Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΘΕΜΑ 19 ον «Α.Δ.Σ για έγκριση τον 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα για το έργο «Διάνοιξη οδού Δ.Δ Χόχλας Δήμου Φαναρίου ».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-2ΜΗ 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 305 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΘΕΜΑ 18 ο : Α.Δ.Σ διόρθωση των ορίων του οικισμού της Δημοτικής Κοινότητας Πάργας σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1-β (ΦΕΚ181/Τεύχος Δ) από την θέση Χιλιόμετρο έως την έξοδο προς Τοπική Κοινότητας Αγίας λόγω λανθασμένης τοποθέτησης της γρα
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-6ΨΧ 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 304 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΘΕΜΑ 37 ο « A.Δ.Σ για έγκριση Απολογισμού οικον. έτους 2010 του Ν.Π.Δ.Δ του πρώην Δήμου Φαναρίου «ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-ΩΑΜ 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 322 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΘΕΜΑ 17ον «Α.Δ.Σ για αποχαρακτηρισμό των κάτωθι οδών οι οποίες βρίσκονται στην Δημοτική Κοινότητα Πάργας του Δήμου Πάργας : α- Aπό οδό Ρήγα Φεραίου-Ανεξαρτησίας-Βασιλά - Aλεξάνδρου Μπάγκα β- Aπό οδό Σπύρου Λιβαδά - νέο Τμήμα της 5ης
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-ΥΓΤ 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 303 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
36 ον « A.Δ.Δ.Σ για έγκριση Απολογισμού οικον. έτους 2010 του Ν.Π.Δ.Δ του πρώην Δήμου Φαναρίου « ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-Ω4Τ 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 321 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
16ον «A.Δ.Σ για έγκριση της μελέτης « Ηλεκτροφωτισμός Δ.Δ. Πάργας στα σημεία εγκατάστασης υπόγειου ηλεκτρικού δικτύου ΔΕΗ »
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-61Σ 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 302 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΘΕΜΑ 35 ο «Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου με την ονομασία « Παλαιό Τελωνείο» στην Δημοτική Κοινότητα Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-9ΜΖ 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 320 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΘΕΜΑ 15ον «A.Δ.Σ για έγκριση της μελέτης «Κατασκευή έργου προστασίας στην περιοχή ΚΡΕΜΑΣΜΑ Δήμου Πάργας »
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-649 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 301 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΘΕΜΑ 34 ον «Α.Δ.Σ για έγκριση δαπανών από την συμμετοχή στην έκθεση FHILOXENIA ».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-ΣΑΖ 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 319 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΘΕΜΑ 33 ο Α.Δ.Σ για αποδοχή πίστωσης για την μελέτη « Μελέτη αποχέτευσης Δημοτικών Διαμερισμάτων και Οικισμών Δήμου Πάργας ».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-ΦΩΥ 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 318 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΘΕΜΑ 14ον «Α.Δ.Σ για αναμόρφωση πρ/σμού οικον. έτους 2011 για εξόφληση οφειλών των πρώην ΑΔΕΠ Δήμου Πάργας και ΚΕΦ Δήμου Φαναρίου »
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-0ΕΝ 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 300 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΘΕΜΑ 32 ο Α.Δ.Σ για αποδοχή πίστωσης του έργου «Περιβαλλοντική αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στην θέση ΖΑΓΑΝΗ -1 και ορισμό υπολόγου ».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-3ΥΟ 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 317 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΘΕΜΑ 13ον «Α.Δ.Σ ορισμό Λογιστή για την εκκαθάριση των πρώην ΑΔΕΠ Δήμου Πάργας και ΚΕΦ Δήμου Φαναρίου »
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-ΥΕ0 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 299 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΘΕΜΑ 12ον «Α.Δ.Σ για αναμόρφωση πρ/σμού οικον. έτους 2011 για την εξόφληση 7ης και 8ης εντολής για το έργο «Λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Πάργας »
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-ΑΚ2 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 298 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΘΕΜΑ 31 ο ΄ « ΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου « ΄Υδρευση ΄Καναλλακίου –Κατασκευή Δεξαμενής ».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-9ΔΖ 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 316 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΘΕΜΑ 30ο «Α.Δ.Σ για ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργίας νέου Νεκροταφείου στην θέση ΖΕΛΙΑΝΙΤΣΑ της Δημοτικής Κοινότητας Πάργας -σύνταξη γεωλογικής μελέτης ».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-7ΟΤ 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 315 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΘΕΜΑ 29ο «Α.Δ.Σ για αποδοχή πίστωσης του έργου «Αναβάθμιση Εξωτερικών Δικτύων ύδρευσης Πάργας».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-ΟΞ9 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 314 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΘΕΜΑ 11ον «Α.Δ.Σ για την συγκρότηση επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Πάργας »
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-4ΗΛ 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 297 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΘΕΜΑ 27ο «Α.Δ.Σ για αποδοχή πίστωσης 33.468,98 € για το έργο Διάνοιξη οδού στο Δ.Δ Χόχλας (πρώην Δήμου Φαναρίου )».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-09Λ 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 313 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΘΕΜΑ 10ον «Α.Δ.Σ για την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ »
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-Ε4Δ 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 296 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
1 61 62 63 64