Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΧ08ΩΞ0-ΨΤ5 16/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 501/2016 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Επιστροφή ποσού 111,50€ ως αχρεωστίτως καταβληθέν
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΔΔΟΩΞ0-ΠΒΔ 16/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 21/2016 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Α.Δ.Σ για επιστροφή ποσού 111,50€ ως αχρεωστήτως καταβληθέν σε λογαριασμό του Δ. Λ.Τ Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 7ΡΜ8ΩΞ0-ΡΜΞ 16/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 24/2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Aναμόρφωση πρ/σμού Δ.Λ.Τ Πάργας οικον. έτους 2016.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΦ6ΛΩΞ0-Ξ3Ζ 15/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 21/2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Α.Δ.Σ για παραχώρηση κοιν. χώρων για τα έτη 2017 εντός της Χ.Ζ.Λ Πάργας για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΧΠΣΩΞ0-527 15/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 20/2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Α.Δ.Σ για παραχώρηση κοιν. χώρων για τα έτη 2016-2017 εντός της Χ.Ζ.Λ Πάργας για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων .
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6Σ3ΡΩΞ0-0ΤΖ 15/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 20/2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Δ.Λ.Τ.ΠΑΡΓΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 66Ψ6ΩΞ0-8ΕΒ 15/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 238/2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Δ.Λ.Τ ΠΑΡΓΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΖ4ΦΩΞ0-7ΡΓ 15/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 44/2016 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Λ.Τ.ΠΑΡΓΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 7ΡΙΣΩΞ0-0Θ9 15/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 237/2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 7ΙΤΗΩΞ0-Π24 15/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 260/2016 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Λ.Τ ΠΑΡΓΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9ΦΛ0ΩΞ0-7ΡΦ 14/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 450/2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΒΛΖΩΞ0-ΩΛΞ 14/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 451/2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΟΥΒΛΑΚΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 79Χ8ΩΞ0-Σ6Ξ 14/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 475/2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 6-12-2016 ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΗΝ Δ.Κ.ΠΑΡΓΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ω7ΗΕΩΞ0-0ΡΤ 07/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 460/2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 7Μ6ΛΩΞ0-2ΟΤ 05/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 457/2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ " ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 6-12-2016 ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ"
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ω8Ω6ΩΞ0-ΕΧ2 02/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 31/2016 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΡΕ1ΩΞ0-Ξ0Ζ 02/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 43/2016 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΙΟ5ΩΞ0-ΧΟ7 01/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 357/2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 65ΜΘΩΞ0-3ΡΚ 30/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 455/2016 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9Θ7ΡΩΞ0-ΔΘΘ 24/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 309 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 41 42 43 44 45