Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Παράταση συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (3) τριών ατόμων ΥΕ-Εργατών Καθαριότητας .
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Τ3ΖΩΞ0-ΘΝΝ 28/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 6781 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής τέκνου αντί μειωμένου ωραρίου στον Χατζή Γεώργιο του Αλεξάνδρου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΡΜΑΩΞ0-ΙΘΜ 28/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 6753/24-06-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Αναθεώρηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ιδιωτικού βρεφονηπιακού σταθμού «ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΗ Ι.Κ.Ε.» που βρίσκεται στο Καναλλάκι λόγω διεύρυνσης ωραρίου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΙΛ2ΩΞ0-Θ4Π 24/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 248/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Μετακίνηση και Τοποθέτηση υπαλλήλων.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΙΕ7ΩΞ0-ΕΓΡ 24/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 251/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στον δημοτικό παιδικό σταθμό Ανθούσας στην Κοινότητα Ανθούσας Δ.Ε.Πάργας Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Α82ΩΞ0-ΒΦ6 22/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 239/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 222/2021:Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών της Πυρασφάλειας 2021.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΘΨΒΩΞ0-9ΔΞ 17/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 6439 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ω3ΥΝΩΞ0-ΧΤ6 17/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 6508/17-06-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός υπαλλήλου ως Υπευθύνου έκδοσης αποδείξεων .
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΖΧ5ΩΞ0-3ΜΗ 16/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 223/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 170/2021 απόφασης Δημάρχου περί συγκρότησης επιτροπής ελέγχου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα κλπ) και αιγιαλού.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΥΗΨΩΞ0-00Ψ 14/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 212/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 208-2021: Πρόσληψη Μαγείρισσας για Παιδικό Σταθμό του Δήμου Πάργας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΓ69ΩΞ0-Μ22 11/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 6256 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 211-2021 : Πρόσληψη προσωπικού για την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΜ6ΤΩΞ0-2Ξ0 11/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 6316 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Προσωρινή ρύθμιση της κυκλοφορίας και την έγκριση της σχετικής μελέτης επί της οδού Αγίου Αθανασίου στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Δημοτική οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Ο2ΤΩΞ0-Φ7Δ 07/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 205/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 198/2021 : Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 65ΑΛΩΞ0-ΜΙΚ 01/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 5836 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 199/2021 : Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΘΝ4ΩΞ0-Υ05 01/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 5857 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
«Μεταβίβαση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο κ. Πιτσαρό Σπυρίδωνα»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ω04ΛΩΞ0-ΒΔΛ 01/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 188/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 200/2021 : Πρόσληψη Αποστόλου Σοφίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΥΘΩΩΞ0-ΣΛ0 01/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 5882 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού Προσαρμογή Παιδικού Σταθμού Πάργας στις προδιαγραφές του π.δ. 99/2017
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΦΒ0ΩΞ0-ΗΦΡ 31/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 5806/31-5-21 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 178/2021 " Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια αντιμετώπισης του COVID-19"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9Κ1ΘΩΞ0-1ΝΓ 28/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 5490 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 186-2021 :Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια λήψης μέτρων για τον covid-19.:
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΥΞΒΩΞ0-ΙΜΗ 28/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 5735 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 185/2021 : Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΧΜ7ΩΞ0-89Β 28/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 5709 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 3 4 5 6 7 129