Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΘΕΜΑ 29ο «Α.Δ.Σ για αποδοχή πίστωσης του έργου «Αναβάθμιση Εξωτερικών Δικτύων ύδρευσης Πάργας».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-ΟΞ9 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 314 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΘΕΜΑ 27ο «Α.Δ.Σ για αποδοχή πίστωσης 33.468,98 € για το έργο Διάνοιξη οδού στο Δ.Δ Χόχλας (πρώην Δήμου Φαναρίου )».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-09Λ 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 313 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΘΕΜΑ 26ο « Α.Δ.Σγια αποδοχή πίστωσης 34.212,11€ για την αντιμετώπιση Λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δήμου Πάργας ».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-ΛΡ6 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 312 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΘΕΜΑ 25 ο Α.Δ.Σ για αποδοχή και κατανομή πίστωσης 16.022,92€ « Επισκευή και συντήρηση Σχολικών μονάδων Δήμου Πάργας»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-9ΒΗ 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 311 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΘΕΜΑ 24 ο « Α.Δ.Σ για αποδοχή και κατανομή πίστωσης 114.104,50€ από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2011».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-ΦΞΙ 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 310 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΘΕΜΑ 23 ο Α.Δ.Σ για εφαρμογή του προγράμματος Μερικής Απασχόλησης ( Ν.32501/2004) όπως ισχύει σήμερα .
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-ΔΑΡ 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 309 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΘΕΜΑ 22 ο Α.Δ.Σ για έγκριση Τεχνικού Προγράμματος ΄Εργων 2012 ».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-ΩΞΡ 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 308 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΘΕΜΑ 21 ο : Α.Δ.Σ για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην θέση ΣΕΣΕΖΑ για την μετεγκατάσταση ελαιοτριβείων και άλλων οχλουσών αγροτικού τύπου βιοτεχνιών οι οποίες λειτουργούν εντός οικιστικών περιοχών της Δημοτικής Ενότητας Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-ΚΝΒ 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 307 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΘΕΜΑ 20ο «Α.Δ.Σ για παράταση εργασιών έργου «Διάνοιξη οδού Δ.Δ Χόχλας Δήμου Φαναρίου ».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-ΑΝΠ 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 306 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΘΕΜΑ 19 ον «Α.Δ.Σ για έγκριση τον 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα για το έργο «Διάνοιξη οδού Δ.Δ Χόχλας Δήμου Φαναρίου ».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-2ΜΗ 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 305 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΘΕΜΑ 18 ο : Α.Δ.Σ διόρθωση των ορίων του οικισμού της Δημοτικής Κοινότητας Πάργας σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1-β (ΦΕΚ181/Τεύχος Δ) από την θέση Χιλιόμετρο έως την έξοδο προς Τοπική Κοινότητας Αγίας λόγω λανθασμένης τοποθέτησης της γρα
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-6ΨΧ 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 304 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΘΕΜΑ 17ον «Α.Δ.Σ για αποχαρακτηρισμό των κάτωθι οδών οι οποίες βρίσκονται στην Δημοτική Κοινότητα Πάργας του Δήμου Πάργας : α- Aπό οδό Ρήγα Φεραίου-Ανεξαρτησίας-Βασιλά - Aλεξάνδρου Μπάγκα β- Aπό οδό Σπύρου Λιβαδά - νέο Τμήμα της 5ης
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-ΥΓΤ 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 303 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
16ον «A.Δ.Σ για έγκριση της μελέτης « Ηλεκτροφωτισμός Δ.Δ. Πάργας στα σημεία εγκατάστασης υπόγειου ηλεκτρικού δικτύου ΔΕΗ »
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-61Σ 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 302 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΘΕΜΑ 15ον «A.Δ.Σ για έγκριση της μελέτης «Κατασκευή έργου προστασίας στην περιοχή ΚΡΕΜΑΣΜΑ Δήμου Πάργας »
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-649 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 301 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΘΕΜΑ 14ον «Α.Δ.Σ για αναμόρφωση πρ/σμού οικον. έτους 2011 για εξόφληση οφειλών των πρώην ΑΔΕΠ Δήμου Πάργας και ΚΕΦ Δήμου Φαναρίου »
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-0ΕΝ 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 300 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΘΕΜΑ 13ον «Α.Δ.Σ ορισμό Λογιστή για την εκκαθάριση των πρώην ΑΔΕΠ Δήμου Πάργας και ΚΕΦ Δήμου Φαναρίου »
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-ΥΕ0 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 299 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΘΕΜΑ 12ον «Α.Δ.Σ για αναμόρφωση πρ/σμού οικον. έτους 2011 για την εξόφληση 7ης και 8ης εντολής για το έργο «Λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Πάργας »
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-ΑΚ2 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 298 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Α.Δ.Σ για συμμετοχή του Δήμου Πάργας στην διοργάνωση της 25ης Αμφικτιονίας Εθελοντών Αιμοδοτών
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4570ΩΞ0-Ι4Μ 28/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 272 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Α.Δ.Σ για συμμετοχή του Δήμου Πάργας στην έκθεση PHILOXENIA
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4570ΩΞ0-ΧΒΓ 28/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 273 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Α.Δ.Σ για αποδοχή πίστωσης και κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου μας »
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 457ΞΩΞ0-ΗΒΤ 25/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 2862011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
1 52 53 54 55