Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Καθορισμός όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Δήμου Πάργας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-ΦΥΥ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 42 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Έγκριση – κατάρτιση όρων διακήρυξης προμήθειας καυσίμων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-ΒΟΤ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 41 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια ειδών προστασίας εργαζομένων(γάλα).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-ΧΧΒ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 40 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση του Δήμου την 09-05-2011.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-ΞΧΚ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 39 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Καθορισμός όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Μουζακαιίκων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-ΦΡΜ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 38 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Καθορισμός όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Άνω Σκαφιδωτής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-95Ζ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 37 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στο Τ.Κ. Σταυροχωρίου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-ΣΧΥ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 36 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στο Τ.Κ. Βαλανιδορράχης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-8ΓΚ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 35 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στο Τ.Κ. Κυψέλης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-ΣΘΝ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 34 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στο Τ.Κ. Ναρκίσσου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-ΕΜΣ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 33 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στο Τ.Κ. Βουβοποτάμου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-ΔΕΗ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 32 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στο Τ.Κ. Θεμέλου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-ΘΒΖ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 31 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στο Τ.Κ. Σκεπαστού
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-3ΩΕ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 30 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στο Τ.Κ. Κορώνης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-ΠΨΗ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 29 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στο Τ.Κ. Καστρίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-ΒΦΩ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 28 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στο Τ.Κ. Βαλανιδούσσας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-3ΞΜ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 27 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ψήφιση οφειλών πρ/σμού οικ. Έτους 2011 Δήμου Πάργας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-ΑΕΓ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 26 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Σύνταξη πρ/σμού εσόδων εξόδων οικ. έτους 2011 Δήμου Πάργας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-ΔΦΞ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 24 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Εγκριση παράτασης σύμβασης έργου: «Λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Πάργας».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΥΩΞ0-1Υ7 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 23 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Χορήγηση κατ\' αποκοπήν εξόδων κίνησης Νομικού Συμβούλου Τάσση Ανδρέα μηνός Ιανουαρίου 2011
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΘΣΩΞ0-ΗΙ 26/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 6932 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ
1 90 91 92 93 94