Εξωδικαστικός συμβιβασμός βάσει της αριθ.121/2017 δικαστικής απόφασης Ειρηνοδικείου Πρέβεζας (αριθ.τιμολογίου 86/11/5/2012 επ΄ονόματι Νόβα Γεωργίου)