Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου: «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων στην Πάργα και την Αγία Κυριακή » , και ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης αυτής.