Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
τροποποίηση 308/2011 Α.Δ.Σ που αφορά το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Πάργας έτους 2012.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β4Ω3ΩΞ0-Θ4Ι 17/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 7/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
εξέταση της αίτησης του Γιοχάλα Δημητρίου του Γεωργίου και διαγραφή χρέωσης που αφορά μίσθωσης ακινήτου στην Δημοτική Κοινότητα Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β4Ω3ΩΞ0-3ΙΟ 17/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 43/2012 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
τροποποίηση κανονισμού ύδρευσης του άρθρο 17.της παρ 1. της αριθ. 289/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β4Ω3ΩΞ0-6ΘΡ 17/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 6/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
εξέταση αιτήσεων παραχώρησης δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Κορυφούλας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β4Ω3ΩΞ0-ΦΝΕ 17/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 42/2012 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β4Ω3ΩΞ0-ΜΩΣ 17/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 5/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
σύνταξη μελέτης « Κατασκευή ιδιωτικών παροχών αποχέτευσης στο νέο έργο αποχέτευσης των οικισμών Αγιάς, Ανθούσας, Αγίας Κυριακής, Λύχνος και Βάλτος».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β4Ω3ΩΞ0-Μ8Ε 17/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 41/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
παράταση εργασιών του έργου « Περιβαλλοντική αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση ΖΑΓΑΝΙ -1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β4Ω3ΩΞ0-ΛΔΝ 17/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 4/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
σύνταξη μελέτης « Κατασκευή δικτύων που υπολείπονται ( αποχέτευσης, όμβρια, φωτισμός, ύδρευσης ) στην οδό Αγίας Μαρίνας και των κάθετων οδών έως οδό Αλεξάνδρου Μπάγκα.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β4Ω3ΩΞ0-ΠΓΑ 17/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 40/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
για τροποποίηση της 296/2011 ΑΔΣ του Δήμου Πάργας που αφορά την κατάργηση ΝΠΔΔ με την επωνυμία Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β4Ω3ΩΞ0-0ΜΞ 17/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 39/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ίδρυση λειτουργία και χωροθέτηση Λαϊκών Αγορών στις Δημοτικές Ενότητες Πάργας και Φαναρίου του Δήμου Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β4Ω3ΩΞ0-ΩΘΗ 17/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 3/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Α.Δ.Σ για σύνταξη μελέτης για το έργο «Κατασκευή αγωγού απορροής ομβρίων υδάτων στην Τ. Κοινότητα Αμμουδιάς του Δήμου Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β443ΩΞ0-4ΚΚ 15/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 281 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Α.Δ.Σ. για παράταση εργασιών του έργου «περιβαλλοντική αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α στη θέση Ζάγανη 1».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β44ΓΩΞ0-0ΓΑ 09/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 17/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
«Α.Δ.Σ για παράταση εργασιών του έργου « Περιβαλλοντική αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση ΖΑΓΑΝΙ -1»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β44ΓΩΞ0-ΣΧΞ 09/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 4/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Α.Δ.Σ για την ίδρυση λειτουργία και χωροθέτηση Λαϊκών Αγορών στις Δημοτικές Ενότητες Πάργας και Φαναρίου του Δήμου Πάργας »
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β44ΓΩΞ0-ΣΒΨ 09/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 3/2012 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Α.Δ.Σ. για τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2012 για προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα με σχέση μίσθωσης εργασίας ορισμένου χρόνου για οχτώ (8) μήνες
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β44ΓΩΞ0-ΦΒ6 09/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 16/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Α.Δ.Σ. για τροποποίηση σύμβασης του υποέργου (5) Αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης νέας οδού «Σύνδεσης Καναλλάκι με εθνική οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας της Πράξης (200054) ¨ Σύνδεση Καναλλακίου με Ε.Ο Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β44ΓΩΞ0-Ζ8Κ 09/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 15/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρότεινε στο σώμα την συζήτηση των θεμάτων και ποιοι λόγοι συντρέχουν για το κατεπείγον των κάτωθι θεμάτων: 1. Α.Δ.Σ. για τροποποίηση σύμβασης του υποέργου (5) Αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης νέας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β44ΓΩΞ0-Λ1Υ 09/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 14/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
«Α.Δ.Σ για Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2012 του Δήμου Πάργας έτους 2012.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β44ΓΩΞ0-0Κ4 09/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 13/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Α.Δ.Σ. για ένταξη στο πρόγραμμα με θέμα: Τοπικές δράσεις Κοινωνικής ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες, Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Κοινωνικού Αποκλεισμού Ευπαθών Ομάδων του Πληθυσμού του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4- Πλήρη Ενσωμάτωση του συνόλου του Ανθρ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β44ΓΩΞ0-6ΔΤ 09/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 12/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Α.Δ.Σ για ένταξη στο πρόγραμμα της Ανοιχτής πρόσκλησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» για υποστήριξη των Δήμων με υπηρεσίες συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β44ΓΩΞ0-ΥΒ9 09/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 11/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
1 41 42 43 44 45 46