Αποτελέσματα «ΤΕΒΑ» 2015(Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους)

Αποτελέσματα «ΤΕΒΑ» 2015(Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους)

TEBA_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΕΤΑΙΡΟΣ_22_9089_ΔΗΜΟΣ_ΠΑΡΓΑΣ (1)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Οι απορριφθέντες έχουν δικαίωμα να καταθέσουν ένσταση μέχρι τις 26/10/2015 στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου Πάργας.
Πληροφορίες:2684360312.