Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 65ΠΑΩΞ0-Ο5Υ 30/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 161-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση πρακτικού της δημοπρασίας του έργου « Μετατόπιση αγωγού ύδρευσης και κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στην τ.κ. Ανθούσας του Δήμου Πάργας».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΛΤΔΩΞ0-ΘΣΟ 29/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 169-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση πρακτικού της δημοπρασίας του έργου «Παρεμβάσεις για την διευθέτηση ομβρίων υδάτων Δ.Κ. Καναλλακίου του Δήμου Πάργας».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΚΦΑΩΞ0-ΒΦΓ 29/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 170-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση μηνιαίου κλεισίματος χρηματικής διαχείρισης Δημοτικού Ταμείου μηνός Μαϊου 2021
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΗΧΥΩΞ0-ΑΛΒ 28/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 201-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
4η Αναμόρφωση προυπολογισμού οικ. Έτους 2021
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΛΕΗΩΞ0-ΤΤΜ 28/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 200-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Καθορισμός όρων για την μίσθωση περιπτέρου στην τ.κ. Μεσοποτάμου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ02ΖΩΞ0-ΠΛ5 28/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 149-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση αναγκαιότητας ανάθεσης και εξειδίκευσης πιστώσεων των δαπανών για τουριστική προβολή.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΓΓΑΩΞ0-ΘΥΖ 28/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 198-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παράταση των συμβάσεων (3) τριών ατόμων που είχαν προσληφθεί 26-02-2021.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Ε1ΙΩΞ0-ΜΔΜ 25/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 203-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Ειρηνοδικείο κατά αγωγής του Σπυριδώνου Παύλου του Ανδρέα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΠΑ7ΩΞ0-0Υ8 22/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 181-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση σύναψης σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πάργας και του Δήμου Φιλιατών για την υλοποίηση της πράξης: «ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΩΝΟΦΟΡΩΝ (ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΦΒΒΩΞ0-93Λ 22/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 183-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση 1ου πρακτικού του έργου «Αποχέτευση ομβρίων και διαμόρφωση του αθλητικού χώρου Δημοτικού Σταδίου Πάργας».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω2Ρ1ΩΞ0-9ΝΦ 18/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 193-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση 2ου πρακτικού του διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο «Οριστικές μελέτες και μελέτη εφαρμογής για την δημιουργική επαναχρήση του κτηρίου Βασιλά Δήμου Πάργας».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΜΣΘΩΞ0-Ω2Ω 18/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 190-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω2ΤΤΩΞ0-Χ4Υ 17/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 86-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 196/2021 με θέμα: Έγκριση 2ου πρακτικού του διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων Δ.Ε. Φαναρίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΗΗΗΩΞ0-Ρ6Β 16/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 196/2021 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Λήψη απόφασης για πληρωμή οφειλών του Δήμου (πρόστιμα λιμενικής αρχής , πρόστιμο άρθρου 54 του Ν. 4174/2013 ,τέλη χρήσης μηχανημάτων) εφάπαξ ποσού 2.156,59 ευρώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΒΓΚΩΞ0-ΘΙΕ 16/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 185-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 166/2021 με θέμα: Έγκριση 2ου πρακτικού του διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης: «Δημιουργία νέου παιδικού σταθμού στη τ.κ. Ανθούσας»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω1ΧΝΩΞ0-ΗΑΜ 11/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 166/2021 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Καθορισμός των όρων δημοπράτησης της πράξης «Προσαρμογή παιδικού σταθμού Πάργας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του π.δ. 99/2017».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΝΔΜΩΞ0-Η94 11/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 165/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση από τον Δήμο Πάργας στην πρόσκληση ΑΤ07 του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ με τίτλο «Αξιοποίηση κτιριακού αποθέματος Δήμου Πάργας.»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΑΛΕΩΞ0-Π62 11/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 92-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
: Έγκριση καταβολής πρόστιμου παράβολου για την τακτοποίηση αυθαιρέτων (ΤΥΠΕΤ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Π49ΩΞ0-ΑΥ0 10/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 159-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη επειγουσών αναγκών πολιτικής προστασίας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ62ΞΩΞ0-ΩΚΤ 09/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 178/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 3 4 5 6 7 94