Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Καθορισμός ετήσιου οικονομικού ανταλλάγματος παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην χερσαία ζώνη λιμένα Πάργας για έτος 2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΡΓΙΗ46ΜΔΒΖ-ΜΛΦ 13/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 10/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Μελέτη Έργων προστασίας και Αναβάθμισης Παράκτιας Ζώνης 1η πιστοποίηση
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΧΒ046ΜΔΒΖ-Ω28 01/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 8 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΙΕΣ46ΜΔΒΖ-Ο1Ψ 01/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 7 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Παράταση προθεσμίας της σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΚΠΟΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9ΧΡΩ46ΜΔΒΖ-ΕΒΩ 31/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 141/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση μηνιαίου κλεισίματος χρηματικής διαχείρισης ταμείου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας από 01/11/2023 έως 30/11/2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΡΦΗΒ46ΜΔΒΖ-2ΚΩ 31/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 140/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση μηνιαίου κλεισίματος χρηματικής διαχείρισης ταμείου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας από 01/10/2023 έως 31/10/2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΡΗΓ046ΜΔΒΖ-3ΟΙ 31/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 139/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση μηνιαίου κλεισίματος χρηματικής διαχείρισης ταμείου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας από 01/09/2023 έως 30/09/2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ρ25Σ46ΜΔΒΖ-ΨΓΣ 31/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 138/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Καθορισμός εξομοιούμενης Χερσαίας Ζώνη Λιμένα & Θαλάσσιας Ζώνη Λιμένα νέου Τουριστικού Καταφύγιου Σκαφών Πάργας στον Αη Γιαννάκη.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΣΖ646ΜΔΒΖ-ΚΗΓ 31/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 137/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών Πάργας » των αναδόχων Χριστιάνας Μαμάτση του Γεωργίου & Νικόλαου Γούναρη του Διάγγελου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΕΒΦ946ΜΔΒΖ-4ΤΑ 31/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 136/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝA ΠΑΡΓΑΣ» της Περιβαλλοντολόγου Μαμάτση Χριστιάνας του Γεωργίου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 601Φ46ΜΔΒΖ-ΔΟΟ 31/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 135/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Επανυποβολή πρότασης που αφορά την μελέτη με τίτλο «ΝΕΑ ΣΚΑΛΑ ΣΤΟ ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΝΟΒ46ΜΔΒΖ-ΕΡΑ 31/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 134/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Πρόγραμμα Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (ΠΕΑΛ) Πάργας» των αναδόχων Χριστιάνας Μαμάτση του Γεωργίου & Νικόλαου Γούναρη του Διάγγελου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9ΦΞ946ΜΔΒΖ-0ΟΩ 31/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 133/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση μηνιαίου κλεισίματος χρηματικής διαχείρισης ταμείου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας από 01/07/2023 έως 31/07/2023
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΡΥΦΣ46ΜΔΒΖ-ΑΔ6 31/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 122/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών 12ος
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΠΖΚ46ΜΔΒΖ-Φ3Θ 10/01/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/72 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών έως 31-12-2023
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ψ1Ι546ΜΔΒΖ-Υ15 10/01/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/73 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΧΕΠ: Α/60
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΣ3Α46ΜΔΒΖ-ΕΟΨ 09/01/2024 Αρ. Πρωτ.: Δ/39 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Φ.Μ.Υ ΧΕΠ: Α/60
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6Θ8846ΜΔΒΖ-ΜΥΚ 09/01/2024 Αρ. Πρωτ.: Δ/40 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ειδική Εισφορά AΑλληλεγγύης ΧΕΠ: Α/60
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 965Ξ46ΜΔΒΖ-7ΙΘ 09/01/2024 Αρ. Πρωτ.: Δ/38 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΕΛΡ46ΜΔΒΖ-0ΘΦ 08/01/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/60 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ανάκληση Δεσμεύσεων Πιστώσης οικονομικού έτους 2023
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ε06Δ46ΜΔΒΖ-ΕΡΩ 31/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 31/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 3 4 5 6 7 102