Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στην αίθουσα (κλειστή αίθουσα πελατών)κατάστημα «Αναψυκτήριο με Παρασκευαστήριο»του κ. Βάλβη Χαράλαμπου του Παντελεήμονα που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αμμουδιάς του Δήμου Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΦΚΝΩΞ0-3Φ9 17/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 31/2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» της Κόντου Μαρίνας του Θεοδώρου στην Τ.Κ. Κυψέλης.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΜ8ΛΩΞ0-1Ο6 17/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 29/2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Χορήγηση ανανέωσης άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στην αίθουσα και στον υπαίθριο χώρο του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ» του κ. Σκάρπου Αλέξανδρου του Ιωάννη που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγιάς (παραλία Σαρακίνικου).
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΘΛΔΩΞ0-ΘΒΣ 17/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 32/2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Χορήγηση ανανέωσης άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στην αίθουσα και στον υπαίθριο χώρο της επιχείρησης «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» του κ. Καραδήμα Κων/νου του Γεωργίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγιάς (παραλία Σαρακίνικο)του Δήμου Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΗ69ΩΞ0-ΕΣ1 17/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 33/2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ανάκληση άδειας λειτουργίας Κ.Υ.Ε. «Επιχείρηση μαζικής εστίασης διάθεσης πρόχειρου γεύματος (αναψυκτήριο χωρίς παρασκευαστήριο)» της εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΚΤΗ ΒΑΛΤΟΣ Α.Ε.»
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 7Η35ΩΞ0-45Λ 21/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 34/2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Χορήγηση ανανέωσης άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ- ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» του Τζίμα Σπυρίδωνα του Ηλία στην Τ.Κ.Βαλ/χης.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 7ΗΑΖΩΞ0-ΙΚΒ 13/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 23/2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Χορήγηση ανανέωσης άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ» του Παππά Θεοφάνη του Χαράλαμπου στην Τ.Κ.Λούτσας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 7ΩΛ0ΩΞ0-Μ6Α 13/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 22/2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στην αίθουσα (κλειστή αίθουσα πελατών) επιχείρησης του κ. Πιέττα Κων-νου του Χρήστου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αμμουδιάς του Δήμου Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΥΜ6ΩΞ0-ΜΡΗ 13/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 27/2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στην αίθουσα (κλειστή αίθουσα πελατών) επιχείρησης του κ. Κοσμά Σωτηρίου του Παύλου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αμμουδιάς του Δήμου Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 7ΞΔΝΩΞ0-Υ0Χ 13/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 26/2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στην αίθουσα (κλειστή αίθουσα πελατών) επιχείρησης της κ Γκόγκα Ελένη του Βασιλείου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αμμουδιάς του Δήμου Πάργας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΘΤΚΩΞ0-Β3Σ 13/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 25/2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ, ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» του κ.Τόρη Σπυρίδωνα του Γεωργίου στην Τ.Κ.Λούτσας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ω67ΖΩΞ0-ΞΝΡ 13/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 24/2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Χορήγηση ανανέωσης άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ» της Τζίμα Χρυσούλας του Νικολάου στην Τ.Κ.Λούτσας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 782ΓΩΞ0-ΞΚΗ 21/07/2016 Αρ. Πρωτ.: 21/2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ, ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» του κ. Δημητρίου Νικολάου του Ευαγγέλου στην Τ.Κ.Αμμουδιάς.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 7Ψ3ΒΩΞ0-419 21/07/2016 Αρ. Πρωτ.: 20/2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Χορήγηση ανανέωσης άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ της κ. Τάσση Όλγας του Ευαγγέλου στην Τ.Κ.Λούτσας (παραλία).
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 7ΥΣΝΩΞ0-Υ4Χ 21/07/2016 Αρ. Πρωτ.: 19/2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Χορήγηση ανανέωσης άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ του κ. Παππά Φιλίππου του Χριστόδουλου στην Τ.Κ.Λούτσας (παραλία).
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ω34ΚΩΞ0-6Θ1 22/06/2016 Αρ. Πρωτ.: 18/2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Χορήγηση ανανέωσης άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ της κ. Λιβανίου Ευαγγελίας του Στεφάνου στην Τ.Κ.Αμμουδιάς.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 7ΘΠΦΩΞ0-8Μ4 22/06/2016 Αρ. Πρωτ.: 17/2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Χορήγηση ανανέωσης άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ) του κ. Παπαγεωργίου Ιωάννη του Παναγιώτη στην Τ.Κ.Αμμουδιά
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΙΦΟΩΞ0-ΓΜΑ 22/06/2016 Αρ. Πρωτ.: 16/2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Χορήγηση ανανέωσης άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ»(εντός ξενοδοχείου) του κ. Κασκάνη Νικολάου του Ιωάννη στην Τ.Κ.Λούτσας (παραλία).
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΩΝΑΩΞ0-ΗΡΙ 22/06/2016 Αρ. Πρωτ.: 15/2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Χορήγηση ανανέωσης άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ» της κ. Κασκάνη Παρασκευής του Βασιλείου στην Τ.Κ.Λούτσας (παραλία).
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 66ΧΖΩΞ0-ΠΡΒ 22/06/2016 Αρ. Πρωτ.: 14/2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» του κ. Ευθυμίου Αδάμ του Ιωάννη στην Τ.Κ.Μεσοποτάμου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΣΕΘΩΞ0-Μ64 22/06/2016 Αρ. Πρωτ.: 13/2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 3 4 5 6 7 14