Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
« Προέλεγχος ισολογισμού, διάθεση αποτελεσμάτων και προσάρτημα οικονομικού έτους 2010 (πρώην )Δήμου Φαναρίου»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Β44ΓΩΞ0-ΥΤΤ 09/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 69/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 2010 (πρώην )Δήμου Φαναρίου»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Β44ΓΩΞ0-Ε3Φ 09/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 5/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Απόφαση οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης-χορήγηση εντολής προς τους δικηγόρους του Δήμου για την άσκηση όλων των ενδεικνυόμενων ένδικων μέσων-αγωγών κατά των Κ. Σωτηρίου Σωτηρίου, Παρασκε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Β44ΓΩΞ0-6ΨΟ 09/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 4/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων για δήλωση παράστασης ως πολιτική αγωγή στην ποινική δικογραφία με αρ.παραγγελίας 44Α/09 και παροχή πληρεξουσιότητας για λήψη αντιγράφων αποφάσεων ερημοδικίας του Δήμου και ενέργειες ποινικής και αστικής προστασίας του Δήμο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Β44ΓΩΞ0-Β5Θ 09/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 3/2012 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Αποδοχή κληρονομιάς αγροκτήματος στην Αμμουδιά».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Β44ΓΩΞ0-ΞΥ7 09/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 2/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Σύνταξη πρ/σμού εσόδων εξόδων οικ. έτους 2012 Δήμου Πάργας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Β44ΓΩΞ0-ΡΜΤ 09/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 1/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Δ.Δ. ΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ (ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΡΤΕΡΙ – ΠΕΡΔΙΚΑ) – ΚΟΜΒΟΣ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ» αμοιβής 5000.00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Β441ΩΞ0-Ο2Η 06/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 2707 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Έγκριση της μερικής εξόφλησης της με αρ. 400/2011 απόφασης του Μ. Πρ. Πρέβεζας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45Ψ0ΩΞ0-ΞΦ9 30/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 1032011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45Ψ0ΩΞ0-ΚΦΨ 30/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 1022011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου: «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ.Πάργας (Πρ/σμού 6.850,00 € με ΦΠΑ).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45Ψ0ΩΞ0-7ΙΖ 30/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 1012011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Απόφαση για άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 400/2011 απόφασης του Μ. Πρ. Πρέβεζας».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45Ψ0ΩΞ0-5Υ0 30/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 1002011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Γ΄τριμήνου οικονομικού έτους 2011992011
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45Ψ0ΩΞ0-2Χ0 30/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 992011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ορισμός υπαλλήλου για την υποβοήθηση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμού ανάθεσης της εργασίας¨Λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων βιολογικού Πάργας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45Ψ0ΩΞ0-ΣΗΦ 30/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 982011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Κατάρτιση όρων δημοπράτησης για το έργο ¨Αποχέτευση Δημοτικών Διαμερισμάτων και Οικισμών του δήμου Πάργας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45Ψ0ΩΞ0-Τ5Η 30/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 972011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΞ0-ΚΗΣ 28/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 932011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Εισήγηση για επιβολή προστίμου έναντι τέλους παρεπιδημούντων Δήμου Πάργας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45ΨΨΩΞ0-ΖΙΧ 21/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 962011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Απ΄ευθείας ανάθεση μελέτης κτηματογραφική αποτύπωση περιοχής επέκτασης Αμμουδιάς.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45ΨΨΩΞ0-ΑΡΧ 21/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 952011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την λειτουργία συντήρηση εγκατάσταση και επεξεργασία λυμάτων Πάργας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45ΨΨΩΞ0-Ζ1Δ 21/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 942011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Εισήγηση για την καταβολή προστίμων κανονισμού καθαριότητας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45ΨΨΩΞ0-ΦΓ7 21/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 932011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Εισήγηση για αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης-αποχέτευσης Δήμου Πάργας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45ΨΨΩΞ0-ΣΤΗ 21/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 922011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
1 87 88 89 90 91 94