 2317 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Έκτακτες βλάβες ύδρευσης (ανταλλακτικά, επισκεύες)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ57ΠΩΞ0-ΦΜΜ 28/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 2287 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Έκτακτες βλάβες ύδρευσης Δήμου Πάργας (Ανταλλακτικά, επισκεύες)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Ρ8ΤΩΞ0-ΖΡΦ 27/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 2217 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 90ΙΩΩΞ0-ΙΣΚ 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1752 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Διαγραφή οφειλών από τους χρηματικούς καταλόγους λόγω λανθασμένης βεβαίωσης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9Χ7ΒΩΞ0-0ΗΒ 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 21-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις ΔΕ Φαναρίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ7ΑΙΩΞ0-ΗΙΚ 22/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1844 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ» του κ. Νάστα Μάρκου του Νικολάου, που βρίσκεται στην Δ. Κ. Λούτσας του Δήμου Πάργας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΕΥΚ2ΩΞ0-2ΘΕ 22/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 23-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 4 5 6 128