Προμήθεια,τοποθέτηση και αποξήλωση εορταστικού διάκοσμου