Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΑΥ Ε44/2021:Δαπάνες καθαρισμού Θαλασσίων ζωνών Λιμενών
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΜΠΒ46ΜΔΒΖ-4ΑΚ 26/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 425 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
XEΠ 23/2021:Προμήθεια υδραυλικών ειδών
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΘ3146ΜΔΒΖ-ΜΔΥ 25/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 23 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 15/2021: : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6Ξ1146ΜΔΒΖ-ΗΚ5 24/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 409 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΑΥ Ε-41:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΨΧΖ46ΜΔΒΖ-ΔΗΗ 24/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 408 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΧΕΠ 19/2021 :ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΓΙΑ ΙΟΥΝΙΟ -ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2021
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΦ0Η46ΜΔΒΖ-ΣΣΠ 23/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 19/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΧΕΠ 22/2021 :ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΓΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2021
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΥ8Κ46ΜΔΒΖ-Δ74 23/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 22 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΧΕΠ 21/2021 :ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΓΙΑ ΙΟΥΛΙΟ 2021
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΗ8Τ46ΜΔΒΖ-ΜΦ2 23/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 23/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 14/2021 :Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟ- ΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΏΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΓΑΣ»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 67ΞΑ46ΜΔΒΖ-Ν9Ξ 23/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 806 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΑΥ Ε40:Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π..
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΥΥΙ46ΜΔΒΖ-ΥΒ0 23/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 403 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 13/2021 :ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΞΜΓ46ΜΔΒΖ-74Φ 23/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 400 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 123/2021:Ορισμός εκπροσώπου (τακτικού και αναπληρωτή ) για την συγκρότηση της επιτροπής που αποφαίνεται για τον χαρακτηρισμό χώρων ως πολυσύχναστων για το έτος 2022
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΣΟ146ΜΔΒΖ-ΓΥ7 18/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 123 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 12/2021:Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΣΕΥ46ΜΔΒΖ-ΚΡ4 13/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 386 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΑΥ Ε39/2021: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟΥ .ΥΛΙΚΟΎ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΤΟ746ΜΔΒΖ-ΥΟ6 13/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 385 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
AΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 120/2021:Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας στην ΑLLURE O.E. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός της για το έτος 2021
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΘΑΝ46ΜΔΒΖ-ΩΕ6 12/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 120 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.122/2021:Εξέταση αίτησης του Λένη Γεωργίου,εκπροσώπου της Λένης Εμπορική Ο.Ε.»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΡ2Κ46ΜΔΒΖ-ΜΚΙ 10/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 122 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 121/2021:Εξέταση αίτησης του Α.Σ. Απόλλων Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΞΗ946ΜΔΒΖ-Κ3Σ 10/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 121 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ 107/2021 :Έγκριση παραχώρησης χώρου στον Ναυτικό Όμιλο Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ε64Ε46ΜΔΒΖ-ΙΤ3 10/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 107 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
XEΠ 18/2021 :AΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΑΕΔ 55-67 ΓΙΑ ΙΟΥΛΙΟ 2021
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 660Ξ46ΜΔΒΖ-Ι0Η 06/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 18/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
XEP 20/2021 :ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΙΟΥΛΙΟ 2021
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΠΣΒ46ΜΔΒΖ-7ΦΑ 06/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 20/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΧΕΠ 17/2021 :Πρoμήθεια Τράπεζας Πειραιώς(για εμβάσματα)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΕΠ4Κ46ΜΔΒΖ-ΡΥΜ 05/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 17 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1 3 4 5 6 7 45